Rezultati

O uspehu mts app konkursa govori interesovanje i pozitivno iskustvo učenika, jer neki od njih po više puta učestvuju na konkursu. O uspehu govore i  same aplikacije koje su svake godine sve naprednije u pogledu funkcionalnosti i poruke koju prenose. Ipak, brojevi to najbolje pokazuju – tokom šest konkursnih ciklusa 1.700 učenika je upoznato sa idejom konkursa, 86 timova je prezentovalo 90 aplikacija, od kojih su najbolje postavljene na Google Play.

slika