Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Izveštaj o korporativnoj i društvenoj odgovornosti

Naš zajednički cilj – promena nabolje!

slika

Korisnik je u centru, pokretač je zajednica

U skladu sa osnovnim opredeljenjem Društva da obogaćuje iskustvo korisnika ponudom usluga zasnovanih na savremenim tehnologijama, u središtu društveno odgovornih aktivnosti u protekloj godini bilo je promovisanje pozitivnih i bezbednih načina korišćenja tih usluga. Ta uloga, započeta veoma uspešnom inicijativom u cilju podizanja svesti o pravilnoj upotrebi mobilnog telefona tokom vožnje pod nazivom „Kada voziš, parkiraj telefon!“, u 2015. je proširena edukativnom kampanjom „Biraš kako komuniciraš“ u kojoj se korisnici savetuju na koji način mogu da smanje izloženost uticaju elektromagnetnog zračenja kao neminovne posledice korišćenja mobilnih tehnologija.

Negujući odgovoran odnos prema svakom pojedinom korisniku svojih usluga, Telekom Srbija istovremeno ostaje dosledan svojoj ulozi pouzdanog korporativnog partnera široj zajednici u kojoj posluje. Tako je samo u proteklih godinu dana, Društvo podržalo 78 projekata u lokalnoj zajednici, od čega najviše u oblasti obrazovanja i zdravstva, što je u skladu sa istraživanjima koja se sprovode i koja pokazuju da građani upravo u tim oblastima očekuju njeno najveće angažovanje. Stvarajući mrežu pouzdanih i odgovornih partnera, Društvo uvek vodi računa o ravnomernom razvoju i, budući da posluje u celom regionu, mora i da bude posebno osetljivo na istovetan tretman lokalnih zajednica kada se radi o podizanju životnih uslova i stvaranja preduslova za njihov kontinuirani napredak.

Društveno odgovorno delovanje Društva, kako je predviđeno strateškim dokumentom za period do 2016. godine, oslanja se na smernice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. U tom kontekstu, Telekom Srbija posvećeno pokreće i podržava inicijative usmerene ka poboljšanju sopstvenog delovanja, kao i delovanja svojih partnera, u oblastima zaštite potrošača, poštovanja anti-korupcijskih principa i zaštite životne sredine. Pored preporuka međunarodnih institucija, uzete su u obzir i smernice iz programa Republike Srbije, posvećene održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Vrednosti za koje se zalaže i samo delovanje u ovoj oblasti, Društvo promoviše i putem mreže partnerskih organizacija okupljenih u Forumu za odgovorno poslovanje – vodećeg domaćeg udruženja posvećenog promociji dobre prakse u poslovnom sektoru.

"Kada voziš, parkiraj telefon!"

Prema istraživanju koje je agencija GfK sprovela krajem 2015. godine, Telekom Srbija se nalazi na vrhu liste društveno odgovornih preduzeća u Srbiji. Razlog za to su svakako i rezultati kampanje „Kada voziš, parkiraj telefon!“ koju 50% građana, i posle dve godine od njenog lansiranja, prepoznaje na prvo pominjanje, i koja je, uz ostale projekte, donela Društvu Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje koju dodeljuje Privredna komora Srbije u kategoriji velikih i srednjih privrednih društava u aprilu 2015.

U okviru kampanje „Kada voziš, parkiraj telefon!“ Telekom Srbija je razvio i Android aplikaciju namenjenu vozačima, pre svega mladima koji su najčešći korisnici pametnih mobilnih telefona, a ujedno i najrizičnija kategorija vozača. U saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Srbije i Srpskim komitetom za bezbednost saobraćaja Društvo je na ovaj način želelo da dodatno skrene pažnju na bezbednu upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje, kao i da korisnicima pametnih telefona omogući još jedan način na koji mogu da odgovorno upotrebljavaju mobilni telefon.

„Biraš kako komuniciraš“

Telekom Srbija, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, pokrenuo je društveno odgovornu kampanju „Biraš kako komuniciraš“, u kojoj se korisnici mobilne telefonije savetuju na koji način mogu da smanje izloženost elektromagnetnom zračenju.

Za potrebe kampanje pokrenut je mikrosajt www.kakokomuniciras.rs na kojem se, pored saveta o pravilnoj upotrebi mobilnih uređaja, nalaze osnovne informacije o izvorima elektromagnetnog zračenja, načinu funkcionisanja mobilnih mreža i zakonskim okvirima u ovoj oblasti. U Srbiji ima više od 10 miliona korisnika mobilne telefonije i osnovna ideja kampanje jeste da se svi oni upoznaju sa time kako radi mobilna mreža i kako da smanje svoju izloženost elektromagnetnom zračenju kao neminovne posledice korišćenja mobilnih uređaja. Kako se savremeni život ne može zamisliti bez mnogih uređaja koji rade pomoću elektromagnetnih talasa, a među njima su i mobilni telefoni, cilj projekta je upoznavanje javnosti sa izvorima elektromagnetnog zračenja, kao i načinima njegovog smanjenja pravilnom upotrebom samih uređaja.

Telekom Srbija ovim projektom zapravo nastavlja da edukuje svoje korisnike, nastojeći da kod njih podstakne svest o odgovornom korišćenju uređaja i usluga koje im Društvo pruža. Posetiocima mikrosajta dostupne su informacije o dodatnim merama koje Društvo preduzima u ovoj oblasti vodeći računa o zaštiti životne sredine i svim zakonskim propisima. www.kakokomuniciras.rs sadrži i osnovne nalaze istraživačkog projekta „Lexnet“, organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske unije, a u čijem radu su iz Srbije učestvovali predstavnici Telekoma Srbija i Elektrotehničkog fakulteta.

„Grad priča“

Dugoročni projekat „Grad priča“ pokrenut je pre dve godine sa osnovnom idejom da se lokalne samouprave i gradske turističke organizacije podstaknu na upotrebu savremenih tehnologija kako bi potencijalnim posetiocima na moderan i inovativan način predstavili svoj grad i njegovu kulturno istorijsku baštinu.

Kao Društvo koje pruža širok dijapazon telekomunikacionih usluga, a potom i kao pouzdan partner u lokalnoj zajednici, Telekom Srbija je pokrenuo ovaj projekat kako bi u većim gradovima u Srbiji posetioci imali brži i zanimljiviji pristup njihovim znamenitostima i spomenicima. Tako su razvijene mobilne aplikacije koje na veoma atraktivan način predstavljaju najznačajnije kulturno-istorijske objekte Beograda, Novog Sada i Sremskih Karlovaca, kao i u Niša. Telekom Srbija je u 2015. godini, u saradnji sa Gradskom turističkom organizacijom Kragujevca, razvio aplikaciju „Kragujevac priča“, čime je ova stara srpska prestonica ucrtana na mapu „Grada priča“ sa 40 istorijskih znamenitosti predstavljenih na sadržajan i zabavan način. Beogradska aplikacija je, s druge strane, obogaćena novom rutom „Beograd ispod Beograda“ koja sadrži deset novih, podzemnih lokacija koje postaju sve zanimljivije domaćim i stranim posetiocima.

Sve aplikacije u okviru ovog projekta su dostupne na srpskom i engleskom jeziku za „Android“ i „iOS“ platforme. Od pokretanja prve aplikacije „Beograd priča“, u julu 2013, sve aplikacije zajedno preuzete su skoro 60.000 puta.

Peti mts Android™ konkurs

Peti mts Android konkurs za izradu aplikacija za mobilne uređaje u Android™ operativnom sistemu pokrenut je u junu 2015. Od osnivanja, 2011. godine, uspeh konkursa raste i može se meriti entuzijazmom i zainteresovanošću učenika, kao i sve većim brojem kvalitetnih i inovativnih aplikacija. mts Android konkurs je namenjen učenicima gimnazija koje rade prema programu posvećenom talentima na polju matematike i obuhvata šest gimnazija u Srbiji – Matematičku gimnaziju u Beogradu, gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, Prvu kragujevačku gimnaziju, Valjevsku gimnaziju, gimnaziju „Bolyai“ u Senti i gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu. Uz razvijanje preduzetničkih sposobnosti, poseban motiv za učešće učenika u konkursu predstavljaju svakako i nagrade. Pored putovanja u Barselonu i posete Svetskom kongresu mobilne telefonije za prvoplasirani tim, tablet računara i mobilnih telefona za osvojeno drugo i treće mesto, dodeljuje se i specijalna nagrada pod nazivom „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“, za posebno izraženu inovativnost u izradi aplikacija.

U cilju unapređenja nastave i procesa sticanja znanja, Društvo je školama koje učestvuju u konkursu doniralo i sredstva za opremanje kabineta informaciono komunikacionom opremom. Projekat mts Android konkurs uvršten je u selekciju prestižne evropske CSR organizacije, CSR Europe.

Podrška osnivanju Start IT centra

Organizacija SEE ICT izdvaja se kao jedna od najaktivnijih u promociji preduzetništva u Industriji informatičko-komunikacionih tehnologija, kroz pokretanja raznovrsnih programa i projekata, stvarajući tako podsticajno okruženje za razvoj startap zajednice i kulture u Srbiji. Društvo je postalo njihov prvi partner u pokretanju STARTIT centra, novog prostora koji će okupljati stručnjake iz oblasti tehnologije i dizajna, preduzetnike i inovatore koji žele da pokrenu domaći biznis u oblasti tehnologija sa globalnom perspektivom.

Pored co-working dela centra u kojem će stalno boraviti oko 50 domaćih startapova, predviđeno je da se u prostorijama centra gotovo svakodnevno organizuju različiti edukativni programi i konferencije koji preduzetnicima treba da pomognu da uspešno pronađu investicije za svoj biznis i da ga potom na adekvatan način ponude tržištu, kako domaćem, tako i međunarodnom.

Telekom Srbija je centar podržao izdvajanjem sredstava za uređenje prostora koji je organizaciji SEE ICT ustupila Opština Savski venac, kao i in-kind donacijom uslugâ pristupa internetu i fiksne telefonije. Zamišljeno je, međutim, da to bude samo okvir za mnogo tešnju saradnju u razvijanju programa svakog od partnera ponaosob putem razmene mentorskih i konsultantskih usluga, kao i za pokretanje zajedničkih projekata u ovoj oblasti.

Mihajlo Pupin, realnost koja nas obavezuje

Povodom obeležavanja 80 godina od smrti Mihajla Pupina i jednog veka od prijave njegovih patenata koji se smatraju najznačajnijim u oblasti telekomunikacija, Društvo je nastavilo sa aktivnostima u cilju popularizacije lika i dela velikog naučnika. Nakon podrške za izradu virtuelnog muzeja “Mihajla Pupina” i 3D sajta pomoću kojeg se može obići njegov Zavičajni kompleks u Idvoru, kao i velikog konkursa o Pupinu u kojem su učestvovali osnovci i srednjoškolci, Telekom Srbija priključio se i organizaciji velike interaktivne izložbe “Pupin – od fizičke do duhovne realnosti“, postavljene u Istorijskom muzeju Srbije. I ovaj projekat realizovan je u saradnji sa Obrazovno istraživačkim društvom “Mihajlo Pupin”, a pod pokroviteljstvom ministarstva kulture i informisanja.

Jedinstvenom izložbom prikazan je najobimniji presek života i dela velikog naučnika, a posetioci su bili u prilici da se upoznaju i sa nizom nepoznatih činjenica o privatnom životu Mihajla Pupina, kao i sa do sada nepoznatim arhivskim materijalom sa velikim brojem dokumenata, poput tajnog dosijea Američkog istražnog biroa (FBI), koji je premijerno predstavljen srpskoj i svetskoj javnosti. Ono što je postavku činilo posebnom jeste upotreba tehnologije proširene stvarnosti i prostornih instalacija uz pomoć kojih je publika imala priliku da zvukom i slikom zakorači u Pupinov svet. Prvi put u muzeologiji korišćene su i interaktivne AR naočare.

U postavci velike izložbe o Pupinu, najviše su uživali najmlađi za koje su organizovane i školske posete. Škole i obdaništa iz Srbije sa Pupinovim delom bile su u prilici da se upoznaju i u Malom Pozorištu “Duško Radović”. Tamo je sezonu 2015. obeležilo prikazivanje kratkog edukativnog filma o velikom naučniku, koji je emitovan pre svake predstave, a koji je poklon Telekoma Srbija najmlađima.

Virtuelni muzej Nikole Tesle

Nakon Virtuelnog muzeja Mihajla Pupina, Društvo je, u saradnji sa udruženjem „Tesla Global Forum“ pokrenulo još jedan jedinstveni internet portal posvećen našem poznatom naučniku i pronalazaču bez kojeg savremeni svet telekomunikacija ne bi postojao – velikom Nikoli Tesli. Ono po čemu se ovaj Virtuelni muzej razlikuje od ostalih foruma, institucija i muzeja koji se bave likom i delom ovog velikana, jeste proverenost i tačnost svih podataka o Tesli kao i ekskluzivni sadržaji o njegovim radovima koji ujedno otkrivaju i njegovu mirovnu, ekološku i filantropsku misao koja je često nedovoljno izučavana i isticana.

Virtuelni muzej Nikole Tesle koncipiran je kao sveobuhvatni vodič kroz Teslin život i nasleđe. Na ovoj jedinstvenoj onlajn platformi prikazana je i Teslina mreža, kao pregled svih udruženja širom sveta koja se bave njegovim delom. Mišljenja mnogih Nobelovaca, akademika, stručnjaka UNESCO-a, Mense, naučne zajednice i civilnog društva o Tesli dostupna su sada na jednom mestu.

Uz podršku Društva, naučni direktori Tesla Global Foruma, uz pomoć brojnih saradnika, od eksperata do studenata elektrotehnike, nastaviće da razvijaju i unapređuju Virtuelni muzej Nikole Tesle. Muzej se može posetiti na internet adresi www.tesla.org.rs, a karakteriše ga pristupačan jezik, jednostavna navigacija i elegantan dizajn.

Podrška obrazovanju

Kao velika nacionalna kompanija, Telekom Srbija razvija i neguje čvrste veze sa korisnicima i zajednicom u kojoj posluje. Mladi i obrazovani ljudi predstavljaju veoma važnu kariku u napretku društva i imajući to u vidu, nastojimo da podržimo organizacije i projekte koji dele iste ove vrednosti i omogućavaju učenicima i studentima da lakše i uspešnije stiču znanje i iskustvo koje će im kasnije koristiti u razvoju karijere.

Društvo konstantno ulaže u formalno obrazovanje obezbeđujući sredstva za nabavku IT opreme u cilju unapređenja nastave u školama. Društvo uspešno sarađuje sa Matematičkom gimnazijom u Beogradu još od 2010. godine. Pored učešća učenika gimnazije u mts Android konkursu, saradnja se ogleda i u podršci za pripreme i učešće učenika na međunarodnim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike. Telekom Srbija dao je podršku i Regionalnom centru za mlade talente koji nagrađuje talentovane učenike, dobitnike nagrada iz raznih naučnih disciplina na svetskim prvenstvima, regionalnim takmičenjima i na polju istraživačkih projekata. Kako je jednako važna i podrška neformalnim vidovima obrazovanja, tokom leta su aktivni i matematički kampovi čiju organizaciju Društvo takođe pomaže.

Kada je reč o srednjoškolcima, Telekom Srbija nastoji da postavljanjem inspirativnih zadataka za timove koji učestvuju u programu „Poslovni izazov“ Dostignuća mladih, podstakne mlade da razmišljaju kao budući preduzetnici. Kao odgovorna kompanija, Društvo se trudi da svim učenicima omogući jednake uslove za razvoj i usvajanje znanja, pa su, u tu svrhu, donirana i sredstva za nabavku digitalnog logopedskog seta za potrebe osnovne škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju „Radivoj Popović“ iz Zemuna.

Izgradnja Kampusa Mokrogorske škole menadžmenta

Podrška obrazovanju podrazumeva i ulaganja u izgradnju institucija koje će ostati u nasleđe svim narednim generacijama. Nastojanja da se pomognu budući naraštaji i unapredi školovanje novih generacija, u ovom slučaju srpskih menadžera, Društvo je realizovalo uključivanjem u projekat izgradnje Kampusa Mokrogorske škole menadžmenta.

Uz značajnu donaciju Telekoma Srbija i dobročinstvo Emira Kusturice, koji je Mokrogorskoj školi menadžmenta, bez naknade, na korišćenje u narednih 25 godina, ustupio zemljište za izgradnju objekta, u septembru 2015. godine počeli su radovi. Predviđeno je da po završetku izgradnje Kampusa, u aprilu 2016, polaznicima Mokrogorske škole i učesnicima foruma na raspolaganju budu amfiteatar “Mihailo Pupin – Telekom Srbija”, tri radne učionice, biblioteka i prateći sadržaji, na ukupno 450 kvadrata.

Saradnja sa studentskim organizacijama

Saradnjom sa studentskim organizacijama Društvo doprinosi unapređenju obrazovanja, uz uverenje da se i na neformalan način, bez čvrstih ograničenja i okvira uspešno doprinosi širenju znanja i takvom nadogradnjom postižu pravi rezultati. Dobar pokazatelj zainteresovanosti studenata za sticanje znanja u oblasti inovativnih poslovnih ideja i pokretanja biznisa predstavljaju i manifestacije studentskih organizacija - Pokreni svoju budućnost i Open IT, u organizaciji AIESEC-a, kao i Case Study Show i Akademija modernog menadžmenta koju organizuje ESTIEM, na temu preduzetništva. Predavanja i radionice predstavljaju priliku i za stručnjake Telekoma Srbija da se dodatno upoznaju sa stavovima i načinom razmišljanja studenata i budućih kolega.

Podrška zdravstvu i ulaganja u zajednicu

Telekom Srbija nastoji da bude odgovoran partner zajednice i da pomoć i podršku pruži onima kojima je najpotrebnija. Posebna pažnja posvećena je zdravstvu i unapređenju uslova lečenja. Tokom 2015. godine obezbeđena su sredstva za krečenje tri velike Opšte bolnice, u Kladovu, Aranđelovcu i Loznici, a Opštoj bolnici u Subotici za nabavku aparata za ispitivanje sluha kod novorođenčadi. Operacioni blok Klinike za stomatologiju iz Niša opremljen je diodnim laserom sa pratećom opremom, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu iz Beograda opremom za brzu dijagnostiku, a Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Zlatibor opremom za efikasnije dijagnosticiranje kardiovaskularnih oboljenja. Sredstva za unapređenje uslova lečenja data su Domovima zdravlja u Prokuplju i Leskovcu. Društvo je dalo svoj doprinos sanaciji Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj i nabavci novih ulaznih vrata, učešćem u humanitarnoj trci „Cord Charity masters“ u okviru 28. Beogradskog maratona. Četrdesetoro zaposlenih istrčalo je Trku zadovoljstva, promovišući zdrave načine života i dajući tako svoj doprinos humanitarnoj akciji.

U okvirima socijalne zaštite omogućen je odlazak na letovanje štićenicima Dečjeg sela iz Kraljeva i Doma za decu sa posebnim potrebama „Veternik“, deci sa smetnjama u razvoju koje pomaže humanitarna organizacija „Dečje srce“, kao i deci oboleloj od malignih bolesti, pod pokroviteljstvom humanitarne organizacije “Prijatelj u nevolji”. Zahvaljujući podršci Društva, poboljšani su uslovi života u Ustanovi za decu i mlade Sremčica, kao i u nekoliko Centara za socijalni rad i porodični smeštaj u Beogradu, Svrljigu, Miloševcu. U Leskovcu je data pomoć za opremanje Prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja, koje obezbeđuje smeštaj i ishranu, pravnu i psihosocijalnu podršku žrtvama porodičnog nasilja iz tog regiona.

Aktivnosti Udruženja „Od srca“

Briga o zaposlenima i o društvenoj zajednici predstavlja osnovni cilj humanitarnog udruženja zaposlenih u Telekomu Srbija pod nazivom „Od srca“. Udruženje okuplja više od 1.000 dobrovoljnih davalaca krvi među zaposlenima u Društvu i penzionerima, sa željom da svojim humanitarnom radom omoguće pomoć onima kojima je preko potrebna. Pored davalaštva krvi, Udruženje nastoji da doprinese i edukaciji u vezi sa doniranjem organa, pomoći osobama sa invaliditetom, socijalno ugroženima i siromašnima, deci bez roditelja kao i podizanju nivoa svesti građana u pogledu zaštite i očuvanja životne sredine i popularizacije zdravog načina življenja.

Povodom dana Telekoma Srbija, Udruženje tradicionalno organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Vojnomedicinskom akademijom i Transfuziološkim institutom Republike Srbije. Akcije su organizovane u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Požarevcu, Vranju, Čačku, Bujanovcu, Zaječaru, Pirotu, Kruševcu, Jastrepcu, Užicu, Šapcu, Valjevu i Pančevu i tokom letnjeg perioda, kada su potrebe za jedinicama krvi povećane. U protekloj godini prikupljeno je više od 1.200 jedinica krvi. Projektom na polju ekologije, „Uređenje školskog dvorišta“, Društvo i Udruženje obradovali su decu u malim seoskim školama širom zemlje.

Ulaganja u kulturu

U skladu sa svojim opredeljenjem da kontinuirano podržava kulturu i obrazovanje, Telekom Srbija nastavlja da ulaže u kulturne i obrazovne vrednosti i institucije koje ih čuvaju. Tokom 2015. donirano je više od 700 knjiga bibliotekama koje su pretrpele velike štete na književnom fondu tokom poplava. Nove knjige dobile su biblioteka „Dr Vićentije Rakić“ u Paraćinu, Resavska biblioteka u Svilajncu i biblioteka „Centar za kulturu“ u Kladovu. Pored toga, knjige su dobile i dve osnovne škole na Kosovu, i to osnovna škola „Veljko Dugošević“ u Ranilugu i osnovna škola „Šarski odred“ u selu Sevce, u opštini Štrpce.

U projektu „Negujmo srpski jezik“ Društvo je prepoznalo priliku da kao velika nacionalna kompanija doprinese povećanju svesti o značaju i potrebi očuvanja srpskog jezika. Data je podrška i održavanju izložbe „Četiri veka doma Romanovih“, postavljene u kripti Svetosavskog hrama, a neke tradicionalne manifestacije poput Nušićevih dana, Vukovog sabora, festivala „Antika“, pozorišnog festivala za decu u Zaječaru, Dečjeg oktobarskog salona održale su svoj kontinuitet zahvaljujući podršci Telekomu Srbija. U saradnji sa Asocijacijom fotografskih autora nastavljena je realizacija projekta „OkO Srbije“. Ovoga puta prilika za otkrivanje novih perspektiva gradova kroz objektiv foto aparata pružena je mladima iz Beograda i Bora. Najuspelijih četrdeset radova predstavljeno je na završnoj izložbi u Ustanovi kulture „Parobrod“ u Beogradu, a zatim je postavka preseljena i u Bor. Oslanjajući se na dugogodišnju podršku Telekoma Srbija i mts-a, nova koncertna sezona Kolarčeve zadužbine bila je inspirisana novim sloganom brenda i nazvana "Kolarac - Tvoj svet muzike". Publika je i ovoga puta mogla da uživa u koncertima nekih od najpoznatijih solista i ansambala svetskih razmera. Vrhunski muzički ugođaj priređen je i na koncertu pod dirigentskom upravom Zubina Mehte.

Razvoj sportskog duha među mladima

Budući da su mladi u centru aktivnosti Telekoma Srbija na polju društvene odgovornosti, data je aktivna podrška uspešnoj realizaciji projekta „One Team – Learning2Play“, u cilju razvoja sportskog i timskog duha među mladima i prihvatanja međusobnih razlika. Projekat je u okviru Evrolige pokrenuo KK Crvena zvezda Telekom u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Srbije. Cilj ovog projekta bio je da se mladi sa smetnjama u razvoju, kroz sport i druženje sa vršnjacima iz redovnih osnovnih škola, bolje uklope u svakodnevne tokove, ali i da unaprede svoje znanje iz matematike, srpskog i engleskog jezika. Projekat je zabeležio veliki uspeh i od strane Evrolige proglašen najboljim projektom u konkurenciji društveno odgovornih projekata svih klubova u Evropi. Za Telekom Srbija ovo je druga potvrda od strane Evrolige, jer je i za prethodni projekat “One Team”, 2013. godine, osvojeno priznanje za najbolji primer rada i partnerstva. Podrška Društva sportskom i timskom duhu i saradnji među mladima, ogledala se i u nastavku saradnje sa Pravoslavnim sportskim društvom „Sveta Srbija“. I tokom 2015. godine organizovane su brojne sportske aktivnosti i manifestacije, a kruna je bilo drugo „Sportsko sabranje Svete Srbije“. Projekat je prerastao u značajan sportski događaj u glavnom gradu i okupio 2000 učesnika.

Zaštita životne sredine

Zadatak svih, a posebno velikih korporacija je ne samo da daju svoj doprinos društvu, već i da odgovorno, savesno i pametno koriste resurse, ulažu u održivi razvoj i na taj način vrate svoj dug društvu i zajednici. U skladu sa tim, Telekom Srbija i zavisna preduzeća , kao aktivni i odgovorni članovi društva, poštuju zakon i etičke principe opšte prihvaćene u vođenju poslovanja i odbacuju i osuđuju sredstva nelegalnog i nepriličnog ponašanja da bi se postigli poslovni ciljevi, koji se ostvaruju isključivo kvalitetom proizvoda i usluga. Kada su eksterne javnosti u pitanju, Telekom Srbija i zavisna preduzeća obezbeđuju da tržište, dobavljači i javnost budu informisani o delovanju Društva poštujući fer konkurenciju, jer je to u interesu i kompanije i njenih korisnika i vlasnika kapitala. Telekom Srbija preduzima mere za zaštitu životne sredine usvajajući ekološki orijentisane tehnologije i metode sa ciljem da se smanji negativan uticaj na životnu okolinu. Tokom obavljanja delatnosti, vodi se računa o aspektima zaštite životne sredine, kao što su racionalna potrošnja energije, prevencija nastajanja otpadnog materijala, pravilno odlaganje otpadnog materijala i njegova reciklaža. Društvo investiranjem i ugradnjom najsavremenije telekomunikacione tehnologije doprinosi primeni čistih tehnologija i tehnologija koje troše manje električne energije u odnosu na uređaje koji su korišćeni proteklih decenija.

Telekom Srbija generiše razne vrste otpada koji se uredno uklanja prema zakonskim propisima. Društvo ima zaključene ugovore za otkup opasnog i neopasnog otpada sa preduzećima ovlašćenim za takvu vrstu delatnosti. Tokom 2015. godine predato je 1295 t otpada, od toga 261 t opasnog i 1034 t neopasnog otpada. Radioaktivni otpad redovno se predaje JP Nuklearni objekti Srbije koji jedino ima odobrenje za preuzimanje ove vrste otpada. U 2015. godini predato je na trajno skladištenje 660 radioaktivnih jonizacionih detektora dima.

Buka koja se emituje u životnu sredinu uglavnom potiče od čilera klima uređaja koji su instalirani na objekte Društva. Ukoliko se sumnja da je nivo buke koji se emituje u životnu sredinu veći od zakonom propisanih vrednosti, pristupa se merenjima. U toku 2015. godine buka je merena na 6 lokacija i nije bilo prekoračenje dozvoljenog nivoa buke. Emisija zagađujućih materija u vazduh (dimni gasovi kao produkti sagorevanja u kotlarnicama) redovno se meri i nema prekoračenje dozvoljenih vrednosti. Elektromagnetno zračenje koje se emituje u životnu sredinu uglavnom potiče od radio baznih stanica mobilne telefonije. Pre instaliranja bazne stanice, radi se Studija procene uticaja na životnu sredinu u kojoj su navedeni svi tehnički podaci i mere zaštite za tu baznu stanicu. Po odobrenju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, bazna stanica se pušta u rad. Postoje propisi i standardi koji regulišu dozvoljeni nivo zračenja. Pre prvog puštanja u rad meri se nivo zračenja, a ukoliko postoji žalba na nivo zračenja od strane trećih lica, angažuje se ustanova da izmeri nivo zračenja. Prema Zakonu o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, merenja nivoa elektromagnetnog zračenja radio baznih stanica vrši se svake dve godine. Društvo do sada nije imalo prekoračenje dozvoljenog nivoa zračenja. U toku 2015. godine izvršeno je merenje nivoa nejonizujućeg zračenja na 716 baznih stanica, a 369 lokacija, pa postoji ukupno 49 baznih stanica koje su proglašene za izvore zračenja od posebnog interesa (u zavisnosti od lokacije na kojoj se nalaze) i za njih je propisano merenje na svake 2 godine.