Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

19.10.2018
Usluga održavanja liftova u vangarantnom roku

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluga održavanja liftova u vangarantnom roku na objektima Takovska 2, Katićeva 14-16 i Novopazarska 37 u Beogradu, kao i Svetog Save 11 u Pančevu u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Izjavu o poverljivosti“ i Poziv u elektronskoj formi na osnovu zahteva koji se dostavlja na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti skeniranu potpisanu i overenu „Izjavu o poverljivosti“ u pdf formatu na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 29.10.2018. godine, do 10:00 časova.

17.10.2018
Nabavka ispravljača (adaptera)

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ispravljača (adaptera), broj nabavke 863/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Milivoje Savić i Dragana Dangubić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 29.10.2018. godine, do 10:00 časova.

11.10.2018
Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke potrošnog materijala za održavanje objekata - nabavka sijalica i vodovodnog materijala, po partijama, broj nabavke 826/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 24.10.2018. godine, do 10:00 časova.

26.4.2018
Nabavka Oracle hardverske infrastrukture

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Oracle hardverske infrastrukture sa pripadajućim softverskim licencama i montažu u rek ormare u data centru Naručioca (u daljem tekstu: Oprema), usluge instalacije i konfiguracije Opreme kao i tehničke podrške u garantnom roku, nabavka broj 384/18, a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt e-mail adresa za preuzimanje Poziva je oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 10.5.2018. godine, do 11:00 časova.