Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

23.3.2017
Oglas za nabavku UPS uređaja za kontakt centar Novopazarska 31

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke UPS uređaja izlazne snage 80KW sa pripadajućim baterijama za kontakt centar u Novopazarskoj 31 Beograd po BP2017. u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Siniša Bokšan i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 06.04.2017. godine, do 10:00 časova.

23.3.2017
Nabavka kutija za pakovanje koverata

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke kutija za pakovanje koverata u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Miloš Vukelić, milosv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 31.3.2017. godine, do 9:30 časova.

23.3.2017
Nabavka zamene ispravljačkog sistema za Sremsku Mitrovicu, broj nabavke 235/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke za dostavljanje ponude za nabavku zamene ispravljačkog sistema za Sremsku Mitrovicu u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Milivoje Savić i Dragana Dangubić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 5.4.2017. godine, do 12:00 časova.

22.3.2017
Oglas za nabavku klima ormana, broj nabavke 203/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke klima ormana sa uslugom montaže za objekte Telekoma Srbije a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 06.04.2017. godine, do 10:00 časova.

22.3.2017
Oglas za nabavku servera po partijama, broj nabavke 231/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke servera po partijama, a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Maja Marković i Olivera Anđelić; e-mail adresa oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 07.04.2017. godine, do 10:00 časova.

20.3.2017
Javni poziv za nabavku alata za potrebe pristupne mreže

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“, akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i poziva sve zainteresovane Ponuđače da uzmu učešće u postupku nabavke alata za potrebe pristupne mreže po partijama (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem na e-mail adresu za preuzimanje Poziva tk.materijali@telekom.rs

Rok za podnošenje ponuda je 03.04.2017. godine do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

17.3.2017
Nabavka radova na sanaciji glavnih elektro-razvodnih ormana-GERO1 i GERO2 na objektu u Bulevaru umetnosti 16

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke radova na sanaciji Glavnih elektro-razvodnih ormana-GERO1 i GERO2 na objektu u Bulevaru umetnosti 16 a, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Dokumentaciju za nabavku radova na sanaciji Glavnih elektro-razvodnih ormana-GERO1 i GERO2 na objektu u Bulevaru umetnosti 16 a na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba je Ljiljana Savić i e-mail adresa ljiljanaz@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 5.4.2017. godine, do 10:00 časova.

16.3.2017
Nabavka koverata za mašinsko insertovanje

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke koverata za mašinsko insertovanje u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović, dragantomo@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 4.4.2017. godine, do 10:00 časova.

10.3.2017
Nabavka usluga pregleda polugodišnjih i revizija godišnjih finansijskih izveštaja

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluga pregleda polugodišnjih i revizija godišnjih Finansijskih izveštaja Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd za 2017. i 2018. godinu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Maja Grčić, majagr@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 30.3.2017. godine, do 10,00 časova.

9.3.2017
Oglas za nabavku godišnje potrebe materija neophodnog za održavanje dizel električnih agregata Društva, broj nabavke 176/17.

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke godišnje potrebe materijala neophodnih za održavanje dizel električnih agregata Društva, po partijama a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 28.03.2017. godine, do 10:00 časova.

6.3.2017
Nabavka opreme, radova i usluga na zameni sistema video nadzora u objektima društva

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke opreme, radova i usluga na zameni sistema video nadzora u objektima društva u kojima se smešta kritična telekomunikaciona i ICT oprema po principu „ključ u ruke“ u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Planirana je realizacija zaštite sledećih objekata i prostora Društva pomoću sistema tehničke zaštite:
1. Data Centar u objektu TKC Beograd, ulica Katićeva 14-18, Beograd,
2. ATC Železnik, ulica Darinke Radović broj 39, Beograd,
3. ATC Bežanija, ulica Jurija Gagarina broj 147, Beograd, i
4. Data Centar u objektu ATC Aerodrom, ulica Atinska broj 1, Kragujevac.

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Sporazum o čuvanju poverljivih informacija“ i Poziv na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba je Ivan Vulić i e-mail adresa naraus@telekom.rs

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti potpisan „Sporazum o čuvanju poverljivih informacija“ u štampanoj formi u dva primerka u kancelariju 712, 7 sprat, Takovska 2, 11000 Beograd.

Obaveza svih potencijalnih ponuđača je da izvrše obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi koji su predmet tehničkih zahteva, uz obavezno poštovanje restriktivnosti navedenog prostora.

Rok za podnošenje ponude je 05.04.2017. godine, do 10:00 časova.