Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

16.11.2017
Nabavka Ink Jet mastila

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Ink Jet mastila u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović e-mail: dragantomo@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 27.11.2017. godine, do 10:00 časova.

16.11.2017
Nabavka Ink Jet papira 80gr/m2

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Ink Jet papira 80gr/m2 u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović e-mail: dragantomo@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 28.11.2017. godine, do 9:30 časova.

14.11.2017
Nabavka usluga alokacije kupoprodajne cene i provere umanjenja vrednosti Goodwill-a Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd na dan 31. decembra 2017. i 31. decembra 2018. godine u skladu sa MRS/MSFI zahtevima

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluga alokacije kupoprodajne cene i provere umanjenja vrednosti Goodwill-a Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd na dan 31. decembra 2017. i 31. decembra 2018. godine u skladu sa MRS/MSFI zahtevima, a sve u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd, objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i e-mail adresa za preuzimanje Poziva je Marsela Simonović; marsela@telekom.rs

Rok za podnošenje ponuda je 30.11.2017. godine, do 11:00 časova.

14.11.2017
Kvalifikacija P40d Optička distributivna kutija za spoljnu montažu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“, akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak kvalifikacije ponuđača za nabavku TK materijala - Partija 40d Optička distributivna kutija (ODK) za spoljnu montažu, a sve u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za kvalifikaciju za Optičke distributivne kutije za spoljnu montažu ( u daljem tekstu Konkursna dokumentacija).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju do isteka roka za podnošenje prijava na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem na e-mail adresu tk.materijali@telekom.rs

Rok za podnošenje prijava je 27.11.2017. godine do 12:00 časova.