Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

23.7.2018
Nabavka usluge refundiranja PDV-a iz inostranstva za 2018, 2019 i 2020

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge refundiranja PDV-a iz inostranstva za 2018, 2019 i 2020. godinu (broj nabavke 624/18), u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba: Goran Višnjić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: goranvi@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 5.9.2018. godine, do 11:00 časova.

16.7.2018
Nabavka usluge izrade izveštaja o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cena transakcije među povezanim licima za 2018. i 2019. godinu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge izrade izveštaja o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cena transakcije među povezanim licima za 2018. i 2019. godinu (broj nabavke 601/18), u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba: Goran Višnjić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: goranvi@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 29.08.2018. godine, do 11:00 časova.

26.4.2018
Nabavka Oracle hardverske infrastrukture

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Oracle hardverske infrastrukture sa pripadajućim softverskim licencama i montažu u rek ormare u data centru Naručioca (u daljem tekstu: Oprema), usluge instalacije i konfiguracije Opreme kao i tehničke podrške u garantnom roku, nabavka broj 384/18, a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt e-mail adresa za preuzimanje Poziva je oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 10.5.2018. godine, do 11:00 časova.