Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

13.12.2018
Nabavka ugradnje tehničkih sistema zaštite u poslovnici Telekoma Srbija OPEN Terazije

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ugradnje tehničkih sistema zaštite u poslovnici Telekoma OPEN Terazije u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Izjavu o poverljivosti“ i Poziv u elektronskoj formi na osnovu zahteva koji se dostavlja na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti skeniranu potpisanu i overenu „Izjavu o poverljivosti“ u pdf formatu na e-mail adresu naraus@telekom.rs

.

Rok za podnošenje ponude je 24.12.2018. godine, do 10:00 časova.

5.12.2018
Obnavljanje licenci i tehničke podrške za Linux Red Hat

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i poziva sve zainteresovane Ponuđače da uzmu učešće u postupku nabavke čiji je predmet obnavljanje licenci i tehničke podrške za Linux Red Hat (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt e-mail za preuzimanje Poziva je oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 14.12.2018. godine, do 12:00 časova.