Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

23.4.2018
Nabavka novina i časopisa domaćih izdavača

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke novina i časopisa domaćih izdavača u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Predrag Tomašević; e-mail adresa predragt@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 14.05.2018. godine, do 10:00 časova.

20.4.2018
Nabavka isporuke i ugradnje klima ormana u objektima društva

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke isporuke i ugradnje klima ormana u objektima društva, broj nabavke 357/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Milivoje Savić i Dragana Dangubić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 08. 05.2018. godine, do 10:00 časova.

18.4.2018
Nabavka zamene sistema video nadzora na objektima TKC Niš i ATC Krive Livade Niš

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke zamene sistema video nadzora na objektima TKC Niš i ATC Krive Livade Niš u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

U cilju poboljšanja funkcionisanja i osavremenjivanja sistema video-obezbeđivanja u objektima TKC Niš i ATC Krive Livade Niš Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), potrebno je izvršiti nabavku opreme, neophodnog instalacionog materijala, radova na montaži, povezivanju i podešavanju opreme, i usluge izrade potrebne tehničke dokumentacije.

Kako je u Društvu implementiran sistem za nadzor i upravljanje sistemima tehničke zaštite (u daljem tekstu: Centralni monitoring), potrebno je izvršiti podešavanje ugrađenog sistema na takav način da je moguća njegova integracija na Centralni monitoring, pri čemu sama integracija nije predmet nabavke. Pri tome, potrebno je izvršiti i demontažu postojećeg zastarelog i neispravnog sistema video-obezbeđivanja.

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Sporazum o čuvanju poverljivih informacija“ i Poziv na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba je: Ivan Vulić e-mail adresanaraus@telekom.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti potpisan „Sporazum o čuvanju poverljivih informacija“ u štampanoj formi u dva primerka u kancelariju 712, 7 sprat, Takovska 2, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje ponude je 30.04.2018. do 13.00 časova.

13.4.2018
Nabavka potrošnog materijala za održavanje sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke potrošnog materijala za održavanje sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, po partijama, broj nabavke 339/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 27.04.2018. do 10.00 časova.

11.4.2018
Nabavka i zamena zatvorenih AKU baterija za outdoor kabinete na lokacijama po BP 2018, po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i zamene zatvorenih AKU baterija za outdoor kabinete na lokacijama po BP 2018, po partijama, broj nabavke 206/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu : Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 26.04.2018.godine do 10.00 časova.

10.4.2018
Nabavka i zamena zatvorenih AKU baterija po BP 2018, po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i zamene zatvorenih AKU baterija po BP 2018, po partijama, broj nabavke 217/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 26.04.2018. godine, do 10:00 časova.

10.4.2018
Nabavka ostalih ličnih zaštitnih sredstava

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ostalih ličnih zaštitnih sredstava (šlem pvc zaštitni, naočare za zaštitu od prašine i mehaničkih udara sa filterom za zaštitu od uv zračenja, maska zaštitna – respirator, polumaska zaštitna sa 2 avek filtera, rukavice elektroizolacione klase 0 do 1000V, rukavice poliuretanske, antifon slušalice zaštitne, čepovi zaštitni za uši) u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv), Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd i Opštim uslovima za isporuku dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd br. 476497/2-2017 od 6.12.2017. godine objavljenim na web stranici naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba: Zoran Maksimović, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: zoranmak@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 09.05.2018. godine, do 12.30 časova.

5.4.2018
Nabavka stručne literature

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke stručne literature u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Predrag Tomašević e-mail: predragt@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 23.4.2018. godine, do 10:00 časova.

4.4.2018
Nabavka usluge zdravstvene rehabilitacije za zaposlene u 2018. godini

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge zdravstvene rehabilitacije za zaposlene u 2018. godini, po partijama u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba: Svetlana Brujić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: svetlanabr@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 30.04.2018. godine, do 11.00 časova.

4.4.2018
Nabavka usluge zdravstvene rekreacije za zaposlene u 2018. godini

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge zdravstvene rekreacije za zaposlene u 2018. godini, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba: Svetlana Brujić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: svetlanabr@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 30.04.2018. godine, do 12.30 časova.

3.4.2018
Nabavka i zamena otvorenih AKU baterija po BP 2018, po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i zamene otvorenih AKU baterija po BP 2018, po partijama, broj nabavke 219/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi)

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 25.04.2018. godine, do 10 časova.