Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

19.7.2017
Izrada, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad novih DEA kao i demontaža postojećih, broj nabavke 553/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke izrada, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad novih DEA kao i demontaža postojećih u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:

- Partija 1: Mobilni agregat na podvozu za potrebe regije Novi Sad snaga 30kVA.
- Partija 2: Zamena postojeg dizel električnog agregata snage 35,5kVA, komandnog ormana, postojeće opreme u GRO objekata i prilagođenje postojećih instalacija u agregat sali, novom dizel agregatu od SDEA 50kVA - objekat ČATC - Apatin.
- Partija 3: Zamena postojeg dizel električnog agregata snage 180kVA, komandnog ormana, postojeće opreme u GRO objekata i prilagođenje postojećih instalacija u agregat sali, novom dizel agregatu od SDEA 180kVA - objekat GATC - Kikinda.
- Partija 4: Isporuka i montaža automatskog dizel električnog agregata za rezerno napajanje u ATC – Liman 1 Novi Sad.
- Partija 5: Instaliranje i puštanje u rad kontejnerskog dizel električnog agregata KDEA 25kVA – ČN Sečanj.
- Partija 6: Isporuka i montaža automatskog dizel električnog agregata 60kVA za rezervnog napajanja u ATC – Šantić Novi Sad.
- Partija 7: Isporuka i montaža automatskog dizel električnog agregata 60kVA za rezervno napajanje u – ČN Tutin.
- Partija 8: Isporuka i montaža automatskog dizel električnog agregata 60kVA za rezervno napajanje u – ATC Svilajnac.
- Partija 9: Isporuka i montaža automatskog dizel električnog agregata 100kVA za rezervno napajanje u – ATC Ljubić.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan ; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 04.8.2017. godine, do 10:00 časova.

17.7.2017
Nabavka nameštaja za potrebe opremanja poslovnog prostora Društva u Beogradu, ''showroom'' u Dubrovačkoj br.35

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak Nabavke nameštaja za potrebe opremanja poslovnog prostora Društva u Beogradu, ''showroom'' u Dubrovačkoj br.35 u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: ksenija@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 25.7.2017. godine, do 11:00 časova.

13.7.2017
Nabavka nameštaja za opremanje poslovnice „ Telekom Srbija“ u Beogradu, SC „Ušće“, Bulevar Mihaila Pupina br. 4

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke nameštaja za opremanje poslovnice„ Telekom Srbija“ u Beogradu, SC „Ušće“, Bulevar Mihaila Pupina br. 4, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva i za postavljanje pitanja: ivanaiv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 21.7.2017. godine, do 10:00 časova.

12.7.2017
Izrada, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad novih KO-AUT, kao i demontaža postojećih KO-AUT

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke izrada, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad novih KO-AUT, kao i demontaža postojećih KO-AUT u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za elekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Siniša Bokšan i Goran Stanić ; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 25.07.2017. godine, do 10:00 časova.

10.7.2017
Nabavka stručne literature, nabavka broj 568/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke stručne literature, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručiocawww.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Predrag Tomaševiće-mail adresa predragt@telekom.rs - adresa za postavljanje pitanja.

Rok za podnošenje ponude je 08.08.2017.godine, do 10:00časova.