Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

26.5.2017
Nabavka klima ormana sa uslugom montaže 404/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke klima ormana sa uslugom montaže u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 12..06.2017. godine, do 10:00 časova.

16.5.2017
Nabavka usluge uklanjanja otpadnog antifriza

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge uklanjanja otpadnog antifriza u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Pavle Jarić, pavlej@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 25.5.2017. godine, do 9:45 časova.

15.5.2017
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku bar kod čitača „Handheld“

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za nabavku bar kod čitača „Handheld“ u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 6.6.2017. godine, do 11.30 časova.

15.5.2017
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku 1D bar kod čitača

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za nabavku 1D bar kod čitača u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 6.6.2017. godine, do 11.00 časova.

15.5.2017
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga obeležavanja poslovnica i poslovnih objekata „Telekom Srbija“ a.d.

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za nabavku usluga obeležavanja poslovnica i objekata Telekoma, u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.
Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 1.6.2017. godine, do 11.00 časova.

12.5.2017
Nabavka indoor kabineta za napajanje, nabavka br.369/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke indoor kabineta za napajanje u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan ; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 26.5.2017. godine, do 10:00 časova.