Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

26.9.2017
Nabavka ispravljača (adaptera) za napajanje sistema prenosa za biznis korisnike, broj nabavke 734/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ispravljača (adaptera) za napajanje sistema prenosa za biznis korisnike,broj nabavke 734/17, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 10. 10.2017. godine, do 10:00 časova.

22.9.2017
Nabavka mernih instrumenata, alata i senzora, broj nabavke 725/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke mernih instrumenata, alata i senzora po partijama u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:

  • Partija 1: Baterijski tester.
  • Partija 2: Digitalni multimetar
  • Partija 3: Kompresor
  • Partija 4: Pražnjač aku baterija
  • Partija 5: Kompet alata
  • Partija 6: Destilator
  • Partija 7: Temperaturni senzori za baterije (RBS)

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Siniša Bokšan i Goran Stanić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 03.10.2017. godine, do 10:00 časova.

21.9.2017
Nabavka za isporuku i montažu rampi za kontrolu prolaska vozila na parkingu poslovnog objekta Telekoma u Bulevaru umetnosti 16 a, broj nabavke 748/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke za isporuku i montažu rampi za kontrolu prolaska vozila na parkingu poslovnog objekta Telekoma u Bulevaru umetnosti 16 a, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Ljiljana Savić; e-mail adresa ljiljanaz@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 04.10.2017. godine, do 10:00 časova.

6.9.2017
Nabavka koverata za mašinsko insertovanje

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke koverata za mašinsko insertovanje u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović, dragantomo@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 20.9.2017. godine, do 10:00 časova.