Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

24.4.2017
Nabavka klima ormana u EWSD Kraljevo, VF Kragujevac i EWSD Subotica, broj nabavke 337/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke za dostavljanje ponude za nabavku klima ormana u EWSD Kraljevo, VF Kragujevac i EWSD Subotica, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca 

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Milivoje Savić i Dragana Dangubić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 9.5.2017. godine, do 10:00 časova.

20.4.2017
NABAVKA KOVERATA ZA MAŠINSKO INSERTOVANjE, redni broj nabavke 360/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke koverata za mašinsko insertovanje u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović, dragantomo@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 26.4.2017. godine, do 10:00 časova.

18.4.2017
Nabavka piko ripitera za indoor pokrivanje i pomoćnog materijala

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke piko ripitera za indoor pokrivanje i pomoćnog materijala u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:
- Partija 1: UMTS piko ripiteri
- Partija 2: GSM + UMTS piko ripiteri
- Partija 3: Dual UMTS+LTE bežični piko ripiteri
- Partija 4: Delitelji snage 1/3

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dijana Batrićević e-mail adresa dijanab@telekom.rs i Stana Slepčević e-mail adresa stanas@telekom.rs, e-mail adresa op.pmtm@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 04.05.2017. godine, do 12:00 časova.

18.4.2017
Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata-nabavka sijalica, broj nabavke 320/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke potrošnog materijala za održavanje objekata-nabavka sijalica u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 28.04.2017. godine, do 11:00 časova.

18.4.2017
Nabavka novina i časopisa domaćih izdavača za 2017/18 godinu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke novina i časopisa domaćih izdavača za 2017/18 godinu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Predrag Tomašević; e-mail adresa predragt@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 28.04.2017. godine, do 10:00 časova.

18.4.2017
Nabavka zatvorenih AKU baterija za zamenu na RBS lokacijama, broj nabavke 311/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke za dostavljanje ponude za nabavku zatvorenih AKU baterija za zamenu na RBS lokacijama u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 05.05.2017. godine, do 10:00 časova.

18.4.2017
Nabavka usluge servisiranja gasnih kotlarnica i kalibracija detektora u kotlarnicama u Regiji „Novi Sad“, broj nabavke 234/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge servisiranja gasnih kotlarnica i kalibracija detektora u kotlarnicama u Regiji „Novi Sad“, (ATC „Klisa“ Novi Sad i ATC „Sremska Kamenica“) narudžbenicom u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem na e-mail adresa naraus@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 27.04.2017. godine, do 10:00 časova.

13.4.2017
Nabavka servisnih kabineta tipa TN 296/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke servisnih kabineta tipa TN 296/17, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 04.05.2017. godine, do 10:00 časova.

12.4.2017
Nabavka usluge čišćenja i dezinfekcije sistema za pripremu i distribuciju vazduha poslovnih prostora Društva na teritoriji grada Beograda

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge čišćenja i dezinfekcije sistema za pripremu i distribuciju vazduha poslovnih prostora Društva na teritoriji grada Beograda, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Dokumentaciju za nabavku usluge čišćenja i dezinfekcije sistema za pripremu i distribuciju vazduha poslovnih prostora Društva na teritoriji grada Beograda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba je Ljiljana Savić i e-mail adresa ljiljanaz@telekom.rs.  

Rok za podnošenje ponude je   28.4.2017. godine, do 10:00 časova.

12.4.2017
Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopasnog otpada

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopasnog otpada,  u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.
Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs ili Ivana Ivanov, ivanaiv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 26.4.2017. godine, do 11.00 časova.

7.4.2017
Nabavka instalacionog materijala za potrebe mobilne mreže

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke instalacionog materijala za potrebe mobilne mreže u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:
- Partija 1: - RF kabl, Konektori i Prelazni kabl (Jumperi)
- Partija 2: - Set za uzemljenje, Kablovske obujmice sa držačima, Set za hidroizolaciju

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Valentina Vujinović (valentinav@telekom.rs) i Dijana Batrićević (dijanab@telekom.rs), op.pmtm@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 25.4.2017. godine, do 11:00 časova.

6.4.2017
Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter opasnog otpada

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter opasnog otpada – istrošeni olovni akumulatori, u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.
Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 21.4.2017. godine, do 11.00 časova.

4.4.2017
Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter opasnog otpada - olovni kablovi

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter opasnog otpada - olovni kablovi, u skladu sa Pozivom za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Poziv) Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, olgicas@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 19.4.2017. godine, do 11.00 časova.

3.4.2017
Postupak nabavke i montaže uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama Telekoma

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i montaže uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama Telekoma u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragan Tomović, dragantomo@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 11.4.2017. godine, do 10:00 časova.