Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

24.10.2018
Nabavka radova na sanaciji mokrih čvorova na III, IV, V i VI spratu, u poslovnom objektu u Takovskoj 2

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke radova na sanaciji mokrih čvorova na III, IV, V i VI spratu, u poslovnom objektu Društva, Takovska 2,Beograd, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Izjavu o poverljivosti“ i Poziv u elektronskoj formi na osnovu zahteva koji se dostavlja na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti skeniranu potpisanu i overenu „Izjavu o poverljivosti“ u pdf formatu na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 5.11.2018. godine, do 10:00 časova.

24.10.2018
Nabavka usluge obezbeđivanja prevoznih dokumenata za avio prevoz i pružanje usluga obezbeđivanja hotelskog smeštaja u inostranstvu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak Nabavka usluge obezbeđivanja prevoznih dokumenata za avio prevoz i pružanje usluga obezbeđivanja hotelskog smeštaja u inostranstvu za potrebe zaposlenih kod Naručioca u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: ksenija@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 5.11.2018. godine, do 11:00 časova.

23.10.2018
Nabavka aparata za uništavanje dokumentacije

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke aparata za uništavanje dokumentacije, broj nabavke 877/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd i Opštim uslovima za isporuku dobara za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd br. 476497/2-2017 od 6.12.2017. godine objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, a na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Uslov za dobijanje Poziva je potpisivanje Izjave o poverljivosti koju će Naručilac svim zainteresovanim licima dostaviti elektornskom poštom na adresu koju isti naznače u zahtevu za dostavljanje Poziva.

Kontakt osoba: Zoran Maksimović, e-mail adresa za preuzimanje Poziva: zoranmak@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 30.10.2018. godine do 10.30 časova.

23.10.2018
Nabavka projektora televizora

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke televizora u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti skeniranu potpisanu i overenu „Izjavu o poverljivosti“ u pdf formatu na e-mail adresu dragantomo@telekom.rs.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: dragantomo@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 24.10.2018. godine, do 10:00 časova.

19.10.2018
Usluga održavanja liftova u vangarantnom roku

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluga održavanja liftova u vangarantnom roku na objektima Takovska 2, Katićeva 14-16 i Novopazarska 37 u Beogradu, kao i Svetog Save 11 u Pančevu u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs

Zainteresovana lica mogu preuzeti „Izjavu o poverljivosti“ i Poziv u elektronskoj formi na osnovu zahteva koji se dostavlja na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Pre preuzimanja Poziva neophodno je dostaviti skeniranu potpisanu i overenu „Izjavu o poverljivosti“ u pdf formatu na e-mail adresu naraus@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 29.10.2018. godine, do 10:00 časova.

17.10.2018
Nabavka ispravljača (adaptera)

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ispravljača (adaptera), broj nabavke 863/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Milivoje Savić i Dragana Dangubić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 29.10.2018. godine, do 10:00 časova.

11.10.2018
Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke potrošnog materijala za održavanje objekata - nabavka sijalica i vodovodnog materijala, po partijama, broj nabavke 826/18, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 24.10.2018. godine, do 10:00 časova.

26.4.2018
Nabavka Oracle hardverske infrastrukture

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Oracle hardverske infrastrukture sa pripadajućim softverskim licencama i montažu u rek ormare u data centru Naručioca (u daljem tekstu: Oprema), usluge instalacije i konfiguracije Opreme kao i tehničke podrške u garantnom roku, nabavka broj 384/18, a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt e-mail adresa za preuzimanje Poziva je oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 10.5.2018. godine, do 11:00 časova.