Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

23.2.2018
Nabavka usluge transporta otpadnog antifriza

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge transporta otpadnog antifriza u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mailadresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović,olgicas@telekom.rs ili Ivana Ivanov, ivanaiv@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 7.3.2018. godine, do 10:45 časova.

22.2.2018
Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke hartije za fotokopiranje u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:

- Partija 1: registratori, kutije i fascikle

- Partija 2: sredstva za pisanje i crtanje

- Partija 3: kancelarijski sitan inventar

- Partija 4: kancelarijski potrošni materijal

- Partija 5: baterije

- Partija 6: diskovi i magnetne trake

- Partija 7: koverte

- Partija 8: kablovi produžni i bele table

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: milosv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 5.3.2018. godine, do 10:00 časova.

21.2.2018
Nabavka servisnih kutija za mobilne telefone

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke servisnih kutija za mobilne telefone u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba: Miloš Vukelić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva:milosv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 1.3.2018. godine, до 13:30 časova.

20.2.2018
Postupak priznavanja kvalifikacije

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak priznavanja kvalifikacije u skladu sa Pozivom za kvalifikaciju podnosiocima prijava za izvođenje radova na održavanju građevinskih objekata i pripadajuće opreme (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje prijava, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba: Radmila Smiljanić, e-mail adresa za preuzimanje Poziva:naraus@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 13.3.2018. godine, до 10:00 časova.

20.2.2018
Nabavka materijala za potrebe skladišta

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke materijala za potrebe skladišta u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adresa za preuzimanje Poziva:vladicam@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 27.2.2018. godine, do 09:30 časova.

20.2.2018
Nabavka instalacionog materijala za potrebe mobilne mreže po partijama

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke instalacionog materijala za potrebe mobilne mreže u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Predmetna nabavke je oblikovana po partijama:

- Partija 1: - RF kabl i UTP kabl, Konektori i Prelazni kabl (Jumperi)

- Partija 2: - Set za uzemljenje, Kablovske obujmice sa držačima, Set za hidroizolaciju

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: Valentina Vujinović valentinav@telekom.rsi Dijana Batrićević dijanab@telekom.rs, op.pmtm@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 7.3.2018. godine, до 11:00 časova.

14.2.2018
Nabavka usluge osiguranja robe u transportu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge osiguranja robe u transportu (broj nabavke: 69/18) u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i e-mail adresa za preuzimanje Poziva i postavljanje pitanja: Goran Višnjić goranvi@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 6.3.2018. godine, до 11:00 časova.

13.2.2018
Nabavka i montaža uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama „Telekom Srbija“

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i montaže uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama „Telekom Srbija“ u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adrese za preuzimanje Poziva i postavljanje pitanja: Ivana Ivanov ivanaiv@telekom.rs, ili Ksenija Aleksić ksenija@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 1.3.2018. godine, до 10:00 časova.

9.2.2018
Nabavka reklamnih kesa

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke reklamnih kesa u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i e-mail adresa za preuzimanje Poziva: predragt@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 26.2.2018. godine, до 10:00 časova.