Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Tenderi

31.5.2018
Nabavka i isporuka dva UPS uređaja , 4 seta akumulatorskih baterija i pratećeg montažnog materijala (u danjem tekstu :Dobra), demontaža postojećeg i montaža novog Dobra, obuka i izrada glavnog projekta za tehnički objekat Železnik, broj nabavke 427/18

Nabavka i isporuka dva UPS uređaja , 4 seta akumulatorskih baterija i pratećeg montažnog materijala (u danjem tekstu :Dobra), demontaža postojećeg i montaža novog Dobra, obuka i izrada glavnog projekta za tehnički objekat Železnik, broj nabavke 427/18

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i isporuke dva UPS uređaja , 4 seta akumulatorskih baterija i pratećeg montažnog materijala (u danjem tekstu : Dobra), demontaža postojećeg i montaža novog Dobra, obuka i izrada glavnog projekta za tehnički objekat Železnik u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Siniša Bokšan i Goran Stanićnak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 22.06.2018. godine, do 10:00 časova.

18.6.2018
Nabavka usluge održavanja fotokopir aparata i aparata za štampu

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge održavanja fotokopir aparata i aparata za štampu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adrese za preuzimanje Poziva i postavljanje pitanja: Ksenija Aleksić; e-mail: ksenija@telekom.rs i Ivana Ivanov e-mail: ivanaiv@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 22.6.2018. godine, do 11:00 časova.

26.4.2018
Nabavka Oracle hardverske infrastrukture

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke Oracle hardverske infrastrukture sa pripadajućim softverskim licencama i montažu u rek ormare u data centru Naručioca (u daljem tekstu: Oprema), usluge instalacije i konfiguracije Opreme kao i tehničke podrške u garantnom roku, nabavka broj 384/18, a u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (u daljem tekstu: Opšti uslovi sprovođenja postupka nabavke).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt e-mail adresa za preuzimanje Poziva je oprema.it@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 10.5.2018. godine, do 11:00 časova.