Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Korporativni organi

Korporativni organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima 7 (sedam) članova, koji između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Biografije članova
Nadzorni odbor
Izvrsni odbor

Izvršni odbor

U skladu sa Statutom „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova koji čine izvršni direktori, od kojih jednog Nadzorni odbor imenuje za generalnog direktora.

Biografije članova