Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Navigacija sekcije

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima 7 (sedam) članova, koji između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor

  Predsednik Nadzornog odbora:

  • Prof.dr Milan Božić
  • Članovi Nadzornog odbora:

  • Sonja Vlajnić
  • Ninoslav Prodanović
  • Slavoljub Kandić
  • Miroslav Joksimović
  • Pavle Milić
  • Prof. dr Đorđe Mazinjanin
  • Nadzorni odbor imenovao je direktora Interne revizije i Sekretara Društva:

  • Mira Stevanović, direktor Interne revizije
  • Aleksandar Radovanović, sekretar Društva
prof.dr Milan Božić, predsednik Nadzornog odbora

Rođen 30. marta 1952. u Beogradu. Osnovne studije iz matematike završio je 1974. godine na Univerzitetu u Beogradu, na kojem je iz iste oblasti odbranio magistraturu 1978. godine a 1983. i doktorirao. Svoju karijeru na Univerzitetu u Beogradu započeo je 1974. godine kao asistent na Prirodno–matematičkom fakultetu. U periodu od 1983.–1992. godine imao je zvanje docenta, od 1990.–1999. zvanje profesora a od 1987.–1995. godine bio je dekan Matematičkog fakulteta.

Prof.dr Božić ima veoma bogato iskustvo pri Matematičkom institutu SANU kao rukovodilac projekta „Istorija i filozofija matematike“, rukovodilac seminara „Istorija i filozofija matematike“ i u periodu od 2004.–2011. godine kao predsednik upravnog odbora. U Naftnoj industriji Srbije bio je od 2002–2005. godine član Upravnog Odbora. U Telekomu Srbija a.d. bio je predsednik Upravnog odbora od 2004. –2008. godine i specijalni savetnik generalnog direktora od 2008.–2011. godine. U Vladi Republike Srbije bio je član Stalnog komiteta za restruktuisanje javnog sektora 2004.–2009.

Glavne oblasti naučnog rada i publikovanja prof. Božića su matematička logika i njene primene na računarstvo, istorija i filozofija matematike i biofizika (matematičko modelovanje procesa u molekularnoj biologiji). Njegova bibliografija se sastoji od više od dve stotine članaka i desetak knjiga. Predavanja i kursevi držani u zemlji i inostranstvu (Sjedinjene države i Ujedinjeno kraljevstvo) obuhvataju: matematičku logiku, linearnu algebru, algebru, istoriju i filozofiju matematike, osnove računarstva, teoriju modela. Pod njegovim rukovođenjem je magistriralo dvadesetak a doktoriralo desetak studenata. Prof.dr Božić je radio i na razvoju obrazovnog sistema i objavio nekoliko udžbenika za srednje škole (matematička logika).

Prof.dr Božić je radio na popularizaciji nauke i objavio više od 80 tekstova u časopisu Galaksija. Takođe, od univerzitetskih dana je vodio organizacije ili učestvovao u radu niza ustanova za podršku mladim naučnicima. Na Univerzitetu u Beogradu, u periodu 1989.–1992. godine prof.dr Božić je bio potpredsednik Upravnog odbora računskog centra. Na ovoj i sličnim fuinkcijama je radio i radi na razvoju informacione strategije za naučnu zajednicu ali i za mnoge partnere u industriji i administraciji. Bio je urednik i koautor raznovrsnih knjiga.

Od 1985.–1992. član redakcionog odbora i autor nekoliko stotina odrednica u Školskoj enciklopediji Prosveta. Od 1988.–1989. godine bio je autor i voditelj televizijske serije Istorija matematike kod Srba u produkciji Naučnog programa Radio–televizije Beograd, 1993–2003. kolumnista Srpske reči, u kojoj je objavio više od 150 kolumni a 1992.–1994. urednik i voditelj nedeljnih političkih komentara Srbotopija na radiju B92. Od 1995.–1996. bio je urednik i voditelj nedeljnih političkih komentara ConText na BK televiziji.

Od 2005. godine je član redakcionog odbora Male srpske enciklopedije Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U ovoj oblasti, mimo političkih i naučnih tema koje su najčešće tretirane, prof. Božić se bavio i globalnim kulturološkim i javnim fenomenima u širem smislu.

Sonja Vlajnić, član Nadzornog odbora

Rođena 1975. godine u Peruu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu - novinarsko-komunikološki smer.

Karijeru je započela kao novinar 2000. godine u listu „Svedok“, a zatim u listovima „Koreni“, Zdravlje i lepota. U periodu od 2002. do 2006. godine izveštavala je za Nedeljni telegraf, a zatim napredovala do pozicije pomoćnika glavnog urednika Nedeljnog telegrafa na kojoj je radila do 2010 godine. Poslednje dve godine angažovana je kao novinar magazina Bazar. Govori engleski jezik.

Ninoslav Prodanović, član Nadzornog odbora

Rođen 1980. godine u Kragujevcu. Završio je Internacionalni Univerzitet u Solunu, Grčka, sa zvanjem diplomirani menadžer.

Karijeru je započeo honorarno 2002. god. na TV kanalu 9 Kragujevac, a zatim napredovao i dokazivao se na mestima rukovodioca programskog sadržaja, urednika zabavnog programa i urednika - novinara. Govori engleski i nemački jezik.

Slavoljub Kandić, član Nadzornog odbora

Rođen je 1952. godine u Rogači. U JP PTT „Srbija“ zaposlen je od 1972. godine, nakon čega, 1997. godine radnu karijeru nastavlja u kompaniji Telekom Srbija. Obavljao je poslove vođe ekipe TT montera, koordinatora društvenih aktivnosti u PTT sistemu, referenta odbrane i društvene samozaštite.

Predsednik je Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbije, jednog od dva reprezentativna sindikata u kompaniji Telekom Srbija. Za svoj rad više puta je nagrađivan kako u okviru kompanije, tako u okviru SO „Voždovac“ i Grada Beograda. Oženjen je, otac jednog deteta.

Miroslav Joksimović, član Nadzornog odbora

Rođen je 1963. godine u Beogradu. Završio je srednju Građevinsku školu, a u PTT školskom centru stekao je 5. stepen stručnosti. Studirao je Višu građevinsku školu. Ima skoro 30 godina radnog iskustva. Do 1988. godine radio u privrednim društvima „Telefonkabl“ i „Vatrosprem“, nakon čega prelazi u JP PTT saobraćaja „Srbija“. U kompaniji Telekom Srbija radno je angažovan od osnivanja.

Od 2007. godine predsednik je Sindikata Telekoma „Srbija“, jednog od dva reprezentativna sindikata u kompaniji. Predstavnik je Sindikata Telekoma „Srbija“ u CESI/EUROFEDOP – velike evropske centrale sindikalnog organizovanja. Učestvuje u radu skupština ovih organizacija kao ravnopravni član. Jedan je od osnivača Konfederacije slobodnih sindikata, reprezentativne centrale udruženih sindikata Republike Srbije, u čijem je sastavu preko 230.000 članova iz javnog sektora. Oženjen je, otac dve ćerke.

Pavle Milić, član Nadzornog odbora

Rođen 1970. godine. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu - smer Turizam i ugostiteljstvo.

U periodu od 1996. do 2002. godine radio je u Transportnom preduzeću „JODEX LINE“ Beograd, Preduzeću za istraživačko-razvojne usluge i promet „POIMEX“ Beograd i Preduzeću za pružanje saobraćajno-agencijskih usluga „S.M.S.SHIPPING AGENCY“, Beograd.

Počev od 2002. godine radio je u „Beopetrol“ AD Beograd, a nakon kupovine 79,5% te kompanije od strane OAO „LUKOIL“, nastavlja sa radom u „LUKOIL SRBIJA“ AD Beograd, gde je i danas zaposlen.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Prof. dr Đorđe Mazinjanin, član Nadzornog odbora

Prof. dr Đorđe Mazinjanin, doktor ekonomskih nauka, rođen je 12. oktobra 1955. godine u Novim Karlovcima, opština Inđija.

Završio je srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla” u Beogradu, nakon čega je diplomirao na Višoj PTT školi u Beogradu, odsek telekomunikacija.

Na Fakultetu organizacionih nauka, smer „Elektronsko poslovanje“, odbranio je poslediplomski specijalistički rad na temu „Tehnologija komuniciranja Vlade i građana“, gde je i magistrirao na temu „Metode komunikacije Vlade i građana u elektronskom poslovanju gradske uprave“, čime je stekao akademski naziv: magistar tehničkih nauka – područje organizacionih nauka za elektronsko poslovanje.

Na Fakultetu za menadžment na Univerzitetu „Megatrend” u Beogradu, stekao je zvanje: diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta. Na istom univerzitetu, na Fakultetu za poslovne studije, doktorirao je Elektronsko poslovanje, sa temom „Model upravljanja infrastrukturom javnih servisa gradjana u elektronskom poslovanju gradske uprave”, čime je stekao naučni stepen: doktor ekonomskih nauka.

Na početku svoje bogate profesionalne karijere, radio je kao samostalni konstruktor u Radio-razvoju Elektronske industrije „Nikola Tesla“ u Beogradu (1977-1981. godine), nakon čega je radio kao nastavnik stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike (u srednjoj PTT školi u Beogradu - telefonija, VF uređaji, telegrafija, TT vodovi do 2004. godine).

U periodu 2004 – 2012. godine, sa manjim prekidima zbog obavljanja određenih javnih funkcija, radio je u JP PTT „Srbija” (danas „Pošta Srbije“).

Tokom karijere, obavljao je mnoge javne i druge funkcije, kao što su: predsednik Izvršnog odbora SO Palilula ( 2000-2002. godine), sekretar Sekretarijata za privredu Grada Beograda ( januar 2005 – septembar 2008. godine), predsednik školskog odbora Srednje tehničke PTT-škole u Beogradu, član školskog odbora Srednje tehničke škole „Rade Končar“ u Beogradu. Radio je kao savetnik Predsednika Regionalne komore Novog Sada za informacione tehnologije.

U ovom trenutku, Đorđe Mazinjanin obavlja poslove zamenika direktora JP „Sava Centar“. Istovremeno, kao profesor strukovnih studija, predaje na Visokoj tehnološkoj školi u Aranđelovcu na predmetima: Arhitektura računara i operativni sistemi, Teorija sistema i Računarske mreže i telekomunikacije.

Objavio je veliki broj stručnih radova, samostalno ili sa grupom autora u okviru publikacija od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Učestvovao je u pokretanju, izradi i implementaciji sledećih projekata: projekat izrade informacionog sistema SO Palilula, a projekat „Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda“, projekat „Strategija razvoja poljoprivrede grada Beograda do 2015.”, projekat „Strategija razvoja turizma grada Beograda do 2018. godine” i projekat „Strategija razvoja trgovine grada Beograda do 2015. godine”.

Član je Udruženja E-razvoj.

Prisustvovao je na velikom broju seminarima i predavanja, u zemlji i inostranstvu.

Pored bogate profesionalne karijere, Đorđe Mazinjanin je ostvario zapažen uspeh kao igrač folklora (oko 1000 odigranih koncerata), ali i kao umetnički rukovodilac i koreograf u mnogim kulturno-umetničkim društvima u zemlji. Sa KUD ,,Branko Radičević“, iz Novih Banovaca, davne 1981.godine, osvojio je treću nagradu stručnog žirija i prvu nagradu publike na Festivalu vojvođanskih društava, za koreografiju ,,Igre iz Zapadne Srbije“. Svoje znanje iz koreografije prenosio je i članovima kulturno-umetničkih društava u Nemačkoj (Visbaden) i Mađarskoj. Završi je mnoge seminare iz narodnih pesama i igara i narodnih nošnji. Bio je organizator više festivala narodnih pesama i igara Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Samostalnog sindikata Srbije.

Aktivno igranje i ljubav prema folkloru uticali su da Đorđe Mazinjanin obavlja i funkcije člana Upravnog odbora ansambla KUD ,,Đoka Pavlović“ (1987 – 2010. godine), kao i predsednika Upravnog odbora nacionalnog ansambla pesama i igara ,,Kolo“ (2013 - 2015. godine).

Za svoj rad u amaterizmu dobio je veliki broj zahvalnica raznih institucija Republike Srbije i kulturno umetničkih društava.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Mira Stevanović, direktor Interne revizije

Rođena 1959. godine u selu Bogdanici, na planini Maljenu, u opštini Gornji Milanovac. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine, na odseku elektronike, smer telekomunikacije.

Profesionalnu karijeru je započela u RO PTT saobraćaja „Čačak“, na poslovima planiranja i izgradnje telekomunikacione mreže na području tadašnje MG Čačak (Čačak, G. Milanovac, Ivanjica, Lučani).

U periodu 1987 - 1991. godine, u EI Fabrika PUPIN, rukovodi Projektnim biroom i učestvuje u razvoju digitalnog komutacionog sistema - DKTS, kao inženjer za razvoj modula za signalizaciju.

Od 1991. godine obavlja poslove planiranja, razvoja i izgradnje komutacione mreže Srbije, kao glavni inženjer za komutacione sisteme u Službi za razvoj telefonskih komutacionih sistema Sektora za razvoj u Direkciji za razvoj i investicije JP PTT saobraćaja „Srbija”.

Učestvuje u digitalizaciji telekomunikacione mreže Srbije, uvođenju novih servisa, definisanju arhitekture i izgradnji multiservisne mreže sledeće generacije (NGN), kao šef Službe za saobraćajni inženjering i šef Službe za tehnologije i arhitekturu Sektora za tehnologije, arhitekturu i planiranje u Direkciji za mrežu Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” Beograd, od njegovog osnivanja, do 2007. godine.

U periodu 2007 - 2010. godine koordinira i organizuje aktivnosti vezane za razvojne planove, projektovanje i uvođenje novih tehnologija u oblasti telekomunikacionih sistema i automatskog upravljanja, kao direktor razvoja u kompanijama Telegroup i Dsistem Beograd.

U junu 2010. godine se vraća u Telekom Srbija i do 2013. godine učestvuje u planiranju i optimizaciji širokopojasne pristupne mreže, testiranju novih tehnologija, tehničkoj pripremi izgradnje širokopojasne pristupne mreže (MSAN&DSLAM uređaji) i izradi mrežnih scenarija za uvođenje novih tehnologija pristupa (FTTx, P2P), kao inženjer za telekomunikacione uređaje u pristupnoj mreži u Službi za inženjering kablovske pristupne mreže Sektora za inženjering pristupne TK mreže Direkcije za tehniku.

Od februara 2013. godine, do imenovanja za direktora Interne revizije, obavljala je poslove direktora Sektora za reviziju usluga u Internoj reviziji Telekoma Srbija.

U oktobru 2015. godine na PwC' Academy je završila program PwC Mini MBA, a tokom 2016. godine i General Management Program u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta.

Član je Udruženja internih revizora Srbije i Inženjerske komore Srbije, sa licencama odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema (353 i 453) i odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (350). Položila je stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata (Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu).

Govori engleski i ruski jezik.

Udata, majka dvoje dece.

Aleksandar Radovanović, sekretar Društva

Rođen u Beogradu 1970. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodno-pravnom smeru kao jedan od najboljih studenata generacije. Diplomirao na specijalističkim poslediplomskim studijama Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - stekao akademsko zvanje „Specijalista za ugovore u međunarodnoj trgovini“.

Od 1996. godine zaposlen u PTT „Srbija“ u Pravnoj službi na obavljanju poslova iz normativne oblasti. Od osnivanja „Telekom Srbija“ 1997. godine, angažovan na poslovima sekretara Upravnog odbora i šefa Službe za podršku statutarnim organima. 2005. godine imenovan za direktora Sektora za podršku statutarnim organima i statusno-pravne poslove, a 2009. za direktora Sektora za korporativno-pravnu podršku u okviru Funkcije za pravne poslove. Kao ovlašćeni predstavnik „Telekom Srbija“ a.d. učestvovao na sednicama Skupštine akcionara „Telekom Srpske“ a.d., Banja Luka, gde je bio izabran za predsednika Skupštine akcionara.

U dosadašnjem radnom angažmanu stekao značajno radno iskustvo u oblasti poslova podrške statutarnim organima i obavljanju poslova iz statusno-pravne oblasti, kao i na drugim poslovima pravne podrške u velikom broju značajnijih projekata koje je „Telekom Srbija“ a.d. realizovao, naročito u poslovima pravne podrške u postupku zaključivanja različitih vrsta ugovora u privredi i drugih pravnih poslova sa elementom inostranosti.

Pored napred navedenog, kao predstavnik „Telekom Srbija“ a.d. učestvovao i u timu Saveta stranih investitora u postupku predlaganja rešenja i komentara povodom izrade predloga Zakona o privrednim društvima i drugih zakonskih predloga, kao i u aktivnostima u okviru republičke i gradske privredne komore u davanju predloga za rešenja i izradi komentara na pripremljene dokumente iz oblasti korporativnog prava i korporativnog upravljanja (Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije i dr). Govori enleski jezik. Oženjen, otac jednog deteta.