Sertifikati

Kvalitet, pouzdanost i bezbednost servisa koje pruža svojim korisnicima u fokusu su poslovanja Telekoma Srbija.

slika

Telekom Srbija posvećuje veliku pažnju stalnom unapređenju kvaliteta usluga koje pruža, nivoa zadovoljstva korisnika IT/ICT servisa i očuvanju bezbednosti informacija koje obrađuje i to ostvaruje uspostavljenim sistemima za upravljanje kvalitetom (QMS), IT/ICT servisima (ITSMS) i bezbednošću informacija (ISMS). Ovi sistemi su implementirani prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2011 i ISO 27001:2013.

 

Sledeći sertifikati su potvrda da Telekom ispunjava zahteve ovih standarda:

Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 9001:2015
Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 20000-1:2011
Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 27001:2013

Sertifikati se odnose na projektovanje, razvoj, implementaciju, održavanje i pružanje IT/ICT servisa internim i eksternim korisnicima. Oni potvrđuju da Telekom Srbija primenjuje sve mere kojima se osigurava fleksibilno, efektivno i proaktivno upravljanje IT/ICT servisima i bezbednošću informacija u skladu sa rizicima koji postoje po njihovo funkcionisanje i bezbednost.

 

Opredeljenost Telekoma Srbija ka ispunjavanju zahteva standarda i stalnom unapređenju uspostavljenih sistema upravljanja saopštena je politikama uspostavljenih sistema:

Politika kvaliteta
Politika ITSMS-a
Politika ISMS-a