Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

perp_slika
 

Šta je Pantheon ERP?

Pantheon ERP (Enterprise Resource Planning) je savremeni poslovno informacioni sistem za vođenje, upravljanje i razvoj preduzeća.

Ovaj moderan i pouzdan poslovni program malim i srednjim preduzećima omogućava potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu. Usluga pokriva sve poslovne procese, od nabavke i fakturisanja do računovodstva i upravljanje platama do proizvodne i poslovne analitike.

Pantheon ERP Cloud je smešten na sigurnim serverima u data centru Telekoma Srbija. Posebno je pogodan za mala i srednja preduzeća, kao i za računovodstvene servise, jer se usluga plaća samo onoliko koliko se koristi, uz jednostavno dodavanje ili otkazivanje paketa po potrebi. Jedino što je potrebno za uspešno korišćenje Pantheon Cloud-a je pristup Internetu i Pantheon licenca.

Zašto odabrati Pantheon ERP?

  • Organizacija komercijalnih operacija od pretprodaje do isporuke
  • Kontrola kupovine, naloga i povraćaj naloga
  • Računovodstvo prema važećim međunarodnim standardima
  • Bolja kontrola troškova i prihoda
  • Organizacija i kontrola proizvodnog procesa
  • Planiranje i praćenje finansijskog rezultata

Kako postati korisnik?

Da biste postali korisnik usluge Pantheon X, potrebno je prvo da postanete Cloud korisnik, podnošenjem zahteva na ovom link-u, kao i da istovremeno podnesete zahtev za Pantheon X uslugu.

Aktivirana Cloud usluga omogućava Vam da osim Pantheon X usluge možete aktivirati i ostale mts  Cloud servise.
U najkraćem roku dobićete obaveštenje o aktiviranim Cloud i Pantheon servisima.

Kako Pantheon ERP može da doprinese poslovanju?

FAKTURISANJE I RAČUNOVODSTVO

Jednostavna izrada narudžbina, prijema, ponuda, predračuna, otpremnica, faktura, knjižnih odobrenja, vođenje troškova, obračun PDV-a i brojne druge mogućnosti. Imate odmah uvid koje ste dokumente razmenili, koliko ste prometa ostvarili sa njima, koliko dugujete i koliko vama duguju.

LJUDSKI RESURSI

Mogućnost praćenja kadrovskih evidencija i obračuna plata preko aplikacije. Korisnici Pantheon Cloud-a mogu voditi različite evidencije o zaposlenima, najčešće o stalno zaposlenima, honorarcima, studentima, pripravnicima ili bivšim zaposlenima. Za svakog zaposlenog se sastavlja personalna mapa u kojoj se unose lični podaci, kao i ostali podaci, koji su bitni za preduzeće – tako na jednom mestu imate sve što želite o svojim zaposlenima. Izrada plata je moguća direktno iz forme. Isto je i sa knjiženjem, jer se plate automatski knjiže u glavnu knjigu. Za sigurnost ličnih podataka, obezbeđen je mehanizam autorizacija.

ANALITIKA I IZVEŠTAVANJE

Dostupnost širokog raspona izveštaja za analizu i planiranje poslovanja koji su prilagođeni postavkama koje sami odredite.

Poslovna analitika je već integrisana u Pantheon i ne zahteva nikakvo prilagođavanje ili programiranje. Pregled poslovanja možete prilagoditi potrebama zaposlenih. Podatke je moguće prikazati u jednostavnom obliku ili specifičnom obliku. Pomoću izveštaja je moguće kreirati proizvoljan izveštaj u četiri jednostavna koraka. Izveštaji mogu biti tabelarni, kao i grafički.

ZAKONSKA USKLAĐENOST

Usluga je u potpunosti usklađena sa svim zakonskim regulativama i pravilnicima Republike Srbije. Ne morate brinuti o izmenama u zakonodavstvu jer se zakonske promene redovno prate, tako da se usluga automatski ažurira u skladu sa izmenama u zakonima.

KONTROLA TROŠKOVA

Nema početnih troškova za nabavku softverskih licenci, nije potrebno ulagati u dodatnu tehničku opremu. Plaćate paket koji ste odabrali, uz jednostavno dodavanje ili otkazivanje paketa. Po definisanju paketa, naknadu plaćate kroz fiksne mesečne rate, bez dodatnih troškova.

DOSTUPNOST

Aplikaciji i svojim podacima možete pristupiti sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. Potrebna vam je samo internet konekcija i Pantheon licenca.

PREDEFINISANI DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

Za brži početak rada korisnicima su na raspolaganju predefinisani dokumenti i izveštaji. Unapred podešene forme vam omogućavaju da odmah nakon jednostavnog unosa svojih podataka počnete s radom.

SIGURNOST

Svi podaci su maksimalno sigurni jer se čuvaju u data centru Telekoma Srbija, gde je zagarantovana bezbednost.

Šta je Pantheon ERP Cloud aplikacija?

Pantheon Cloud je usluga koja omogućava korišćenje ERP sistema preko interneta. Posebno je pogodna za računovodstvene servise, mala i srednja preduzeća s obzirom na to da program može biti plaćen prema korišćenju usluge. S takvim postavkama, računovodstveni servis spaja se na server koji sadrži podatke i započinje sa radom. Jedino što je potrebno za uspešno poslovanje su pristup internetu i Pantheon licenca.

Koje su prednosti korišćenja Pantheon Cloud-a?

Jednostavnija razmena podataka između preduzeća i računovodstvenog servisa budući da rade na istoj bazi podataka. Nema troškova povezanih s kupovinom servera, sistema softvera i licenci za računovodstveni softver – program se plaća samo onoliko koliko se koristi, nema dodatnih troškova zbog održavanja opreme servera ili pravljenja sigurnosnih kopija, povoljne cene i podrška, elektronsko arhiviranje dokumenata, brz i jednostavan pristup sa bilo kog mesta u bilo koje vreme putem interneta, sigurnost podataka.

Zašto izabrati Pantheon Cloud?

Pantheon Cloud donosi najbolje od oba sveta, ujedinjujući sigurne servere Telekoma Srbija s najnaprednijim poslovnim softverom u regionu, koji omogućava kompanijama i njihovim računovodstvenim servisima rad u istoj bazi podataka. Bez početnih ulaganja i dugoročnih obaveza, može mu se pristupiti s bilo kog mesta u bilo koje vreme.

Šta je uključeno u Pantheon mesečnu naknadu?

U naknadu su uključeni rad s Pantheon programom, kapacitet memorije u skladu sa vrstom licence, stalna nadogradnja programa u skladu s najnovijim zakonskim promenama i novim ažuriranjem programa, iznajmljivanje servera i sigurnosne kopije.

Postoji li bilo koji drugi trošak Pantheon ERP-a?

Postoje i druge dodatne usluge koje se pružaju krajnjem kupcu, kao što su instalacija (jednokratna naknada koja zavisi od broja obuka), napredna podrška korisnicima, dodatni prostor.

Koja je razlika između kupovine usluge Pantheon Cloud-a i kupovine Pantheon ERP softvera koji može biti instaliran lokalno?

Kod usluge u Cloud-u nema početnih troškova za nabavku Pantheon ERP softverskih licenci, nije potrebno ulagati u dodatnu tehničku opremu (server, čuvanje, izrada sigurnosnih kopija, licence za operativni sistem, baza podataka i sl.). Baza podataka se nalazi na serverima sigurnog data centra Telekoma Srbija. U ponudi Telekoma Srbija se nalazi i Pantheon ERP koji je moguće instalirati na lokaciji korisnika.

Koja je najveća sigurnosna pretnja za organizacije koje koriste Pantheon ERP Cloud?

Najveća zabluda kod podataka sačuvanih u Cloud-u je da su više ranjivi na sigurnosne pretnje od vlastitih data centara, kolokacijskih objekata ili bilo koji drugih izvora infrastrukturnih usluga. Zato se podaci Pantheon u Cloud-u čuvaju u data centrima Telekoma Srbija sa svakodnevnim snimljenim podacima.

 

Popunjen zahtev pošaljite na:

e-mail oblaci@telekom.rs

podnesi zahtev