roming

BizMail

Ostvarite potpunu kontrolu mail servera i maksimalnu sigurnost Vaših podataka. BizMail usluga omogućava dostupnost elektronske pošte na Internetu uz antivirus i antispam proveru odlaznih i dolaznih e-mail-ova, redovan back-up i jednostavno korišćenje standardnih e-mail klijenata (Outlook, Outlook Express...) koji koriste POP3 i IMAP protokole.

Opšte karakteristike:

  • Potpuna automatizacija procesa;
  • Administracija, kreiranje, upravljanje nalozima i veličinama svakog pojedinačnog naloga preko administrativnog panela;
  • Neograničen broj naloga na datom prostoru;
  • Besplatan domen mail4biz.rs za korisničke naloge.
  • Pristup mail serveru pomoću POP3 ili IMAP protokola;
  • Provera primljenih i poslatih poruka na viruse;
  • Antispam filtriranje primljenih i poslatih poruka;
  • Pristup antispam karantinu za pregled pošte za koju postoji sumnja da je spam;
  • Maksimalna veličina pojedinačne poruke: 20MB;
  • Maksimalan broj primalaca je 60 po jednoj poslatoj poruci.
BizMail S Prostor za čuvanje poruka 10 GB Mesečna naknada 499,00 dinara podnesi zahtev
BizMail M Prostor za čuvanje poruka 25 GB Mesečna naknada 1.099,00 dinara podnesi zahtev
BizMail L Prostor za čuvanje poruka 50 GB Mesečna naknada 1.599,00 dinara podnesi zahtev
BizMail XL Prostor za čuvanje poruka 100 GB Mesečna naknada 2.399,00 dinara podnesi zahtev
BizMail XXL Prostor za čuvanje poruka 300 GB Mesečna naknada 4.999,00 dinara podnesi zahtev

Cene su na mesečnom nivou, sa PDV-om.