roming

Managed Security

Zaštitite Vašu lokalnu mrežu od napada sa Interneta. Usluga Managed Security se realizuje na dva načina:

  • Instalacijom FireWall uređaja koji mi administriramo i vršimo redovnu kontrolu

  • Aktivacijom funkcionalnosti na ruteru koji je instaliran na Vašoj lokaciji u okviru usluge Managed LAN

  • Za ovu uslugu definisani su različiti nivoi podrške:

  • osnovni nivo

  • napredni nivo

  • profesionalni nivo

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.