roming

Zaštitite Vašu poslovnu računarsku mrežu

Web Control Vam omogućava da rešite pitanje bezbednosti korporativne mreže, zaštite od malicioznog koda sa Interneta, kao i da kreirate pravila pristupa internet sadržajima za Vaše zaposlene.

  • Anti-Malware, Anti-Spyware, Anti-Virus, Anti-Phishing, Cross-site Scripting, Anonymizers

  • URL Filtering (za HTTP/S protokole)

  • Application Identity.

slika

Standardni paket

Na osnovu Vašeg zahteva, definisaćemo za Vas osnovne polise na sistemu koje će važiti za sve korisnike. U okviru osnovnog paketa omogućen je pristup Web Control portalu za generisanje i pregled izveštaja.

podnesi zahtev
slika

Napredni paket

U okviru ovog paketa možete samostalno, putem portala, definisati polise za svoje zaposlene na nivou kompanije. Nudimo Vam i mogućnost da administraciju portala i definisanje security polisa prepustite nama (definisanje većeg broja polisa na nivou cele kompanije, polisa na nivou grupe korisnika, kao i za pojedinačnog korisnika).

podnesi zahtev