Besplatan poziv(0800)

Omogućite Vašim kupcima i poslovnim partnerima da Vas pozivaju besplatno!

Tarife podnesi zahtev

roming

Usluga Besplatan poziv Vam omogućava da:

  • Prihvatite narudžbinu i prodajete proizvode/usluge
  • Prihvatite i rešavate reklamacije korisnika
  • Otvorite pristup u Call centru kompanije
  • Pružate nekomercijalne usluge humanitarnog, savetodavnog i sličnog karaktera
  • Vas korisnici pozivaju besplatno na broj koji se lako pamti
  • Posedujete jedinstveni telefonski broj na teritoriji Srbije
  • Sami odredite iz kojih mreža će Vaš broj biti dostupan
  • Budete dostupni Vašim korisnicima 24h dnevno.

Za sve dodatne informacije pošaljite e-mail na adresu in.vas.biz@telekom.rs