Telefonska veza sa dodatnom cenom (090x)

Telefonska veza sa dodatnom cenom Vam omogućava pružanje usluga zabave, stručnih saveta ili davanje različitih informacija preko jedinstvenog broja. PRM broj može se završavati na jednom ili više terminalnih uređaja, na različitim lokacijama na teritoriji Srbije. Svi dolazni pozivi sa dodatnom vrednošću tarifiraju se Vašim korisnicima. Sistem podržava meni do četiri jezika.

Tarife podnesi zahtev

roming

Novi Plan numeracije utvrđuje tabelu negeografskih kodova za servis Telefonska veza sa dodatnom cenom u zavisnosti od emitovanog sadržaja:

  • Poslovi marketinga 900
  • Zabavni sadržaj 901
  • Sadržaj za decu 904
  • Humanitarna pomoć 905
  • Sadržaj za odrasle 906
  • Igre na sreću 909.

Uslugu Telefonska veza sa dodatnom cenom (Premium Rate - PRM) možete zaključiti ukoliko ste pravno lice registrovano u Republici Srbiji i ukoliko kod Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) posedujete:

  • Dozvolu za pružanje usluge prenosa glasa sa dodatom vrednošću (audiotekst usluge)
  • Zakupljenu numeraciju iz opsega negeografskog koda za pružanje usluga sa dodatnom vrednošću.

Za sve dodatne informacije pošaljite e-mail na adresu mtsvas@telekom.rs.