ISDN primarni

ISDN primarni

Idealno je rešenje za ostvarenje efikasne komunikacije, kao i kvalitetne veze sa poslovnim partnerima i korisnicima svih većih firmi, poslovnih sistema, ustanova i institucija. Upotrebom primarnog ISDN-a raspolažete sa 30 direktnih telefonskih linija, a uslugu je moguće koristiti i za povezivanje računarskih mreža, uključujući korisničke centrale, velike računarske sisteme, uređaje za videokonferenciju i drugo.

Detaljnije

Prednosti:

  • Kvalitetan prenos govora, prenos zvuka za audiofrekvencijske, radio i TV-prenose  
  • Mogućnost videotelefonske i videokonferencijske veze  
  • Visokokvalitetan prenos podataka između računara ili računara i računarskih mreža  
  • Brže slanje faks poruka  
  • Brojne integrisane i dodatne usluge 

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.