Biz Mobilni Net Plus

Ukoliko želite da pristupate Internetu po maksimalnoj brzini i nakon potrošene količine podataka za prenos uključene u mesečnu naknadu za paket koji koristite, na raspolaganju su Vam sledeći tarifni dodaci:

slika


  Biz Mobilni Net Plus

 

Tarifni dodatak 500 MB

    

Cena

300,00 dinara

     podnesi zahtev
 

Tarifni dodatak 1GB

    

Cena

500,00 dinara

     podnesi zahtev
 

Tarifni dodatak 3GB

    

Cena

1.260,00 dinara

     podnesi zahtev

Dodatke možete aktivirati najviše tri puta u toku kalendarskog meseca i važe do kraja kalendarskog meseca u kome su kupljeni. Količinu podataka u okviru tarifnog dodatka možete koristiti po brzini Vašeg osnovnog Biz Mobilnog Net paketa, u okviru mts mreže.

Nakon potrošene dodatne količine podataka, pristupajte Internetu neograničeno i besplatno do kraja meseca, sa smanjenom brzinom (do 64/32 kb/s).

Cene su prikazane sa PDV-om.