Fiskalne kase
 

Fiskalne kase

Ukoliko ste u obavezi da evidentirate svaki pojedinačni ostvareni promet preko fiskalne kase, ova usluga je za Vas! Povezivanjem udaljenih fiksnih terminala, fiskalnih kasa sa centralnim serverom Poreske uprave, postižete nezavisan prenos podataka o ostvarenom prometu od javnih fiksnih mreža i štedite na troškovima zakupljenih prenosnih linija, jer se komunikacija sastoji iz kratkih sesija i male količine podataka.

Svi korisnici fiskalnih kasa, kao i zainteresovani za ovu uslugu, mogu se informisati putem telefona 0800 123 123 ili email adrese fiskalne.kd@telekom.rs