Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

 

slika

Postanite mts korisnik i zadržite Vaš broj

Postanite mts korisnik i istovremeno zadržite broj mobilnog telefona na koji ste navikli i koji znaju svi Vaši prijatelji i poslovni partneri. Na Vama je samo da izaberete neku od tarifa prilagođenih Vašim potrebama i navikama. Odlučite se i za neki od atraktivnih mobilnih uređaja iz naše velike ponude.

  podnesi zahtev
Postupak prelaska u mts mrežu

Ukoliko zahtev podnesete radnim danom do 14h smatraće se da je zahtev podnet tog dana, dok će zahtev podnet nakon 14h biti evidentiran kao zahtev podnet narednog dana.

Ukoliko Vaš zahtev za prelazak u mts mrežu bude odobren, u roku od dva dana od podnošenja zahteva dobićete SMS obaveštenje o odobrenom prenosu broja i datumu prenosa. Do tada možete da koristite svoju staru karticu na uobičajeni način. Aktivacijom nove mts kartice možete da nastavite korišćenje svog broja, sada u novoj mreži.

Da biste prešli u mts mrežu iz mobilne mreže drugog operatora potrebno je da ispunjavate nekoliko osnovnih uslova:

  • Da ste korisnik mreže drugog operatora najmanje tri meseca
  • Ukoliko ste postpaid korisnik morate izmiriti sva dugovanja prema prethodnom operatoru, uključujući i obaveze iz ugovora
  • Zahtev podnosi ovlašćeno lice Vaše firme.

Vaš zahtev za prenos broja može biti odbijen iz sledećih razloga:

  • Zahtev je podnelo neovlašćeno lice
  • Zahtev sadrži netačne podatke ili je nepotpun
  • Zahtev je podneo prepaid korisnik koji nije registrovan
  • Korisnik nije izmirio sva dugovanja prema prethodnom operatoru i obaveze iz pretplatničkog ugovora, uključujući i one nastale usled prevremenog raskida ugovora
  • Broj je već u postupku prenosa ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od tri meseca
  • Broj je ukraden, nepostojeći ili je privremeno, odnosno trajno isključen
  • Broj koji korisnik želi da prenese pripada vezanoj seriji brojeva ili korisničkoj grupi brojeva drugog operatora.

U slučaju da Vaš zahtev bude odbijen, obaveštenje sa obrazloženjem dobićete u pisanoj formi.

Napomena: Sav saobraćaj koji je obavljen sa stare kartice, do trenutka aktivacije nove mts kartice plaća se prethodnom operatoru. Korisnik je dužan da izmiri sve obaveze plaćanja usluga koje je koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. Ukoliko se utvrdi da korisnik nije izmirio svoje obaveze prema prethodnom operatoru, Telekom Srbija je dužan da pokrene postupak suspenzije broja na 30 dana, a ukoliko i nakon ovog perioda obaveze ne budu izmirene, i da trajno isključi broj.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.