slika
 
BizMix S

60 Minuta

60 SMS

Neograničeno razgovori u grupi,
30 dodatnih minuta u fiksnoj mreži

Mesečna naknada

430,80 din.

naruči
BizMix M

200 Minuta

200 SMS

Neograničeno razgovori u grupi,
200 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži

Mesečna naknada

730,80 din.

naruči
BizMix L

600 Minuta

600 SMS

Neograničeno razgovori u grupi,
600 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži

Mesečna naknada

1.438,80 din.

naruči
 

Minuti ka svim mrežama

Minuti ka svim mrežama podrazumevaju minute ostvarene u domaćem saobraćaju ka svim fiksnim i mobilnim linijama/brojevima, izuzev poziva ka negeografskim kodovima.

 

Dodatni minuti

Dodatne minute uključene u mesečnu naknadu možete koristiti nakon potrošenih minuta ka svim mrežama.

Korisnici BizMix tarifnih profila mogu preneti u naredni mesec sav neutrošeni saobraćaj uračunat u mesečnu naknadu, s tim da zbir prenetog saobraćaja i saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu ne može preći dvostruku količinu saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu.

 

GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

  • minut razgovora - 1,20 dinara,
  • SMS poruka - 1,20 dinara,
  • uspostava veze - 7,20 dinara

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.