BizLokator - Pratite rad Vaših zaposlenih na terenu

BizLokator je usluga namenjena kompanijama čija delatnost zahteva rad i praćenje zaposlenih  na terenu. BizLokator omogućava da dobijete podatke o lokaciji zaposlenih praćenjem njihovih mobilnih linija. Podatke o lokaciji možete da posmatrate u realnom vremenu ili odloženo kada imate mogućnost da ih filtrirate po: brojevima telefona, vremenskom periodu, statusu dostupnosti, kretanju izvan definisanog regiona i brzini kretanja. Svi podaci su dostupni i na mobilnom telefonu.

slika

Praćenje u realnom vremenu, prikazuje:

  • Pozicije na mapi
  • Vreme kada je pozicija dobijena 
  • Poslednji status (dostupan/nije dostupan) 
  • Kretanje izvan definisanog regiona u kome se očekuje kretanje i praćenje brzine kretanja.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.