slika

BizPlus

Omogućite Vašim zaposlenima da na poslovnom broju imaju i privatni račun (virtuelni prepaid kredit), koji mogu sami dopunjavati. Saobraćaj ostvaren na privatnom računu tarifira se prema cenovniku za Moj Prepaid tarifni profil.

Provera stanja na privatnom računu je omogućena pozivom na

*797#, a dopuna kredita kupovinom elektronske dopune.

Detaljnije

BizSMS

Putem Biz SMS aplikacije šaljite SMS poruke Vašim kupcima, partnerima i zaposlenima širom Srbije po povoljnim cenama! Aplikacija Vam omogućava da šaljete poruku do 765 karaktera (približno 5 SMS poruka), kako biste mogli da se predstavite svojim brojem ili imenom kompanije, a poruku možete poslati odmah ili u zakazano vreme. Takođe, ovlašćeno lice Vaše firme u svakom trenutku ima uvid u listing poslatih poruka.

detaljnije
slika
slika

BizLink

Lokali Vaše firme u jedinstvenoj poslovnoj mreži! Povežite lokale Vaše firme sa poslovnim mobilnim linijama i pozivajte ih po povoljnim cenama Vaših tarifa. 

detaljnije

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.