VPN roming - potpuna kontrola troškova u romingu

Usluga VPN roming omogućava sve pogodnosti Vaše mobilne poslovne mreže. Na raspolaganju Vam je opcija VPN kontrola poziva u romingu kojom kontrolišete odlazne i dolazne pozive Vaših zaposlenih. Imate mogućnost da definišete i roming listu sa brojevima ka kojima i od kojih bi pozivi bili dozvoljeni. Odlazni pozivi ostvareni sa Vaših linija naplaćivaće se u skladu sa roming tarifom za odlazne pozive, a dolazni pozivi ka Vašim linijama naplaćivaće se po cenama za međunarodni saobraćaj.

spisak zemalja
slika

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.