Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Telehousing
ISDN primarni

Zaštitite Vaše podatke!

mts Data Centar projektovan je i izgrađen u skladu sa Tier3/4 zahtevima za Data Centre i predstavlja najsavremenije opremljeno mesto za bezbedan smeštaj i rad Vaše ICT opreme u više od 2000m² tehničkog prostora u samom centru Beograda.

mts Data Centar projektovan je tako da može da odgovori na sve Vaše potrebe za ICT uslugama, bilo da ste servis provajder, velika, srednja ili mala firma.Bitno je samo da imate uspešnu poslovnu ideju i spremnost da pratite svetske trendove u digitalizaciji biznisa.

Nudimo vam:

 • Posebno projektovan prostor u skladu sa svetskim standardima;
 • Kontinuirano napajanje, sa rezervnim dizel generatorom;
 • Kontrolu klimatskih uslova;
 • Video nadzor 24/7;
 • Direktan, brz i efikasan pristup celokupnoj ponudi naših ICT servisa;
 • Sve vrste povezivanja i umrežavanja;
 • Efikasno rešenje za kolokaciju/hosting.

 

ISDN primarni

Bezbednost

 

U okviru mts Data Centra poštuju se najstrožije mere zaštite i bezbednosti. Uveli smo integrisani sistem bezbednosti i zaštite (ISMS) i već nekoliko godina posedujemo sertifikat po standardu ISO 27001.

Data Centar ima 24x7 fizičko-tehnički sistem zaštite. Na ulazu u objekat nalazi se fizičko obezbeđenje, gde se za svakog posetioca proverava odobrenje i dokumentacija za ulazak u prostor Data Centra. Sve prostorije koje su u sklopu Data Centra obezbeđene su centralizovanim sistemom kontrole i nadzora, koji se obavlja udaljeno iz jedinstvenog Kontrolno operativnog centra. Prilikom ulaska u sam prostor Data Centra, svaka poseta je ispraćena od strane dežurnog zaposlenog u Data Centru sa uredno vođenom evidencijom ulazaka u prostor. Za ulaske u prostorije koriste se kartični sistemi zasnovani na beskontaktnim Mifire karticama.

 

Kompletan prostor Data Centra obezbeđuje sistem kamera za video nadzor. Snimci sa kamera se prosleđuju na centralnu lokaciju na kojoj se nadgledaju i čuvaju. Po potrebi korisnik može da postavi i sopstveni sistem za video nadzor.

Na zahtev korisnika, kabineti sa ICT opremom mogu se smestiti u specijalno projektovane Box-ove koji obezbeđuju potpunu privatnost i dodatni sistem zaštite.

Pristup Data Centru moguć je u bilo kom trenutku i to samo  ovlašćenom  osoblju  korisnika,  a  na  osnovu striktnih internih procedura.

Svi sistemi poseduju sopstvene izvore elektroenergetskog napajanja, kako bi u slučaju otkaza mrežnog napajanja samostalno funkcionisali. Obezbeđen je 24/7 daljinski nadzor, odnosno kontrola funkcionisanja sistema.

Sistemi napajanja električnom energijom

 

Objekat je projektovan i izgrađen na način da se obezbedi napajanje u skladu sa najvišim industrijskim standardima.

Data Centar je direktno povezan na gradsku elektroenergetsku mrežu i napaja se električnom energijom preko dve nezavisne grane napajanja preko različitih trafo stanica kapaciteta 110/10 kV/kV i 35/10 kV/kV. Napajanje svake grane Data Centra izvedeno je preko različitih trafoa kapaciteta 10/0,4 kV/kV. Na ovaj način je obezbeđena 2N+1 redundantnost sistema.

U skladu sa zahtevima standarda u Data Centru je instaliran novi sistem od tri dizel generatora koji obezbeđuju kontinuirano napajanje. Generatori se automatski pokreću nakon detekcije nestanka električnog napajanja. Napajanje svake grane Data Centra je obezbeđeno sa različitih dizel generatora, pri čemu je obezbeđena 2N+1 redudantnost sistema (obezbeđen je rezervni dizel generator, koji menja ispad bilo kog radnog dizel generatora). Kapacitet generatora pokriva opterećenja celokupnog Data Centra za sve vreme trajanja prekida električnog napajanja.

 

slika
ISDN primarni

 

ICT oprema u Data centru TKC BGD napaja se preko sistema UPS-eva, čime je obezbeđen stabilan napon napajanja opreme. Sistem neprekidnog napajanja takođe pokriva prelazni režim od trenutka otkaza strujnog napajanja do pokretanja generatora i podržavaju prelazni režim rada u trajanju od minimalno 20 minuta pri punom opeterećenju Data Centra. Napajanje svake grane Data centra je obezbeđeno sa različitih sistema UPS-eva, pri čemu je obezbeđena potpuna redundantnost sistema.

Do svakog kabineta sa ICT opremom stiže napajanje sa dva fizički različita izvora. Snaga i potrošnja energije za odabrani kabinet ili grupu kabineta nadzire se i kontroliše kroz centralni sistem za nadzor.

U cilju obezbeđenja visoke raspoloživosti sistema za napajanje, Telekom Srbija sprovodi redovna testiranja sistema električnog napajanja pri punom opterećenju koja podrazumevaju: jednom nedeljno testno startovanje generatora, kvartalno rutinsko održavanje generatora i godišnji test sistema.

Sistemi napajanja električnom energijom projektovani su tako da je moguće održavanje jedne od grana napajanja bez uticaja na funkcionalnost sistema u celini.

 

 

ISDN primarni

Klimatizacija

 

U mts Data Centru obezbeđujemo mikroklimatske uslove u skladu sa najvišim industrijskim standardima. Sistem hlađenja je izveden preko dva čilera sa nezavisnim vodovima i klima ormanima sa dva nezavisna razmenjivača toplote. Svaki klima orman je povezan sa dva nezavisna izvora napajanja.

Distribucija hladnog vazduha se vrši kroz dupli pod visine 80 cm odvođenjem toplog vazduha kroz plenum koji je organizovan u spuštenom plafonu Data Centra,  čime  je  dovod  toplog  vazduha  izveden direktno do klima ormara. Pozicioniranje kabineta za smeštaj ICT opreme u okviru Data centra je urađeno po principu formiranja hladnih i toplih zona sa hlađenjem opreme od napred ka nazad (front to back) i maksimalnom toplotnom disipacijom od 10kW po kabinetu. Za kabinete sa većom disipacijom predviđeni su frekventno vođeni podni ventilatori.

 

Na zahtev, svaki kabinet sa opremom korisnika može biti opremljen senzorima za temperaturu i vlažnost vazduha koji se integrišu u Centralni sistem za upravljanje. Sistem omogućava stalno praćenje temperature  i  vlažnosti  za  svaki  kabinet pojedinačno.

U duplom podu je instaliran sistem za detekciju prisustva vode.

Nezavisni tehnički koridor klima ormana je izveden van prostora Data Centra, što znači da za održavanje sistema nije neophodan ulazak u prostor Data Centra gde je smeštena oprema korisnika.

Za svaki segment infrastrukture neophodne za rad Data Centra postoji poseban stručni tim koji ga prati, nadgleda i održava zajedno sa sertifikovanim partnerima sa kojima Telekom Srbija ima aktivne ugovore uključujući i SLA. Svi timovi rade u režimu 24/7.

 

ISDN primarni

Sistemi zaštite od požara

 

U Data Centru instaliran je VESDA sistem za uzorkovanje vazduha i ranu kontrolu pojave požara. Sa ovim sistemom je povezan i stabilni sistem za automatsko gašenje požara zasnovan na neškodljivom gasu Novec. Svi elementi ove infrastrukture su urađeni u skladu sa protivpožarnim pravilima definisanim zakonom a dobijena je i saglasnost protivpožarne policije. Telekom Srbija na objektu poseduje i dežurno protivpožarno osoblje koje ima obavezu provere celokupnog sistema jednom dnevno. Pored stabilnog sistema na objektu se nalaze i ručni uređaji za gašenje požara.

 

Svi zidovi u Data Centru su vatrootporni sa periodom otpornosti od 120 minuta i čine jedinstvenu protivpožarnu zonu, čime se smanjuje mogućnost da se eventualno izbijanje požara iz drugog dela objekta, prenese na prostor Data Centra.

Za eksploataciju navedenih sistema (korišćenje i servisiranje) postoji posebno interno uputstvo, a takođe se vrše i obavezne redovne kontrole ispravnosti u skladu sa zakonskim propisima.

Tehnička specifikacija

Objekat

 • Više od 450 m2 prostora za smeštaj opreme korisnika
 • Prostor za utovar i istovar opreme
 • Prostor za raspakivanje i testiranje opreme
 • Prostor za smeštaj osoblja korisnika (u toku rada na opremi)
 • Rampa za unos opreme u Data Centar nosivosti 1000 kg
 • Parking
 

Prostorije

 • Širina vrata 1,70 m
 • Visina vrata 2,60 m
 • Dupli pod - anti-statički, visina konstrukcije 880 mm
 • Nosivost duplog poda 1000 kg/m2
 

Smeštaj IT opreme

 • Kabineti (ormani)
 • Mrežni rek ormani 800x2000x1200 mm
 • Serverski rek ormani 600x2000x1200 mm
 

Hlađenje

 • Prosečna temperatura: 23°C - 25°C (24 ± 1°C)
 • Vlažnost 40-50% (45 ± 5%)
 • Redundantni sistem hlađenja
 • Kontrola temperature i vlažnosti vazduha preko centralnog sistema za upravljanje
 

Elektroenergetsko napajanje

 • Dizel generator za kontinuirano napajanje 2x1600KVA + jedan rezervni 1600KVA
 • Glavno napajanje: 3x400/230V AC, 50Hz (Suvi transformatori 10/0,4 kV) 2x1600KVA + jedan rezervni 1600KVA
 • UPS: 4x300/230V AC, 50Hz, (2x300/230V u paralelnoj vezi)
 • Energetski priključci za kabinete: 32 A monofazno, na zahtev 32 A trofazno
 • Direktno uzemljenje i prenaponska zaštita
 • 2N+1 redundansa na nivou elektroenergetskih privoda, trafoa i generatora
 • Nezavisno održavanje grana napajanja
 

Bezbednost

 • Pristup 24x7 (pristup samo ovlašćenom osoblju)
 • Fizičko obezbeđenje 24x7
 • Fizički obezbeđen i odeljen prostor za korisnika(Box-ovi)
 • Bezbednosne zone sa alarmima i karticama za pristup
 • Arhiva snimaka sa sistema video nadzora i evidencija ulazaka
 • Nadzor svih prostorija
 

Protivpožarni sistem

 • Stabilni sistem za automatsko gašenje požara – NOVEC
 • Rano upozorenje - laserska detekcija dima (VESDA Tip:VLF-250 i VLF-500 sa detekcijom dima u svakoj celini (Box-u)
 • Zidovi su vatrootporni 120 minuta
 • Prostor server sale Data Centra je organizovan kao poseban protivpožarni sektor u objektu
 

Strukturno kabliranje

 • Strujni kablovi ispod duplog poda do redova sa kabinetima, razvod u okviru redova po rostu iznad kabineta ili duplog poda u toplim zonama
 • Telekomunikacioni kablovi ispod duplog poda kroz nezavisne koridore do kabineta – Box-ova
 • Bakarna instalacija Cat.7

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru, pozovite Korisnički servis 064/795 ili nam pišite na e-mail.

Posetite nas na adresi Katićeva 14 -16, Beograd