Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

slika

Primarni pristup ISDN

Primarni pristup ISDN (PRI – Primary Rate Interface) namenjen je prvenstveno za povezivanje kućne telefonske centrale. U okviru ISDN PRI određene usluge su integrisane, a na raspolaganju su Vam i dodatne usluge. 

Integrisane usluge Dodatne usluge Cenovnik

Prenos govora
Obezbeđuje govornu komunikaciju uz korišćenje modernih digitalnih tehnika obrade signala (npr. poništavanje šumova, neprijatnih zvukova, eha,...) zahvaljujući kojima se dobija čist zvuk.

Teletekst
Obezbeđuje tekst komunikaciju sa jednog mesta na drugo korišćenjem standardizovanog skupa karaktera, prezentacionih formata i komunikacionih protokola.

Telefaks G3 / telefaks G4
Digitalna telefaks usluga omogućava znatno brže slanje i primanje telefaks poruka. Telefaks G4 je kompatibilan i može da komunicira sa faks uređajima starije generacije. Većina današnjih analognih faks uređaja radi na 9,6 Kbps, dok Telefaks uređaji G4 rade brzinom od 64 Kbps (sedam puta brže).

Videotekst
Videotekst servis u ISDN-u unapređuje postojeći videotekst servis sa funkcijama pretraživanja i Mailbox funkcijama za tekst i grafičke informacije.

Telekonferencija
Omogućava konferenciju u realnom vremenu između korisnika koji se nalaze na više različitih lokacija. Razmena govornih signala je obezbeđena za sve vreme trajanja konferencije, dok razmena ostalih tipova poruka (npr. slike) zavisi od aktivnosti učesnika konferencije.

Videotelefonija
Videotelefonija je audio-vizuelna usluga u realnom vremenu koja omogućava prenos glasa i pokretnih slika u boji između dve ili više tačaka.

7-kHz Audio
Omogućava prenos govora ili zvuka većeg kvaliteta u odnosu na standardnu uslugu prenosa govora (npr. prenos između dva muzička studija, CD prenos i sl.).

Višestruki korisnički broj
Omogućava da se više korisničkih brojeva dodeli jednom ISDN pristupu. Na primer, na jedan bazni pristup može se priključiti do 8 različtih uređaja kojima se može dodeliti poseban broj za svaki krajnji uređaj (ISDN telefon, ISDN kartica i faks). Istovremeno mogu da se koriste samo dva od osam uređaja.

Direktno biranje
Omogućava da se lokalni telefonski priključci na korisničkoj centrali biraju direktno, bez posredovanja operatera. Svi lokalni telefonski brojevi su sastavni deo javne numeracije. Ova usluga se najčešće koristi kod ISDN30.

Poziv na čekanju
Omogućava korisniku koji razgovara da dobije obaveštenje o novom dolaznom pozivu u vidu zvučnog signala. Novi poziv se može preuzeti, ignorisati ili staviti na čekanje.

Preusmeravanje poziva
Ova usluga omogućava korisniku da se svi dolazni pozivi na njegov telefonski priključak preusmere, i to:

  • Preusmeravanje u slučaju kada je linija zauzeta
    Na ovaj način  dolazni pozivi prosleđuju se automatski na neki drugi telefonski broj po izboru samog korisnika u slučaju da mu je u trenutku poziva linija zauzeta
  • Preusmeravanje ako nema odziva
    Na ovaj način dolazni pozivi prosleđuju se automatski na drugi telefonski broj po izboru samog korisnika, kada nema odziva na pozvanoj liniji
  • Preusmeravanje bezuslovno
    Obezbeđuje bezuslovno preusmeravanje svih dolaznih poziva na drugi telefonski broj po izboru samog korisnika.

Informacija o ceni razgovora
Pruža  korisniku  informaciju o ceni svake veze.

Tri učesnika u vezi
Ova usluga omogućava korisniku da aktivni poziv stavi na čekanje, a da novi poziv prosledi ka trećoj strani. Korisnik nakon toga može da se prebacuje sa jednog na drugi poziv, da se priključi nekoj od veza u vidu konferencijske veze, kao i da se isključuje iz takve konferencijske veze i pređe u neku od dve izdvojene veze.

Konferencijska veza
Obezbeđuje korisniku  istovremeno komuniciranje sa više korisnika.

Držanje veze
Omogućava korisniku da privremeno prekine komunikaciju postojećeg poziva, preuzme drugi poziv i da po prekidu novog poziva ponovo uspostavi prvobitni.

Identifikacija pozivajućeg korisnika
Omogućava pozvanom korisniku da na displeju svog aparata vidi telefonski broj korisnika koji ga poziva. Usluga se standardno dodeljuje uz svaki ISDN priključak.

Prenosivost terminala
Omogućava da se poziv sa jednog terminalnog uređaja prenese na drugi terminalni uređaj u okviru jednog ISDN priključka. Usluga se standardno dodeljuje uz svaki ISDN priključak.

Naknade Cena
bez UO
Cena uz UO
- 12 meseci
Cena uz UO
– 24/36 meseci
Jednokratna naknada za nov priključak 80.000,00 24.000,00 1,20
Mesečna naknada za ISDN PRI 14.900,00 13.198,80 11.998,80

Svi pozivi u domaćem i međunarodnom saobraćaju tarifiraju se po standardnom cenovniku za pozive iz javne fiksne mreže Telekoma Srbija.

 

Dodatne usluge Mesečna naknada u dinarima bez UO Mesečna naknada u dinarima uz UO
– 12 meseci
Mesečna naknada u dinarima uz UO
– 24/36 meseci
 Direktno biranje za dodeljenu numeraciju javne mreže
 - do max 100 brojeva 3.500,00 3.500,00 2.400,00
- za svaki pojedinačan broj  preko 100 brojeva, prethodni iznos se uvećava za 35,00 35,00 24,00
Višestruki korisnički broj 4.470,00 4.470,00 4.470,00
Identifikacija pozivajućeg korisnika ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Zabrana identifikacije pozivajućeg korisnika * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Identifikacija pozvanog korisnika * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Zabrana identifikacije pozvanog korisnika * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Zlonamerni poziv * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Podadresiranje * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Preusmeravanje poziva * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Poziv na čekanju * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Držanje veze * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Tri učesnika u vezi * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Zatvorena grupa korisnika * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Signalizacija od korisnika do korisnika * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Informacija o tarifi 2.235,00 2.235,00 2.235,00
Skretanje poziva * ne naplaćuje se ne naplaćuje se ne naplaćuje se

* Usluga se dodeljuje na zahtev.

 

Opis usluge Jednokratna naknada
bez UO
Jednokratna naknada
uz UO – 12 meseci
Jednokratna naknada
uz UO – 24/36 meseci
Seoba 10.000,00 10.000,00 1,20
Prenos prava i obaveza na novog vlasnika 10.000,00 10.000,00 1,20
Ponovno priključenje posle demontiranja zbog duga 10.000,00 10.000,00 1.000,00

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.