Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

 

slika

IN servisi-negeografski kodovi

Pozivanjem ovih telefonskih brojeva možete da dobijete različite korisne informacije ili da učestvujete u raznovrsnoj ponudi zabavnog sadržaja.

U nastavku možete da pronađete informacije o cenama pozivanja i uslugama koje su obuhvaćene ovim numeracijama.

0800 0700 090x 078k 076
 

Besplatan poziv - Free Phone (FPH)

Pozivi ka brojevima koji počinju sa 0800 idu na račun korisnika FPH broja i potpuno su besplatni za korisnike svih fiksnih (digitalnih centrala) i mobilnih mreža u Srbiji.

Pozivi ka brojevima koji počinju sa 0800 sa analognih centrala naplaćuju se 1,20 dinara po pozivu.

Korisnik FPH broja sam određuje iz kojih mreža će njegov broj biti dostupan.

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

 

Univerzalni pristupni broj - Universal Access Number (UAN)

Pozivi ka brojevima koji počinju sa 0700 tarifiraju se po ceni:

  • 1,20 din/min za korisnike fiksne mreže Telekoma Srbija
  • 4,80 din/min za mt:s korisnike.

Cene poziva za korisnike servisa iz drugih mobilnih mreža i fiksnih mreža u Srbiji ka UAN broju utvrđene su opštim aktima operatora mobilnih i fiksnih mreža u Srbiji.

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

 

Telefonska veza sa dodatnom cenom - Premium Rate (PRM)

Telefonski brojevi koji počinju sa 090x tarifiraju se krajnjim korisnicima servisa.

 

Napomena:

Prilikom oglašavanja u obavezi ste da navedete vrstu sadržaja koju pružate putem usluge, maksimalno vreme trajanja poziva i cenu korišćenja usluge po pozivu/minutu, sa PDV-om.

Maksimalno trajanje poziva za sve servisne kodove je ograničeno na 10 minuta.

Premium Rate numeracija po sadržaju servisa:

  • Servisni kôd 900 kxx xxx - poslovi marketinga
  • Servisni kôd 901 kxx xxx - zabavni sadržaj
  • Servisni kôd 904 kxx xxx - sadržaj za decu
  • Servisni kôd 905 kxx xxx - humanitarna pomoć
  • Servisni kôd 906 kxx xxx - sadržaj za odrasle
  • Servisni kôd 909 kxx xxx - igre na sreću
Tarifna kategorija za korisnika usluge Cena
Kod
900
Cena
Kod
901
Cena
Kod 904
Cena
Kod
905
Cena
Kod 906
Cena
Kod 909
I tarifna kategorija (k=0) -cena po minutu pružanja usluge 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
II tarifna kategorija (k=1) - cena po minutu pružanja usluge 48,00 48,00 48,00 48,00 60,00 48,00
III tarifna kategorija (k=2) - cena po minutu pružanja usluge 60,00 60,00 60,00 60,00 84,00 60,00
IV tarifna kategorija (k=3) - cena po pozivu 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
V tarifna kategorija (k=4) - cena po minutu pružanja usluge 96,00 72,00 96,00 96,00 120,00 96,00
VI tarifna kategorija (k=5) - cena po pozivu 240,00 240,00 240,00 240,00 360,00 240,00
VII tarifna kategorija (k=6) - cena po minutu pružanja usluge 144,00 96,00 96,00 96,00 144,00 96,00
VIII tarifna kategorija (k=7) - cena po pozivu i po minutu pružanja usluge 120+120 60+60 60+60 60+60 60+60 60+60
IX tarifna kategorija (k=8) - cena po minutu pružanja usluge 120,00 120,00 120,00 120,00 180,00 120,00
X tarifna kategorija (k=9) - cena po minutu pružanja usluge 240,00 180,00 180,00 180,00 240.00 180,00

Cenovnik važi za telefonske pozive iz fiksne mreže Telekoma Srbija i mts mreže.
Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

 

Telefonsko glasanje - Televoting (VOT)

Cene poziva telefonskih brojeva koji počinju sa 078x obračunavaju se po pozivu i zavise od numeracije koja se poziva (pozivanje broja 0785 je besplatno).

Pozivi ka 078x brojevima dostupni su korisnicima digitalnih telefonskih centrala iz fiksne mreže Telekoma Srbija i mts mreže.

Tarifna kategorija za korisnika usluge Cena *
I tarifna kategorija (k=0) -cena po pozivu 300,00
II tarifna kategorija (k=1) - cena po pozivu 36,00
III tarifna kategorija (k=2) - cena po pozivu 48,00
IV tarifna kategorija (k=3)- cena po pozivu 60,00
V tarifan kategorija (k=4) - cena po pozivu 120,00
VI tarifna kategorija (k=5) - cena po pozivu *
VII tarifna kategorija (k=6) - cena po pozivu 96,00
VIII tarifna kategorija (k=7) - cena po pozivu 144,00
IX tarifna kategorija (k=8) - cena po pozivu 180,00
X tarifna kategorija (k=9) - cena po pozivu 240,00

* plaća Operator usluge (brzo anketiranje), korisnik ne plaća pozive ka ovom broju.
Cenovnik važi za telefonske pozive iz fiksne mreže Telekoma Srbija i mts mreže.
Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

 

GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija

Pozivi ka 076 GO4YU Calling brojevima tarifiraju se po ceni:

  • 1,20 din/min za pozive iz mts fiksne mreže
  • 1,20 din/min za korisnike iz mts mobilne mreže

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.