Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Dolazni pozivi

Saznajte ko Vas poziva, preusmerite pozive, odgovorite na drugi poziv tokom razgovora, primite poruku na virtuelnoj telefonskoj sekretarici i još mnogo toga.

Dolazni poziv

 

Identifikacija poziva

Identifikacija poziva Vam omogućava da, pre odgovora na poziv, na displeju telefona vidite broj sa kojeg je poziv upućen.

Potrebno je samo da imate fiksni telefon koji podržava ovu veoma praktičnu uslugu, što je slučaj sa svim telefonima novijeg datuma.

Kada broj telefona osobe koja Vas poziva pripada analognoj centrali ili ukoliko je ta osoba aktivirala uslugu zabrane identifikacije poziva, na ekranu Vašeg telefona neće se prikazati broj osobe koja Vas poziva. Pored toga, dešava se i da pojedine države iz sigurnosnih razloga ne dopuštaju da se u inostranstvu prikaže broj sa kojeg je poziv upućen.


Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.


 

Preusmeravanje poziva

Preusmeravanje poziva Vam pruža mogućnost da, ukoliko niste u kancelariji ili ste iz nekog razloga sprečeni da primite poziv, preusmerite dolazni poziv na neki drugi, unapred definisani broj. Ukoliko to želite, dolazni poziv možete da preusmerite i na automat sa govornom porukom.

Svaki preusmereni poziv na koji je odgovoreno naplaćuje se po istoj ceni kao kada taj broj pozivate sa Vašeg fiksnog broja.

Pozivalac telefonskog broja plaća poziv do pozvanog broja, dok Vi, kao korisnik usluge Preusmeravanje dolaznih poziva, plaćate poziv od broja na kome je aktivirana usluga, do broja (fiksnog/mobilnog) na koji ste preusmerili poziv, po važećoj tarifi. Za korišćenje usluge naplaćuje se mesečna naknada.

Na rapolaganju su Vam tri opcije za preusmeravanje dolaznih poziva:

  • Bezuslovno preusmeravanje svih dolaznih poziva
  • Preusmeravanje dolaznog poziva u slučaju da Vam je linija zauzeta
  • Preusmeravanje dolaznog poziva ukoliko ne možete ili ne želite da odgovorite na poziv.

 

Uputstvo za aktivaciju željene opcije za preusmeravanje poziva

Bezuslovno preusmeravanje poziva

Ova usluga omogućava bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva na neki drugi, unapred definisani broj.

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 21
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 21
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Usluga Bezuslovno preusmeravanje poziva ima apsolutni prioritet u odnosu na sve druge tipove preusmeravanja. U slučaju kada je aktivirana usluga Ograničavanje odlaznih poziva, usluga Preusmeravanje dolaznih poziva neće biti aktivirana ako postoji neko ograničenje poziva na broju ili na ruti na koju bi preusmeren poziv trebalo da ode.

 

Preusmeravanje poziva – pozvani korisnik se ne javlja

Ukoliko aktivirate ovu uslugu, do preusmeravanja poziva dolazi ako se ne javite na poziv u odreðenom vremenskom periodu.

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 61
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 61
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

 

Preusmeravanje poziva - pozvani korisnik zauzet

Aktiviranjem ove usluge preusmeravate pozive u slučaju da je vaš broj zauzet.

Aktiviranje usluge

Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja

 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 67
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte broj telefona na koji se preusmerava poziv
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Korisnik koji poziva broj telefona na kom je aktivirano preusmeravanje poziva ima iste troškove poziva kao i prilikom pozivanja korisnika koji nemaju aktiviranu ovu uslugu.

Korisnik koji je aktivirao preusmeravanje svojih dolaznih poziva na drugi broj telefona, plaća preusmeravanje poziva (od broja sa kog je izvršeno preusmeravanje do broja na koji je isto usmereno) prema važećem Cenovniku.

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 67
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Odbijanje poziva

Ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da primate pozive, na raspolaganju Vam je usluga Odbijanje dolaznih poziva. Ova usluga pruža mogućnost da nesmetano uspostavljate odlazne pozive, dok će svi dolazni pozivi ka Vašem broju telefona biti onemogućeni.
Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.

 

Ne smetaj

Usluga Ne smetaj pruža Vam mogućnost da sve dolazne pozive preusmerite na naš govorni automat, a korisnik koji Vam je uputio poziv dobiće obaveštenje da trenutno ne možete da odgovorite na poziv.
Odlazne pozive možete nesmetano da obavljate.

Ova usluga radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama. 

Uputstvo za aktivaciju/deaktivaciju usluge

Aktiviranje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster *
 • Ukucajte kod 26
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Potvrdu da je telefonska centrala prihvatila uslugu, dobijate korektnim prijemom tona IND.

Napomena:
Nakon aktiviranja ove usluge, podizanjem telefonske slušalice dobićete specijalni ton slobodnog biranja (različit od standardnog), koji vam omogućava da normalno obavljate odlazne pozive, ali istovremeno sprečava, tj. onemogućava dolazne pozive.

Korišćenje usluge

Korisnik koji poziva vaš broj, nako što se aktivirali ovu uslugu, dobiće govornu poruku "NE UZNEMIRAVAJ"

Poništavanje usluge

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 26
 • Pritisnite taster #
 • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
 • Spustite telefonsku slušalicu

Zlonamerni poziv

Ova usluga omogućava identifikovanje eventualnih zlonamernih poziva koji su upućeni na Vaš broj.

U zavisnosti od tehničkih karakteristika telefonske centrale, postoje dva načina beleženja zlonamernih poziva:
-  beleže se pozivi na koje je korisnik odgovorio (pritiskom na taster FLASH u toku trajanja poziva)
-  beleže se svi pozivi prema korisniku bez obzira da li je odgovorio na njih ili ne.

 

Govorna pošta

Govorna pošta je Vaša virtuelna telefonska sekretarica. U slučaju da ne možete da odgovorite na poziv ili Vam je linija zauzeta, poziv koji je upućen na Vaš fiksni broj biće preusmeren na sistem govorne pošte, a osoba koja Vam je uputila poziv, ukoliko to želi, može da Vam ostavi govornu poruku. Pored govornih poruka, moguće je ostaviti i faks poruke.

Preduslov za korišćenje ove usluge je da posedujete telefonski uređaj sa tonskim biranjem.

Detaljnije uputstvo

Osnovni paket usluge „Govorna pošta“ obuhvata:

 • Preusmeravanje poziva na sistem govorne pošte, u slučaju nejavljanja ili zauzeća
 • Obaveštavanje korisnika o pristigloj poruci
 • Besplatno preslušavanje primljenih govornih poruka
 • Maksimalno 20 govornih poruka
 • Maksimalna dužina primljene govorne poruke 60 sekundi
 • Maksimalno 10 stranica primljenih faks poruka

U ponudi je i paket dodatnih usluga (podrazumeva aktiviran osnovni paket), koji sadrži:

 • SMS notifikaciju – usluga omogućava obaveštavanje o pristigloj govornoj ili faks poruci, slanjem SMS poruke na vaš mobilni telefon (SMS notifikacija omogućena je samo mts korisnicima)
 • Jedinstven pristup govornoj pošti – usluga omogućava da sa vašeg mobilnog telefona (ukoliko ste mts korisnik) pristupate sistemu govorne pošte.

 

Preusmeravanje u slučaju nejavljanja

Kao korisnik govorne pošte imate mogućnost da sa sopstvenog telefonskog aparata aktivirate, odnosno deaktivirate, preusmeravanje na govornu poštu u slučaju nejavljanja, unošenjem koda:

 • *62# za aktivaciju,
 • #62# za deaktivaciju,
 • *#62# za proveru da li je trenutno aktivno preusmeravanje u slučaju nejavljanja (kontinualan ton znači da aktivno, a ton zauzeća znači da nije aktivno).

Sa ovom uslugom takođe imate mogućnost da definišete dužinu zvona pre preusmeravanja unošenjem koda *62*<broj sekundi>#,

 

Preusmeravanje u slučaju zauzeća

Kao govorne pošte imate mogućnost da sa sopstvenog telefonskog aparata aktivirate, odnosno deaktivirate, preusmeravanje na govornu poštu i u slučaju zauzeća telefonske linije, unošenjem koda:

 • *68# za aktivaciju,
 • #68# za deaktivaciju,
 • *#68# za proveru da li je trenutno aktivno preusmeravanje u slučaju zauzeća (kontinualan ton znači da aktivno, a ton zauzeća znači da nije aktivno).

 

Vašoj pošti možete da pristupite na sledeća četiri načina:

 • Pozivom broja 1113 sa svog telefonskog broja
 • Pozivom broja 1114 sa bilo kojeg drugog telefonskog broja u fiksnoj mreži Telekoma Srbija. Od vas se u tom slučaju tražiti da sa tastature telefona unesete svoj broj telefona i lozinku (PIN broj). PIN broj je četvorocifreni broj koji se prilikom dodeljivanja usluge postavlja na osnovnu vrednost 1234, a sistem govorne pošte od vas zahteva da ga prilikom prvog korišćenja promenite u drugi četvorocifreni broj, koji će biti poznat samo vama.
 • Pozivom broja 722 sa svog mobilnog telefona (za mts korisnike). Postupak preslušavanja je isti kao i u slučaju poziva na broj 1114 (ovo je omogućeno u slučaju paketa dodatnih usluga).
 • Pozivanjem svog telefonskog broja – iz inostranstva ili mobilne mreže drugog operatera. Ako se u slučaju nejavljanja ili zauzeća poziv preusmeri na sistem govorne pošte potrebno je u toku emitovanja pozdravne poruke govorne pošte pritisnuti taster # na tastaturi telefonskog aparata. Postupak je dalje isti kao i u slučaju poziva broja 1114.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Odlazni pozivi

Pozivajte Vaše poslovne partnere i prijatelje na jednostavniji način i ograničite odlazne pozive radi bolje kontrole potrošnje.

slika

Ograničavanje odlaznih poziva

Ukoliko ne želite da se sa Vašeg fiksnog broja obavljaju pozivi ka npr. međunarodnim brojevima, mobilnim brojevima ili servisima sa dodatom vrednošću (kao što su nagradne igre, glasanja i sl.), na raspolaganju Vam je usluga Ograničavanje odlaznih poziva.

Postoje dve varijante ove usluge: Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika i Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika - uputstvo

Većina digitalnih telefonskih centrala nudi mogućnost ograničavanja odlaznih poziva, pod uslovom da je Vaš telefonski aparat sa tonfrekventnim (tonskim) biranjem.

Ukoliko želite da koristite ovu uslugu, potrebno je da

Prilikom podnošenja zahteva dobićete potvrdu da li je za Vašu telefonsku liniju moguća aktivacija ove usluge. Nakon potvrde, potrebno je da se opredelite kakvu vrstu ograničenja odlaznih poziva želite.

  Klasa Kombinacija Opis
  1 a+l SAMO INOSTRANSTVO + GSERV
  2 a+l+c+d+e+i+j+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+ MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  3 a+l+c+d+g INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS
  4 a+l+c+d+e+j+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  5 a+l+c+d+g+j INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS + INTERNET
  6 c+d SAMO PROVAJDERI
  7 c+d+l PROVAJDERI + GSERV
  8 k=a+l+c+d+f+g+h+i+j+n SVI ODLAZNI POZIVI
  9 a+l+c+d+e+i+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI + MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  10 a+l+c+d INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI
  11 c+d+e+n PROVAJDERI + SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  12 a+l+c+d+e+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  13 a+l+c+d+f INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE
  14 a+l+c+d+f+j INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE + INTERNET

  U svakom od ponuđenih tipova ograničenja poziva, omogućeni su pozivi ka specijalnim službama-policiji, hitnoj pomoći, vatrogascima i sl.

   

  Uputstvo za korišćenje usluge Ograničenje odlaznih poziva

  Pre aktiviranja usluge, potrebno je da definišete šifru za njeno korišćenje:

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
   (4 cifre po želji - ABCD)
  • (Za korisnike telefonskih priključaka sa centrala EWSD, lozinku definiše korisnik prilikom podnošenja zahteva za uslugu, a zatim je operater unosi u sistem.)

  • Pritisnite taster *
  • Ponovo ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
   (iste 4 cifre - ABCD)
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Aktiviranje usluge

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekejte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Nakon toga uspostavljanje odlaznih poziva je ograničeno, prema unapred definisanom zahtevu.

  Deaktiviranje usluge

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Promena šifre

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte staru šifru ABCD
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte novu šifru EFGH
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

  Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 0800 100 100 ili pošaljite mejl na info@telekom.rs da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera - uputstvo

Ova usluga nudi mogućnost zabrane određenih tipova odlaznih poziva (npr. međunarodnih poziva, pozivi ka mobilnim mrežama, pozivi ka IN servisima itd.) ali bez mogućnosti aktiviranja, promene i deaktiviranja usluge sa telefonskog aparata. Možete da izaberete jednu od unapred definisanih vrsta ograničenja, pri čemu postoji i mogućnost kompletne zabrane svih odlaznih poziva. Pri tome su omogućeni pozivi ka specijalnim službama - policija, hitna pomoć, vatrogasci i sl.

Aktiviranje, sve promene i deaktiviranje vršimo na Vaš zahtev. U toj situaciji, izmena parametara usluge sa Vašeg telefonskog aparta nije moguća.

Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 0800 010 010 ili pošaljite mejl na XYX da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.

Poziv bez biranja

Ova usluga omogućava korisniku da podizanjem slušalice, bez biranja, uspostavi vezu sa unapred definisanim brojem (ukoliko se u roku od 5 sekundi ne započne biranje nekog broja).

Postoje dve varijante ove usluge:

  • Poziv bez biranja - sa vremenskom kontrolom. Istovremeno sa ovom uslugom može se koristiti neki od tipova usluge Preusmeravanje poziva, koji bi aktivirao operater u centrali.
  • Poziv bez biranja - bezuslovno. Ukoliko korisnik istovremeno ima dodeljenu i aktiviranu uslugu sa brojevima koji podležu tipu zabrane koji mu je dodeljen.

 

Poziv bez biranja sa vremenskom kontrolom - uputstvo

Ova usluga nudi mogućnost da podizanjem slušalice, bez biranja, automatski ostvarite vezu sa željenim, unapred definisanim brojem, ukoliko u roku od 5 sekundi na započnete biranje nekog drugog broja. Prilikom podnošenja zahteva za ovu uslugu određujete telefonski broj prema kojem želite da uspostavljate pozive bez biranja. Ova usluga je pre svega namenjena porodicama koje kod kuće ostavljaju decu, za starije osobe, osobe koje otežano koriste telefonski aparat.

Aktiviranje usluge (memorisanje broja):

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite broj telefona sa kojim želite automatsko uspostavljanje veze
 • Pritisnite taster #

Izmena memorisanog broja:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite novi broj telefona sa kojim se zamenjuje postojeći broj za poziv bez biranja
 • Pritisnite taster #

Provera da li je usluga aktivirana:

 • Pritisnite taster #
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko je usluga aktivna, posle unošenja ovog koda ćete čuti ton potvrde - kontinualni ton, a ukoliko usluga nije aktivna dobija se ton zauzeća.

Deaktiviranje usluge:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko istovremeno imate dodeljenu i aktiviranu uslugu Ograničenje odlaznih poziva, nećete moći da aktivirate uslugu poziva bez biranja na brojeve koji podležu dodeljenom tipu zabrane. Na primer, ako imate dodeljenu i aktiviranu zabranu biranja brojeva koji počinju sa "0" i "99", nećete moći da aktivirate uslugu za brojeve koji počinju sa "0" i "99". Ako se zabrana deaktivira, moguće je aktiviranje usluge za sve telefonske brojeve.

 

Poziv bez biranja (bezuslovno)

Ova usluga omogućava korisniku da podizanjem slušalice, bez biranja, odmah uspostavi vezu sa unapred definisanim brojem. Korisnik prilikom podnošenja zahteva za ovom uslugom određuje telefonski broj prema kojem želi da uspostavlja pozive bez biranja. Korisnik nema mogućnost da sa svog telefonskog aparata menja broj sa kojim će se uspostavljati pozivi bez biranja, niti da sa svog aparata upućuju bilo kakve odlazne pozive, osim ka unapred definisanom broju. Podizanjem slušalice odmah se ostvaruje veza sa unapred definisanim brojem.

 

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Konferencijska veza

Korisnicima ove usluge omogućeno je obavljanje telefonskog razgovora sa dva sagovornika istovremeno. Tokom razgovora može se prelaziti iz jedne veze u drugu i uspostaviti veza sva tri korisnika istovremeno. Usluga je posebno atraktivna u situacijama u kojima priroda razgovora ili potrebe korisnika zahtevaju više učesnika u vezi.

slika

Tokom razgovora se može prelaziti iz jedne veze u drugu i uspostaviti veza sva tri sagovornika istovremeno. U ovakav razgovor možete uključiti sagovornike i iz mobilne i iz fiksne mreže.

Uputstvo za korišćenje usluge

Kada je uspostavljena veza između korisnika A koji ima dodeljenu uslugu Konferencijska veza i drugog korisnika B, korisnik A može da uspostavi vezu sa trećim korisnikom C tako što će pritisnuti taster FLASH (ili viljušku telefonskog aparata), sačekati jednoličan ton biranja i izabrati broj korisnika C.

Kada se uspostavi veza sa korisnikom C, korisnik A može:

 • da uključi sve tri strane u konverzaciju, odnosno u konferencijsku vezu, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 3;
 • da se iz konferencijske veze vrati u stanje kada je jedan korisnik na čekanju, a drugi u konverzaciji, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 2;
 • da prekine telefonsku vezu sa korisnikom sa kojim je trenutno u konverzaciji, pri čemu se automatski vraća u konverzaciju korisnik koji je bio na čekanju, tako što će pritisnuti taster FLASH, sačekati jednoličan ton biranja i zatim pritisnuti taster 1; nakon toga korisnik ostaje u vezi samo sa jednim sagovornikom.

Korisnik usluge prekida vezu sa sagovornicima ili tekuću konferencijsku vezu spuštanjem slušalice.

Korisnik plaća svaki poziv koji je ostvario prema važećem cenovniku.

Korisniku se za korišćenje usluge fakturiše mesečna naknada.

- Ukoliko korisnik ima aktiviranu uslugu Poziv na čekanju i ima aktiviranu konferencijsku vezu sa tri učesnika, četvrti korisnik koji ga poziva neće biti stavljen na čekanje već će dobiti ton zauzeća, a prvi, pozvani korisnik, neće dobiti indikaciju drugog poziva.
- Ukoliko korisnik ima dodeljenu uslugu Zlonamerni poziv koja se aktivira pritiskom na FLASH, on korisnika sa kojim je u konverzaciji ne može staviti na čekanje da bi uputio ili primio novi poziv.
- Ukoliko treći učesnik ima aktivirano preusmeravanje, poziv upućen njemu će biti odbijen, a pozivajući korisnik će dobiti ton zauzeća.