Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefonska linija Dodatne usluge
Nova telefonska linija uz ugovornu obavezu na 24  meseca 1,00
Nova telefonska linija bez ugovorne obaveze 12.000,00
Seoba telefonske linije besplatno
Mesečna naknada direktni 659,00
Mesečna naknada dvojnik 329,50
Promena broja telefonske linije 117,00
Premeštaj telefonske linije po fakturi
Privremeno isključenje/Demontiranje na zahtev korisnika besplatno
Promena u nazivu korisnika besplatno
Promena namene korišćenja telefonske linije besplatno
Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev korisnika (za svako novo unošenje) besplatno
Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja korisnika) 234,00
Promene u telefonskom imeniku besplatno
  Aktivacija Naknada
Omnifon besplatno 142,80
Poziv na čekanju besplatno 44,86
Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva besplatno 44,86
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik je zauzet besplatno 44,86
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik se ne javlja besplatno 44,86
Konferencijska veza tri učesnika u vezi besplatno 44,86
Identifikacija pozivajućeg korisnika 60,22 89,69
Servis za naručivanje buđenja 19811 30,00 po pozivu -
Pružanje podataka o uspostavljenim vezama besplatno 89,69
Zabrana dolaznih poziva - pristup i mesečna naknada 60,22 89,69
Ne smetaj 60,22 89,69
+ svako aktiviranje usluge 3,01 -
Specifikacija odlaznih poziva plaćaju se troškovi otpreme 30,12
Poziv bez biranja - bezuslovno 60,22 89,69
Poziv bez biranja sa vremenskom kontrolom 60,22 44,86
+ svaka izmena broja bez biranja 3,01 -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika - pristup i mesečna naknada besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika - svako aktiviranje besplatno -
Mesečna naknada 659,00

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.