Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Promena Internet provajdera i prelazak na Internet uslugu Telekoma Srbija

Migracioni kod (MIK) predstavlja mogućnost da na vrlo jednostavan i efikasan način izvršite prelazak sa korišćenja usluge ADSL tehnologije nekog od Internet provajdera, na korišćenje usluge Internet Max paketi iz ponude Telekoma Srbija.

Obaveza Vašeg „starog" ADSL provajdera je da Vam na Vaš zahtev, izda Migracioni kod. Dodeljen kod zatim navodite u Vašoj web prijavi za korišćenje Internet usluge Telekom Srbija.

Garantujemo nastavak korišćenja ADSL usluge bez prekida i mogućnosti da ostanete bez ADSL priključka i u periodu prelaska na uslugu Internet Max paketi Telekoma Srbija.

Nakon realizacije zahteva, preostaje vam da priključite opremu, koju Vam obezbeđuje Telekom Srbija.

Preseljenje Internet usluge na drugu adresu

Za seobu Internet usluge potrebno je da podnesete zahtev za seobu usluge. Nakon evidentiranog zahteva, Internet se na dotadašnjoj adresi instalacije demontira i evidentira zahtev za ispitivanjem tehničkih mogućnosti na novoj lokaciji. Za vreme dok se zahtev na novoj lokaciji ne realizuje, ne teče period ugovorne obaveze i samim tim ne plaćate mesečnu naknadu. Seoba usluge se naplaćuje u skladu sa važećim Cenovnikom.

Garantovana brzina

Brzina Internet usluge nije zagarantovana jer faktori kao što su vrsta kabla, uslov i razdaljina ili vremenske prilike mogu da utiču na Vaš pristup Internetu. Telekom nastoji da obezbedi maksimalne brzine za različite Internet pakete.

Još jedna promenljiva je i sam Internet. Naime, Telekom može da garantuje za svoju mrežu da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja, ali ne može da garantuje tako nešto za ostatak Interneta. Tako se može pojaviti slučaj da Vaši Internet modem i konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje vi želite da dobijete, u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, a da server ili računar na kome se te informacije nalaze, nije u stanju da pruži tolikom broju korisnika informacije u isto vreme pa dolazi do sporog protoka informacija.

Spajanje Internet linije/modema na lokalnu računarsku mrežu

Telekom Srbija uz Internet korisnički paket nudi modele modema sa ruterom koji imaju potrebne portove.

Ukoliko imate više računara nego što Vaš modem ima portova, neophodno je da dokupite dodatnu opremu kako biste povezali ostale računare u mrežu sa Internet konekcijom. U principu, dovoljno je u jedan običan switch uključiti mrežni kabl Internet rutera i mrežne kablove svih dodatnih računara.

Korišćenje Vašeg modema ili rutera

Možete da koristite Vaš modem ili ruter. Potrebni su Vam podaci za PPPOE konekciju. Parametar koji još treba da znate da biste uspešno prošli autorizaciju je VPI/VCI = 8/35. Napominjemo da ne pružamo podršku za modeme koji nisu iz naše ponude.

Preporučujemo da koristite modem koji obezbeđuje Telekom Srbija.

Korišćenje modema Telekoma Srbija

Oprema je u vlasništvu Telekoma Srbija i izdaje se na korišćenje dok koristite uslugu. Neophodno je da po okončanju Ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prestanka Ugovora, vratite opremu u ispravnom stanju.

Vrsta modema koju obezbeđuje Telekom Srbija

Telekom Srbija će Vam obezbediti eksterni modem. Svaki modem je testiran i obezbeđuje Vam pouzdanu i brzu Internet konekciju. Modem se daje sa punom garancijom.

Preduslovi za realizaciju Internet usluge
Preduslovi za realizaciju Internet usluge su :
  • Telefonska linija
  • Modem
  • Računar
  • Slobodni Internet portovi

Telefonska linija - Internet usluga se instalira na Vašu postojeću telefonsku liniju. Možete i da razgovarate i da budete na Internetu u isto vreme.  Telefonska linija ne sme imati dvojničku kutiju, niti uređaj tipa PCM, FM ili FMUX.

Modem - Modem je preko razdelnika vezan na Vašu telefonsku liniju sa jedne i preko USB porta ili mrežne kartice na Vaš računar sa druge strane. Modem, razdelnik, potrebne kablove i odgovarajući instalacioni software Vam obezbeđuje Telekom Srbija.
Ukoliko želite da povežete više računara u LAN ili bežičnu mrežu, moraćete sami da kupite odgovarajući modem.

Računar - Vaš računar će biti dovoljan za osnovnu Internet uslugu. U slučaju da koristite sopstveni Internet modem, biće Vam potrebno u nekim slučajevima i da imate instaliranu mrežnu 10/100 Mb karticu ili mrežni priključak.
Poželjno je da na najnovijim verzijama update-ujete sve anti-virusne programe koje imate (npr. Norton, McAfee, AVG, Avast...) i anti-spyware programe (Microsoft Anti-Spy Tool, Ad-Aware, Spybot...).

Slobodni Internet portovi - Da biste dobili Internet uslugu, potrebno je da na Vašoj centrali postoje slobodni portovi.