Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Prenos podataka

Karakteristike i prednosti L3 VPN usluge:

  • bezbednost,
  • ekonomičnost,
  • fleksibilnost i skalabilnost,
  •  dobre performanse.

Sve ovo je moguće obezbediti i bez Vašeg ulaganja u komunikacionu opremu i održavanje mreže.
Usluga omogućava povezivanje udaljenih lokacija Vaše kompanije putem kreiranja virtuelne privatne mreže (VPN) koja radi na L3 sloju referentnog OSI modela. Podrazumevana topologija je tipa «any-to-any» ili bilo koja druga topologija po Vašoj želji.
Ruterska oprema smeštena na Vašoj lokaciji može se na Telekomovu IP/MPLS mrežu povezati preko bakarnih parica ili optičkih vlakana.

POTS

L3 VPN usluga može se realizovati na jedan od dva načina:

  • Ukoliko Vi obezbeđujete ruter, onda Telekom Srbija ne vrši upravljanje i administraciju rutera (unmanaged L3 VPN usluga) i
  • Ukoliko Telekom Srbija obezbeđuje ruter, onda Telekom Srbija vrši upravljanje i administraciju rutera (managed L3 VPN usluga).

U ovom slučaju LAN interfejs na ruteru na Vašoj lokaciji predstavlja tačku razgraničenja odgovornosti između Telekoma i Vas, kao korisnika. Ako želite, možete postaviti svoj ruter iza rutera Telekoma.
Prilikom podnošenja zahteva, potrebno je da izaberete jednu od dve ponuđene varijante. Nije moguće da na nekim vašim lokacijama ruter obezbeđuje Telekom, a da na nekim drugim lokacijama rutere obezbeđujete Vi.
Pre realizacije usluge, Vaša obaveza je da obezbedite odgovarajuću kućnu instalaciju - od izvoda do prostorije u kojoj će usluga biti realizovana.

Ako Telekom Srbija obezbeđuje ruter, Vaša obaveza je da obezbedite odgovarajući prostor za smeštaj opreme, napajanje, kao i pristup opremi za osoblje Telekoma Srbija radi održavanja.