Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Problem sa prosleđivanjem e-mail poruka

 • Proverite Vašu Internet konekciju (status konekcije: connected/disconnected, online/offline) 
 • Proverite da li ste uključili opciju „ My server requires authentication” u Vašem e-mail klijentu
 • Proverite da li ste pravilno upisali username i password (obratite pažnju na mala i velika slova)
 • Proverite da li ste pravilno upisali SMTP server u Vašem e-mail klijentu
 • Proverite da li ste u Vašem antivirus programu podesili da se ne skenira odlazna pošta (neki antivirus programi prave isuviše veliku zadršku pri proveri odlazne pošte)

Problem sa prijemom e-mail poruka

 • Proverite Vašu Internet konekciju (status konekcije: connected/disconnected, online/offline) 
 • Proverite da li ste pravilno upisali username i password (obratite pažnju na mala i velika slova)
 • Proverite da li ste pravilno upisali POP3 server u Vašem e-mail klijentu

Parametri za podešavanje e-mail klijenta

User account: <korisnik>@<domen>

Prilikom podešavanja e-mail klijenta, potrebno je svuda gde se traže podaci o korisničkom nalogu ili o korisničkoj e-mail adresi upisati traženi podatak u formatu <korisnik>@<domen> .

Ostali parametri:

 • POP3 server: mail.mts.rs
 • SMTP server: mail.mts.rs
 • Incoming mail server > Remember password: No
 • Incoming mail server > Log on using Secure Password Authentication: No
 • Outgoing mail server > My server requires authentication: Yes
 • Outgoing mail server > Use same settings as incoming mail server: Yes