Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Da li potpisujem ugovor za uslugu?

Za ugovore zaključene na duži vremenski period odobravaju se dodatne pogodnosti. Minimalno trajanje ugovora je godinu dana.

Da li su mogući pozivi ka hitnim službama ?

Da. BizFon omogućava pozive ka hitnim službama.

Šta ako je potrebno da povećam ili smanjim broj telefona na jednoj lokaciji?

Prednost BizFon je u tome da ne morate da nabavljate kućnu centralu koja će biti predviđena za maksimalni saobraćaj. Kod BizFon koristite onoliko priključaka koliko vam je potrebno, a smanjenje i povećanje broja priključaka se relativno jednostavno obavlja.

Ako imam lokacije u Kruševcu, Valjevu i Beogradu, koja je cena poziva između BizFon priključaka na ovim lokacijama?

Cena poziva u okviru BizFon grupe je 0,00 din, bez obzira na lokaciju.

Kolike su cene međunarodnih poziva?

Prednost BizFon usluge su povoljne tarife za pozive ka međunarodnim destinacijama. Primenjuju se iste cene međunarodnih poziva kao u okviru usluge Business Ino Call Plus.

Da li je moguće koristiti fax ili POS terminal?

Da, u okviru usluge BizFon moguće je koristiti fax aparate ili POS terminale.

Da li Telekom obezbeđuje analogne telefonske aparate?

Ne. U slučaju da želite da koristite analogne telefonske aparate morate sami da ih nabavite.

Da li Telekom obezbeđuje IP telefone ?

Da. Prednost IP telefona je u tome da je lakše koristiti neke dodatne usluge. Nije potrebno da se unose kodovi već se sve obavlja pritiskom na dugme na telefonu.

U slučaju preseljenja firme, da li je moguće preseliti iste brojeve na novu lokaciju i da li ima ograničenja za preseljenje?

U slučaju da imate 011/655abcd broj i selite se na mesto u okviru 011 geografskog područja, broj vam ostaje isti.

Ovo je jedna od prednosti BizFon, jer prilikom seobe u okviru iste mrežne grupe ne morate da menjate broj telefona.

Koja je numeracija za BizFon priključke?

Numeracija je geografska. Npr. u Beogradu 011/655abcd, u Pančevu 013/215abcd itd.

Da li mogu da zadržim postojeću numeraciju ?

Ne. Prilikom realizacije ove usluge dobićete novu geografsku numeraciju.

Šta ću dobiti korišćenjem BizFon usluge?

Kvalitetnu oprema na korišćenje, besplatne razgovore između članova BizFon grupe, kao i mogućnost jeftinijeg telefoniranja u domaćem i međunarodnom telefonskom saobraćaju.

Koje prednosti u poslovanju donosi usluga BizFon?

Ukoliko ste poslovni korisnik i želite da telefonirate i obavljate poslovne razgovore ne morate da nabavljate kućnu centralu i IP telefone.

Ključne prednosti BizFon rešenja su:

 • Bez kapitalnih investicija i ulaganja u nabavku kućnih centrala i terminalne opreme

 • Smanjuju se operativni troškovi za angažovanje sopstvenog i/ili eksternog osoblja za eksploataciju, održavanje i konfigurisanje kućne centrale

 • Proširenje skupa usluga koje poboljšavaju i unapređuju poslovnu komunikaciju

 • Manje troškova za povezivanje kućnih centrala na više lokacija

 • Uštedite uz ovo rešenje Vam može i novac iskoristite u neke druge svrhe.

Kako se usluga BizFon realizuje?

Usluga se realizuje korišćenjem IP/MPLS mreže Telekoma Srbija.

Ko može da koristi uslugu BizFon?

Uslugu mogu da koriste svi poslovni korisnici čija se firma nalazi na jednoj ili više lokacija i koji zahtevaju kvalitetnu uslugu govorne telefonije.

Šta omogućava usluga BizFon?

Usluga BizFon omogućava povezivanje telefonskih priključaka na jednoj ili više lokacija u jedinstvenu telefonsku mrežu korišćenjem resursa telekomunikacione mreže Telekoma, čime se ostvaruje funkcionalnost virtuelne telefonske kućne centrale.

BizFon Vam, takođe, omogućava:

 • Potpunu funkcionalnost jedne ili više međusobno povezanih kućnih centrala

 • Povezivanje poslovnih jedinica na različitim lokacijama, sa malim ili velikim brojem priključaka u jedinstvenu komunikacionu mrežu

 • Privatni plan numeracije i skraćeno biranje unutar BizFon grupe

 • Skup dodatnih usluga koje poboljšavaju i unapređuju internu i eksternu poslovnu komunikaciju

 • Kvalitet opreme i usluge je carrier grade

 • Skalabilnost

 • Geografsku numeraciju

 • Besplatan on-net saobraćaj (saobraćaj ka ostalim članovima BizFon grupe)

 • Obavljanje telefonskih razgovora u nacionalnom i međunarodnom telefonskom saobraćaju, kao i korišćenje dodatnih telefonskih usluga po znatno povoljnijim cenama

 • Omogućeni pozivi prema hitnim i specijalnim službama

 • Garantovani kvalitet servisa kao kod TDM

 • Ovo rešenje pruža velike uštede.