Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Zašto ne mogu da pošaljem ni jednu e-mail poruku?

 • Proverite Vašu Internet konekciju (status konekcije: connected/disconnected, online/offline)
 • Proverite da li ste uključili opciju „ My server requires authentication” u Vašem e-mail klijentu
 • Proverite da li ste pravilno upisali username i password (obratite pažnju na mala i velika slova)
 • Proverite da li ste pravilno upisali SMTP server u Vašem e-mail klijentu
 • Proverite da li ste u Vašem antivirus programu podesili da se ne skenira odlazna pošta (neki antivirus programi prave isuviše veliku zadršku pri proveri odlazne pošte)
 • Ako i dalje ne možete da pošaljete ni jednu e-mail poruku, kontaktirajte našu tehničku podršku na 0800-010-010.

Uputstvo za promenu parametara u e-mail klijentu

Sve što je potrebno je da promenite broj porta u klijentskom programu za elektronsku poštu (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl.) sa 25 na neki drugi broj porta. Standardno su to 587 ili 465 (port 465 u slučaju da se koristi tzv. SSL protokol (Secure Socket Layer)).

U slučaju da provajder čiji e-mail server koristite koristi neki drugi, nestandardan port, neophodno je da se o tome konsultujete sa njim i da odgovarajući broj porta unesete na isti način kao i standardni port.

U nastavku su primeri procedure za promenu broja porta za neke od najčešćih e-mail klijenata:

Microsoft Outlook Express:

 • Otvoriti Microsoft Outlook Express
 • Kliknuti na Tools > Accounts
 • Kliknuti na Mail tab da bi se otvorila lista korisnikovih e-mail naloga
 • Dvoklik na nalog čiji port treba da se izmeni
 • Kliknuti na Advanced tab
 • Promeniti vrednost parametra "Outgoing mail (SMTP)" sa 25 na 587
 • Kliknuti na OK pa na Close
 • Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

  Mozilla Thunderbird:

 • Otvoriti Mozilla Thunderbird
 • Kliknuti na Tools > Account Settings
 • Na spisku sa leve strane izabrati "Outgoing Server (SMTP)" (na dnu spiska)
 • Izabrati nalog koji treba da se izmeni iz spiska sa desne strane i kliknuti na Edit
 • Promeniti vrednost parametra Port sa 25 na 587
 • Kliknuti OK, a zatim još jednom OK
 • Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

  Microsoft Outlook 2003:

 • Otvoriti Microsoft Outlook i izabrati Tools > E-mail Accounts
 • U "E-mail Accounts wizard" prozoru izabrati "View or change existing e-mail accounts" i zatim kliknuti Next
 • Kliknuti na Mail tab i izabrati nalog koji treba da se izmeni
 • Kliknuti na "More Settings"
 • Kliknuti na Advanced tab
 • Promeniti vrednost parametra "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 • Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 • Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

  Microsoft Outlook 2007:

 • Otvoriti Microsoft Outlook i izabrati Tools > Accounts Settings
 • U "E-mail Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 • Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 • Kliknuti na "More Settings"
 • Kliknuti na Advanced tab
 • Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 • Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 • Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

  Microsoft Outlook 2010:

 • Otvoriti Microsoft Outlook i izabrati File > Info > Accounts Settings
 • U "Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 • Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 • U "Change Accounts" prozoru kliknuti na "More Settings" (pri dnu sa desne strane)
 • U "Internet E-mail Settings" prozoru kliknuti na Advanced tab
 • Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 • Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 • Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

  Napomena: ako je potrebno definisati da se slanje poruka odvija po SSL protokolu, potrebno je, u zavisnosti od klijentskog programa koji se koristi, i označiti odgovarajuća polja za tip enkripcije.

Promena lozinke

Lozinku možete promeniti tako što ćete nakon prijavljivanja na sistem uraditi sledeće:

 • Kliknite na karticu „Opcije".
 • Kliknite na link „Promena lozinke".
 • U polje „Trenutna lozinka" unesite aktuelnu lozinku (onu koju želite da zamenite)
 • U polja „Nova lozinka" i „Potvrdite novu lozinku" unesite novu lozinku.
 • Ukoliko ste sigurni da želite promenu lozinke, kliknite na dugme „Sačuvaj"
 • Nakon toga stara lozinka više neće važiti, a za prijavljivanje na sistem ćete koristiti novu lozinku.

Pristup Web Mail aplikaciji

Parametri:

 • URL: http://mail.mts.rs
 • user account: (korisnik)
 • Password: (korisnicka_lozinka)
 • Uputstvo:

 • U polje „Address“ Vašeg Web čitača treba da upišete http://mail.mts.rs
 • Kada se na ekranu pojavi „Login“ stranica (slika 1) potrebno je da u polje „Korisničko ime“ unesete svoje korisničko ime koje ste izabrali prilikom potpisivanja ugovora.
 • U polje „Lozinka“ unesite Vašu lozinku koju ste izabrali prilikom potpisivanja ugovora ili prilikom prethodnog modifikovanja korisničkog profila.
 • Kliknite na dugme „Prijavi se“.