Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Koje su dodatne usluge FPH servisa?

WEB pristup, CDR zapisi, korisnički meni, red na čekanje, vremensko rutiranje, geografsko rutiranje, govorna poruka, stalni hosting, periodnični hosting.

Da li se mogu limitirati pozivi iz mobilne mreže ka brojevima Free Phone i Universal Access Number?

Dužina trajanja razgovora ka FPH i UAN brojevima, može biti limitirana na zahtev Provajdera / Pretplatnika. Međutim, ne postoji mogućnost različitog limitiranja dužine trajanja razgovora u odnosu na mrežu iz koje se realizuje poziv na FPH/UAN servisu (definiše se uvek isto trajanje razgovora na IN servisu za sve fiksne/mobilne mreže).

Iz kojih mreža se mogu pozivati brojevi sa negeografskim kodovima, da li se pozivi mogu obavljati iz inostranstva, Crne Gore ili Republike Srpske?

Pozivi ka svim IN servisima Telekoma Srbija su dostupni samo sa teritorije Republike Srbije. Pozivi iz inostranstva, Crne Gore ili Republike Srpske nisu dostupni ka IN servisima. Svi pozivi ka IN brojevima (FPH/UAN/PRM/VOT) su omogućeni krajnjim korisnicima fiksne i mobilne mreže Telekoma Srbija, a u zavisnosti od vrste IN servisa omogućena je dostupnost iz ostalih Nacionalnih fiksnih i Nacionalnih mobilnih mreža, i to:

  • Kod FPH i UAN servisa, na zahtev Pretplatnika servisa/Operatora usluge, Telekom Srbija je omogućio dostupnost krajnjih korisnika iz mobilnih mreža (mt:s/VIP/Telenor) i/ili fiksnih mreža (SBB/ Orion Telekom/Telenor) pri čemu ne postoji mogućnost izbora selektivne dostupnosti iz navedenih ostalih fiksnih/mobilnih mreža. Mogućnost pozivanja krajnjeg korisnika ka IN servisu iz drugih nacionalinih fiksnih i mobilnih mreža, određuje sam operator mreže.
  • Kod PRM/VOT servisa od strane Telekoma Srbija omogućena je dostupnost krajnjim korisnicima iz ostalih Nacionalnih fiksnih i mobilnih mreža pod uslovom da Operator usluge (Provajder) pojedinačno sa svakim telekomunikacionim operatorom (Vip/Telenor/SBB/Orion Telekom/Telenor fiksna) zaključi interni ugovor za pristup PRM/VOT servisima realizovanim od strane Telekom Srbija.

Šta mi je od tehničkih uslova potrebno da bih dobio broj sa negeografskim kodom?

Destinacija rutiranja servisa sa negeografskim kodom mora biti isključivo u mreži Telekoma Srbija (standardni telefon (POTS), ISDN BRI, ISDN PRI ili Business trunking priključak (BT). Kod FPH servisa, za posebne uslove (kampanje na 24 meseca), destinacija može biti i postpaid priključak mts-a. Ukoliko Operator usluga/Pretplatnik nema bilo koji od navedenih kapaciteta TS-a, u obavezi je da prvo realizuje navedenu destinaciju i time omogući realizaciju servisa sa negeografskim kodom.

Kome ide prihod od poziva ka 078x i 090x brojevima?

Prihod i finansijske obaveze između Operatora usluge /Pretplatnika i Telekoma Srbija regulisani su komercijalnim ugovorom.

Koja je maksimalna dužina trajanja poziva?

Maksimalno trajanje poziva na PRM brojevima je 10 minuta. Specifičnost VOT servisa je naplata usluge po pozivu, tako da ne postoji opcija ograničenja trajanja poziva. Pozivi ka FPH/UAN brojevima nemaju ograničenu dužinu trajanja razgovora, ali se na zahtev Pretplatnika servisa trajanje razgovora može ograničiti.