Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Internet

Da li postoji mogućnost privremenog prekida korišćenja Internet usluge ili raskida ugovora pre isteka ugovorne obaveze?

Nakon isteka ugovorne obaveze po promotivnoj kampanji Ugovor traje sve dok ne zatražite raskid. Ukoliko Ugovor bude raskinut pre isteka minimalnog perioda trajanja naplaćuje se pun iznos mesečnih naknada do isteka minimalnog perioda važenja Ugovora.

Da li korišćenje Internet usluge utiče na povećanje telefonskog računa?

Internet usluga i usluga telefonskog priključka se tretiraju kao dve zasebne usluge i naknade su potpuno razdvojene. Za vreme provedeno na Internetu nećete imati dodatne troškove za upotrebu telefona.

Šta je to IP adresa? Zašto bi mi bila potrebna statička IP adresa?

Svaki računar ili grupa računara povezana na Internet ima svoju IP (Internet Protocol) adresu koja je jedinstvena i koristi se za lociranje i identifikaciju pojedinačnih računara. Postoje dva tipa IP adresa, dinamička i statička.

Statička IP adresa se ne menja; dodeljuje se korisniku kada se prijavljuje za uslugu i za vreme trajanja ugovora IP adresa se neće menjati. To praktično znači da Vam je garantovana autentifikacija kada se povezujete na računar ili server.

Sa druge strane dinamička IP adresa se „slučajno“ dodeljuje iz skupa IP adresa predviđenih za tu svrhu, svakom računaru pojedinačno koji se priključuje - loguje. Ovo znači da svaki put kada se spojite na Internet Vaša IP adresa će biti drugačija, što čini da je teže ostvarivati sigurne veze sa drugim računarima i serverima.

Da li je brzina zagarantovana?

Telekom Srbija nastoji da obezbedi maksimalne brzine za različite Internet pakete.

Budući da na pristup Internetu utiču razni faktori kao što su vremenske prilike, vrste kablova, kao i sam Internet, naša kompanija može da garantuje samo za svoju mrežu, da će u njoj sve funkcionisati besprekorno.

Zašto dobijam grešku HTTP Error 404?

Kada Vam se prilikom pristupa na neku određenu Web adresu pojavi upozorenje sa greškom ili HTTP Error 404, to znači da navedena stranica ili adresa ne postoji i nemoguće joj je pristupiti.

Koji je moj server za slanje pošte (smtp server)?

Vaš smtp server, ukoliko koristite adresu koju ste dobili pri sklapanju ugovora za Internet uslugu, jeste mail.mts.rs

Da li moja Internet usluga može da se preseli i na koji način?

Da, moguće je podneti zahtev za seobu Internet usluge. Nakon toga, Internet se na dotadašnjoj adresi instalacije demontira, a proveravaju se tehničke mogućnosti na novoj lokaciji. Za vreme dok se zahtev na novoj lokaciji ne realizuje, ne teče period ugovorne obaveze i samim tim se ne plaća mesečna pretplata. Seoba usluge se naplaćuje u skladu sa važećim Cenovnikom.

Šta znači upstream i downstream?

Downstream (nizvodno) je razmena podataka koje Vaš računar prima sa Interneta ili sa informacionog servera - tzv. dolazni saobraćaj.

Upstream (uzvodno) je razmena podataka koji se sa Vašeg računara šalju ka Internetu ili informacionom serveru – tzv. odlazni saobraćaj.

Da li mogu da koristim Internet uslugu sa operativnim sistemom Linux ili Macintosh?

Da. Možete preko mrežne kartice i modema napraviti konekciju.

Da li mogu na Internet liniju/modem spojiti lokalnu računarsku mrežu?

Ukoliko imate više računara nego što Vaš modem ima portova (ulaza), možete dokupiti dodatnu opremu da biste povezali ostale računare u mrežu sa Internet konekcijom. Dovoljno je u jedan switch uključiti mrežni kabl Internet rutera i mrežne kablove svih dodatnih računara.

U čijem vlasništvu je modem?

Oprema je u vlasništvu Telekoma Srbija i izdaje se na korišćenje dok koristite uslugu. Neophodno je da po okončanju Ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prestanka Ugovora, vratite opremu u ispravnom stanju. Ukoliko ne vratite opremu ili opremu vratite u neispravnom stanju, na prvom narednom računu naplatiće se na ime naknade štete puna cena opreme.

Kako da promenim Internet provajdera i pređem na Internet Telekoma Srbija?

Migracioni kod (MIK) Vam omogućava da na vrlo jednostavan način pređete (migrirate) sa korišćenja usluge ADSL-a nekog od ISP*-a na korišćenje usluge ADSL tehnologije (Net 10/1, 20/1, 50/2 i 100/2) koju Vam nudi kompanija Telekom Srbija.

Želite da iskoristite kvalitet i prednosti naše ponude, ali ste već potpisali ugovor za ADSL uslugu sa nekim od ISP*-a?

Potreban Vam je samo Migracioni kod!

Vaš „stari" ADSL provajder je obavezan da, na Vaš zahtev, izda Migracioni kod, koji zatim navodite u vašoj web prijavi za korišćenje usluge Interneta Telekoma Srbija. Uz ispravan unos Migracionog koda realizacija zahteva je efikasna i brza. Za dodatne informacije možete se obratiti Vašem menadžeru, pozvati Korisnički servis 064/785 ili nam poslati e-mail.

Garantujemo Vam nastavak korišćenja ADSL usluge bez prekida, a nakon realizacije zahteva, preostaje Vam samo da priključite opremu, koju Vam obezbeđujemo.

*ISP = Internet Servis Provajder