Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Kome je namenjena usluga L3 VPN?

Usluga L3 VPN nudi komunikaciono rešenje za kompanije svih veličina. Korišćenjem ove naše usluge odgovorićete rastućim zahtevima savremenog poslovanja i tako steći prednost u odnosu na Vašu konkurenciju.

Kako funkcioniše usluga L3 VPN?

Usluga L3 VPN omogućava povezivanje udaljenih lokacija Vaše kompanije putem kreiranja virtuelne privatne mreže (VPN) koja radi na L3 sloju referentnog OSI modela, sa brzinama od 128 Kb/s do 100 Mb/s. Podrazumevana topologija je tipa «any-to-any» ili bilo koja druga topologija po Vašoj želji. Ruterska oprema smeštena na Vašoj lokaciji može se na Telekomovu IP/MPLS mrežu povezati preko bakarnih parica ili optičkih vlakana.

Kako se realizuje usluga L3 VPN?

L3 VPN usluga koju Telekom Srbija pruža na određenoj lokaciji korisnika a može se realizovati na jedan od dva načina:

 • Ukoliko korisnik obezbeđuje ruter, Telekom Srbija ne vrši upravljanje i administraciju korisnikovog rutera (unmanaged L3 VPN usluga) ili
 • Ukoliko Telekom Srbija obezbeđuje ruter, Telekom Srbija vrši i upravljanje i administraciju korisnikovog rutera (managed L3 VPN usluga). U ovom slučaju LAN interfejs na ruteru na lokaciji korisnika predstavlja tačku razgraničenja odgovornosti između Telekoma i korisnika. Ako želite, možete postaviti svoj ruter iza rutera Telekoma.
 • Prilikom podnošenja zahteva, potrebno je da izaberete jednu od dve ponuđene varijante. Nije moguće da na nekim vašim lokacijama ruter obezbeđuje Telekom, a da na nekim drugim lokacijama rutere obezbeđuje korisnik.

  L3 VPN mreža je virtuelna, jer se veze formiraju korišćenjem samo jednog dela resursa javne IP/MPLS mreže, a privatna je sa aspekta rutiranja i adresnog plana, zato što su algoritmi rutiranja i adresni plan nezavisni od drugih mreža, kao i zbog toga što resurse ovih veza koristi samo korisnik L3 VPN usluge kome su oni dodeljeni.

  Ukoliko imate saobraćaj koji nije baziran na IP protokolu, zbog samog načina funkcionisanja potrebno je da izvršite odgovarajuću konverziju protokola u IP.

Koje su dodatne L3 VPN usluge?

Telekom Srbija, pored osnovne usluge L3 VPN, u svojoj ponudi ima i sledeće dodatne usluge:

 • Ekstranet - povezivanje sa L3 VPN drugih korisnika,
 • Backup link preko baznog ISDN priključka - zasnovan na komutiranom (dial-up) pristupu mreži L3 VPN
 • Kriptovani pristup mreži L3 VPN (IPSec), koji omogućava da pristupite Vašoj L3VPN mreži sa bilo koje lokacije na kojoj postoji realizovan pristup Internetu
 • Redudantan pristup istim ili različitim ruterima Telekoma Srbije (po istom ili različitom fizičkom putu)
 • Napominjemo da je korporacijska mreža Telekoma Srbija realizovana kao jedan L3 VPN na javnoj IP/MPLS mreži.

Koji tipovi lokacija postoje za uslugu L3 VPN?

Telekom Srbija definiše tri tipa lokacija za uslugu L3 VPN:

 • Osnovna lokacija za uslugu L3 VPN
 • Profesionalna lokacija za uslugu L3 VPN
 • Napredna lokacija za uslugu L3 VPN

Kako se možete povezati Osnovna lokacija za uslugu L3 VPN?

Osnovna lokacija može da se povezuje na dva načina:

 • preko asimetričnog pristupa
 • preko simetričnog pristupa.

Ako na nekoj lokaciji iz tehničkih razloga nije moguće ostvariti maksimalnu brzinu, koliko će iznositi brzina u tom slučaju?

U tom slučaju, biće realizovana maksimalna moguća brzina.

Koliko iznosi maksimalna pristupna brzina na Osnovnoj lokaciji sa simetričnim pristupom?

Maksimalna pristupna brzina iznosi do 4 Мb/s.

Da li su predviđene dodatne usluge na Osnovnoj lokaciji sa simetričnim pristupom?

Predviđene su i obuhvataju sledeće dodatne usluge:

 • IPSec (pristup L3 VPN preko Interneta)
 • Bazni ISDN kao back-up (dial-up L3 VPN)
 • Extranet tj. integracija sa L3 VPN nekog drugog korisnika (osim sa L3VPN drugog ISP) dozvoljena je na najviše dve osnovne lokacije i predstavlja poseban L3 VPN

Šta omogućava Profesionalna lokacija?

Profesionalna lokacija omogućava povezivanje brzinama od 2 Mb/s do 10 Mb/s i jedna L3 VPN lokacija može biti član jedne ili više L3 VPN.

U slučaju da se pristup IP/MPLS mreži Telekoma Srbija ostvaruje preko SHDSL, Frame Relay ili PPP pristupa, podrazumeva se da pristupna brzina obuhvata korisnikove (korisne) podatke i odgovarajuće zaglavlje (overhead). Brzine 2 Mb/s i 4 Mb/s se realizuju preko bakarnih parica, a preko optike samo u slučaju kada postoji optički privod do lokacije korisnika.

Brzine 6 Mb/s, 8 Mb/s i 10 Mb/s se realizuju preko optičkih vlakana.

Da li su predviđene dodatne usluge na Profesionalnoj lokaciji?

Predviđene su i podrazumevaju sledeće dodatne usluge:

 • Bazni ISDN kao back-up (dial-up L3 VPN)
 • Extranet (integracija sa L3 VPN drugog korisnika, osim sa L3 VPN drugog Internet provajdera), dozvoljena je na najviše dve lokacije bilo kog tipa po izboru korisnika.
 • Pored toga, omogućena je i usluga pristupa preko IPSec protokola u L3 VPN korišćenjem internet mreže, backup pristup u L3 VPN (preko bakarnih parica)

Šta omogućava Napredna lokacija?

Napredna lokacija omogućava povezivanje brzinama od 12 Mb/s do 180 Mb/s i jedna L3 VPN lokacija može biti član jedne ili više L3 VPN.

Podrazumeva se da pristupna brzina obuhvata korisnikove (korisne) podatke i odgovarajuće zaglavlje (overhead).

Na koji način se realizuje Napredna lokacija za uslugu L3 VPN?

Usluga se realizuje preko optičkih vlakana. Telekom Srbija obezbeđuje odgovarajući media konvertor.

Na koji vremenski period zaključujete ugovor za uslugu L3 VPN?

Ugovor zaključujete na period od 12 ili 24 meseca.

Ukoliko sam zainteresovan za uslugu L3 VPN, kako se mogu dodatno informisati?

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate Vašeg menadžera, pozovete Korisnički servis na broj 064/785 ili da pošaljete e-mail na adresu mojbiznis@telekom.rs