Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Da li korisnici Biznet usluge mogu da koriste uslugu prenosa podataka - Internet i MMS poruke?

Pravo na korišćenje ovih usluga omogućava se na zahtev ovlašćenog lica Vašeg preduzeća.

Da li mogu da zadržim pozivni broj i numeraciju brojeva koje trenutno koristim u drugoj mreži, ukoliko želim da postanem Biznet korisnik?

Da. Možete da zadržite istu numeraciju koju koristite u drugoj mreži.

Da li mogu privatni broj da integrišem u Biznet mrežu?

Da. Bez obzira da li je Vaš broj prepaid ili postpaid, ovlašćeno lice Vašeg preduzeća realizovaće integrisanje u saradnji sa našim menadžerom.

Kako da proverim trenutno stanje na svom računu?

Provera trenutnog stanja

Servis za proveru stanja je usluga koja pomaže da pratite Vašu mesečnu potrošnju. Informacije koje se dobijaju periodično se ažuriraju i ne prikazuju Vašu potrošnju u realnom vremenu tj. ostvareni saobraćaj na Biznet računu (roming, VAS, SMS, prenos podataka - Internet). Preciznu potrošnju možete da vidite na listingu koji dobijate uz Vaš mesečni račun.

Provera stanja Biznet računa

Unošenjem koda *797# i pritiskom na taster za pozivanje na Vašem mobilnom telefonu, u veoma kratkom roku pojaviće se informacija o Vašem zaduženju.

U roamingu usluga je omogućena kod operatora koji podržavaju USSD tehnologiju i koristi se na isti način.

Ova usluga Vam je dostupna 24 sata dnevno, a omogućava da besplatno proverite svoje trenutno zaduženje kako u Srbiji, tako i dok ste u inostranstvu.

Kako mogu dobiti listing odlaznih poziva?

Da biste dobili listing odlaznih poziva, potrebno je da nam ovlašćeno lice vaše kompanije uputi zvanični zahtev na osnovu koga će listing biti dostavljen.

Kako mogu dobiti kopiju računa?

Kopija računa se izdaje na zahtev korisnika i može Vam biti dostavljena u elektronskoj formi ili poštom. Potrebno je da uputite zahtev na našu mail adresu mojbiznis@telekom.rs ili pozovete 0800/123 123 opcija 1.

Šta u računu predstavlja stavka NZRD?

NZRD (Naplata u ime i za račun drugog) predstavlja stavku koja se odnosi na servise koje pruža drugi provajder, a mogu biti usluge glasanja, nagradne igre, plaćanje parkinga, testovi, multimedijalni sadržaji i slično. Na ove servise se najčešće prijavljujete slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj na osnovu koga se dobija jednokratno ili periodično obaveštavanje, što zavisi od vrste servisa koji se koristi. Svako obaveštenje koje dobijate SMS-om na osnovu poslatog zahteva se naplaćuje. Odjavu sa ovih servisa vršite slanjem SMS poruke sa tekstom STOP, ukoliko to nije drugačije navedeno u porukama koje su vam prosleđene.

Šta omogućava usluga Prenos podataka?

Usluga prenosa podataka dostupna je svim korisnicima mt:s mreže koji poseduju telefon koji podržava ovu uslugu i omogućava:

 • Pristup WEB sadržajima preko mobilnog telefona
 • Pristup WAP sadržajima preko mobilnog telefona
 • Pristup Internetu povezivanjem računara i mobilnog telefona

Kako se tarifira usluga Prenos podataka?

Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, a ne po vremenu provedenom za pregled wap i web sadržaja. Pri tome se tarifira ukupna preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen wap ili web ili kombinacija ova dva.

Kako da podesim telefon za prenos podataka?

Ukoliko želite da koristite uslugu prenosa podataka preko svog mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre.

Ukoliko ne dobijete podešavanja automatski ili želite da ih ponovite pozovite Korisnički servis na 0800 010 010 i biće Vam poslate konfiguracione SMS poruke, pomoću kojih ćete moći da podesite svoj mobilni uređaj i koristite usluge: MMS, e-mail i prenos podataka.

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za uslugu prenosa podataka, kao i za MMS, dobićete automatski, nakon prvog ubacivanja SIM kartice i uključenja mobilnog uređaja. Ovo važi za većinu mobilnih uređaja na tržištu Republike Srbije.

 

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge Prenos podataka i MMS, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na 4777.

 

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija.

Da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje.

Potom, potrebno je da otvorite podmeni Usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

 

Manuelno podešavanje telefona

APN = gprswap
Username = mts
Password = 064
IP address: 172.017.088.198
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja)
Homepage: m.mondo.rs

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts wap
 • u polje APN treba ukucati gprswap
 • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 • u polje PORT treba ukucati 8080
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts internet
 • u polje APN treba ukucati gprsinternet
 • polja PROXY, PORT ostavite prazna
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts
 • u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064
 • u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198
 • u polje PROXY PORT upišite 8080
 • u okviru polja NETWORK TYPE ostaviti navedene parametre IPv4
 • u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 5,6 i 6+ mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G i iPhone 4 mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

Kako da podesim telefon za prijem MMS poruka?

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za MMS ćete dobiti automatski, nakon uključenja uređaja prilikom prvog ubacivanja SIM kartice.

 

Putem mts vodiča

Podešavanja za svoj mobilni uređaj možete da dobijete i slanjem zahteva iz mts vodiča.

Ukuliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mts vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

 

Slanjem SMS poruke

Ukuliko ova podešavanja ne dobijete automatski, parametre za korišćenje MMS usluge možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom MMS na broj 4777. Po dobijanju konfiguracione poruke, neophodno je da snimite podešavanja i da isključite i ponovo uključite Vaš mobilni uređaj.
Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge Prenos podataka i MMS, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na 4777.

 

Manuelno podešavanje telefona

Postoji mogućnost i da manuelno podesite određene parametre u Vašem mobilnom telefonu:

MMS parametri

Profile name: MTS MMS APN = mms
Username = mts
Password = 064

Preporučujemo da po izvršenom podešavanju telefona pošaljete MMS poruku kako biste proverili da li ste uneli ispravne parametre.

WAP parametri

IP address: 172.017.085.131
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog telefona)
Homepage: http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: mms

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts mms
 • u polje APN treba ukucati mms
 • u polja PROXY i PORT ne treba ukucati ništa
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER ne treba ukucati ništa
 • u polje MMSC treba ukucati http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • u polje MMS PROXY treba ukucati 172.017.085.131
 • u polje MMS PORT treba ukucati 8080
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE treba ostaviti nepopunjeno,
 • u zavisnosti od uređaja u polju APN TYPE izabrati ili upisati mms

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • U polje MMS ACCESS POINT NAME upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje Proxy Adress upišite 172.017.085.131
 • U polje Proxy Port upišite 8080
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U okviru polja network type ostaviti navedene parametre ipv4
 • U okviru polja authentification type ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone 5 mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • U okviru opcije APN upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje MMS Max Message Size upišite 307200
 • polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

 

Manuelno podešavanje iPhone 4 mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 • U okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • U polje APN upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje MMS Max Message Size upišite307200
 • polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 • U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • U polje APN upišite mms
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje Port upišite 8080

Koji je broj servisnog centra za kratke poruke (SMS)?

Broj servisnog centra za SMS poruke je +381650000900.

Ukradena ili izgubljena SIM kartica

U slučaju da krađe, gubitka ili oštećenja SIM kartice možete da dobijete novu sa zadržavanjem istog korisničkog broja. Potrebno je da se obratite ovlašćenom licu Vaše firme ili nas pozovete na 064785.

Šta je Micro SIM?

Micro SIM kartica je SIM kartica manjih dimenzija od uobičajenih i neophodna je za korišćenje manjeg broja novijih smart telefona i tablet uređaja

Šta su PIN/PUK brojevi?

PIN1 - služi za zaštitu kartice od nedozvoljene upotrebe

PIN2 - služi za zaštitu odredenih opcija u aparatu

PUK1 - služi za deblokadu PIN-a1

PUK2 - služi za deblokadu PIN-a2

PIN i PUK brojevi su ugrađeni u Vašu SIM karticu.

PIN broj je Vaša lična tajna šifra koja služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše SIM kartice. Ukoliko je u Vašem mobilnom telefonu aktiviran zahtev za PIN kodom, morate ga uneti svaki put kada uključujete Vaš mobilni telefon. Ako tri puta uzastopno unesete pogrešno PIN kod, SIM kartica će biti blokirana.

PUK broj služi za deblokadu SIM kartice. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica ce biti trajno blokirana.

Ukoliko zaboravite PIN i PUK brojeve, molimo Vas kontaktirajte naš korisnicki servis na broj 064785.