Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

slika

Biznet

Uvođenjem usluge Biznet u mala i srednja preduzeća ili velike poslovne sisteme, Vi i Vaši zaposleni dobijate mogućnost da međusobno razgovarate na jednostavan i lak način, uz veliku uštedu. 

Pozivi za 0 dinara u Biznet grupi su pravo rešenje za Vaš biznis!

Uz uslugu 0 dinara u grupi Vaši zaposleni povezani u jedinstvenu virtuelnu privatnu mrežu mogu međusobno besplatno razgovarati.
Definišite mobilne brojeve iz svoje Biznet grupe kojima će svi razgovori unutar grupe biti tarifirani 0 dinara.
Svi ostali razgovori i usluge tarifiraju se prema cenovniku Biznet grupe.
Mesečna naknada po korisničkom broju je 276,00 dinara, sa PDV-om.
Tarifa 0 u grupi ne odnosi se na pozive upućene ka fiksnim brojevima koji su integrisani u Biznet grupu.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Profili korisničkih linija

Definišite dodatna prava ili ograničenja za Biznet linije prema Vašim potrebama:

Biznet Profil I Profil II Profil III Profil IV
Odlazni pozivi
- pozivi u okviru grupe, pozivi ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u Srbiji i međunarodni pozivi
 •  
     
- pozivi u okviru grupe i ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u Srbiji  
 •  
   
- pozivi u okviru grupe    
 •  
 
Svi dolazni pozivi
 •  
 •  
 •  
 •  
Pozivi ka IN servisima
 •  
 •  
   
Roming
 •  
     
SMS i MMS poruke
 •  
 •  
 •  
 
VAS servisi, nagradne igre, m-parking
 •  
 •  
 •  
 
Prenos podataka  – mobilni Internet
 •  
 •  
 •  
 

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Integracija fiksnih telefonskih linija

U Biznet grupu možete da integrišete i linije, tako da se pozivi prema tim brojevima tarifiraju po povlašćenim cenama.

Integracija fiksnih telefonskih linija Broj integrisanih fiksnih linija
20-49 mobilnih korisničkih linija 2 linije
50-100 mobilnih korisničkih linija 5 linija
101-500 mobilnih korisničkih linija 10 linija
Više od 500 mobilnih korisničkih linija 15 linija

Zamena integrisane fiksne linije drugom iznosi 60,00 dinara, sa PDV-om.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Cenovnik

Usluga Dinara
Mesečna naknada 96,00
Minut poziva u okviru Biznet grupe 1,80
Minut poziva u okviru Biznet grupe ka integrisanim fiksnim linijama 2,28
Minut poziva izvan Biznet grupe ka mts mobilnim linijama 3,60
Minut poziva izvan Biznet grupe u domaćem saobraćaju 9,00
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04
SMS poruka u međunarodnom saobraćaju 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00
Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 100kB (besplatno 10MB) 4,8
Uspostava veze za saobraćaj izvan Biznet grupe 1,80
Obračunski interval za razgovore 60s+1s

GO4YU Calling  - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara

Navedene cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Cenovnik

Usluga Dinara
Mesečna naknada 48,00
Minut poziva u okviru Biznet grupe 1,44
Minut poziva u okviru Biznet grupe ka integrisanim fiksnim linijama 2,28
Minut poziva izvan Biznet grupe ka mts mobilnim linijama 3,60
Minut poziva izvan Biznet grupe u domaćem saobraćaju 8,40
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04
SMS poruka u međunarodnom saobraćaju 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00
Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 100kB (besplatno 10MB) 4,8
Uspostava veze za saobraćaj izvan Biznet grupe 1,80
Obračunski interval za razgovore 1s

GO4YU Calling  - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara

Navedene cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.

Cenovnik

Usluga Dinara
Mesečna naknada 36,00
Minut poziva u okviru Biznet grupe 1,19
Minut poziva u okviru Biznet grupe ka integrisanim fiksnim linijama 2,28
Minut poziva izvan Biznet grupe ka mts mobilnim linijama 3,60
Minut poziva izvan Biznet grupe u domaćem saobraćaju 8,40
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04
SMS poruka u međunarodnom saobraćaju 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00
Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 100kB (besplatno 10MB) 4,8
Uspostava veze za saobraćaj izvan Biznet grupe 0,00
Obračunski interval za razgovore 1s

GO4YU Calling  - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara

Navedene cene su prikazane u dinarima, sa porezom.

Cena ostalih usluga:

 • Aktiviranje korisničke linije – 24,00 dinara
 • Proširenje grupe novom linijom – 24,00 dinara
 • Promena profila po liniji – 60,00 dinara
 • Integracija postojeće postpaid linije - 24,00 dinara
 • Zamena SIM kartice – 200,00 dinara
 • Smanjenje grupe (do minimalnog broja definisanog za grupu) - cena po svakoj deaktiviranoj liniji u visini mesečne naknade (sa svim porezima) pomnožena brojem preostalih meseci do isteka perioda definisanog ugovorom.

Uspostava veze u okviru Biznet grupe se ne naplaćuje.

Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.