Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

slika

Stare tarife

Na ovoj stranici prikazane su tarife koje više nisu u ponudi. Svi postojeći korisnici i dalje mogu da ih koriste. Preporučujemo Vam da se opredelite za neku od naših novih tarifa

Biznet 5 i Biznet 10 tarifni profili
usluga Biznet 5 Biznet 10
Mesečna naknada 120,00 108,00
Aktiviranje Biznet korisničke linije 72,00 48,00
Proširenje grupe sa novom linijom 72,00 48,00
Smanjenje grupe (do minimalnog broja definisanog za grupu) - cena po svakoj deaktiviranoj liniji visina mesečne naknade (sa svim porezima) pomnožena brojem preostalih meseci do isteka perioda definisanog ugovorom
Promena profila linije u okviru grupe - za svaku liniju prilikom svake promene 60,00 60,00
Integracija postojeće postpaid linije 72,00 48,00
Zamena SIM kartice (oštećene, izgubljene ili na zahtev korisnika) 200,00 200,00
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET 3,00 2,40
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET prema integrisanim BizFon linijama 2,28 2,28
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mts mreže 4,80 4,20
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 9,60 9,60
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04 2,04
SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju, cena za 100 kB 4,80 4,80
Obračunska jedinica za internet saobraćaj 1 kB 1 kB
Uspostava veze u ON NET saobraćaju ne naplaćuje se
Uspostava veze u OFF NET saobraćaju 1,80 1,80
Međunarodni pozivi - pogledajte OVDE

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Obračunski interval za pozive je 60s + 1s.

BiznetMix tarifni profili
Tarifni profil Biznet Mix
350
Biznet Mix
600
Biznet Mix
1100
Biznet Mix
2100
Biznet Mix
3100
Mesečna naknada 420,00 720,00 1.320,00 2.520,00 3.720,00
Razgovori u Biznet grupi uključeni u mesečnu naknadu neograničeni neograničeni neograničeni neograničeni neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju uključeni u mesečnu naknadu 60 minuta 200 minuta 550 minuta 1200 minuta 2000 minuta
Minuti u mts mreži, nakon potrošenih minuta u domaćem saobraćaju / / / / 500 minuta
SMS poruke u domaćem saobraćaju uključene u mesečnu naknadu 60 poruka 200 poruka 550 poruka 1200 poruka 2000 poruka
Količina MB u domaćem saobraćaju uključena u mesečnu naknadu 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB
Cena poziva ka svim mrežama u domaćem saobraćaju po minutu 7,02 6,61 5,76 5,76 5,76
Cena SMS poruka u domaćem saobraćaju 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
Cena SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Cena MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju, za 100 kB 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Uspostava veze se ne naplaćuje za minute uključene u mesečnu naknadu i za pozive u okviru Biznet grupe uključujući i pozive ka integrisanim fiksnim linijama.

Nakon što potrošite minute za razgovor uračunate u mesečnu naknadu, uspostava veze se naplaćuje 5,90 dinara za sve pozive osim gore navedenih.

Obračunski interval za razgovore je 60s.

Cena poziva ka integrisanim fiksnim linijama u okviru Biznet grupe iznosi 2,28 din/min.

Sve ostale usluge se tarifiraju po standardnom cenovniku za tarifni profil Biznet 300

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BiznetMix Net tarifni profili
Opis tarife Biznet Mix Net XL Biznet Mix Net XXL
Mesečna naknada 4.800,00 6.000,00
Saobraćaj uključen u mesečnu naknadu Minuti u okviru Vaše Biznet grupe  neograničeni neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju 2.000 2.000
Minuti za razgovore u mts mreži (nakon potrošenih 2.000 minuta u domaćem  saobraćaju) 500 500
SMS u domaćem saobraćaju 2.000 2.000
Količina GB u domaćem saobraćaju (sa brzinama do 42/5.7 Mb/s)  3 GB 15 GB
Cene nakon potrošenog saobraćaja uključenog u naknadu Minut u domaćem saobraćaju 5,76 5,76
SMS poruka u domaćem saobraćaju 3,90 3,90
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju za 1 MB  3,56 2,46

Uspostava veze za pozive uključene u mesečnu naknadu se ne naplaćuje.

Uspostava veze za pozive nakon potrošenog saobraćaja uključenog u mesečnu naknadu iznosi 5,90 dinara.

Obračunski interval za pozive je 60s+60s.

Obračunska jedinica za internet saobraćaj je 100 kB.

Mesečna naknada se naplaćuje po korisničkoj liniji na kojoj je tarifa aktivirana.

Sve ostale usluge se tarifiraju po standardnom cenovniku za tarifni profil Biznet 300 .

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BizMix XL i BizMix XXL tarife
BizMix tarife Mesečna naknada Razgovori u grupi između mobilnih linija Broj minuta ka svim mobilnim i fiksnim mrežama Broj SMS poruka Broj minuta nakon potrošenih minuta ka mts mreži Broj minuta nakon potrošenih minuta ka fiksnim mrežama
BizMix XL* 2.638,80 neograničeni 1.200 1.200 1.000 200
BizMix XXL* 3.838,80 neograničeni 2.000 2.000 1.000 400

* Biz InoCall usluga je uključena u mesečnu naknadu za tarife BizMix XL i BizMix XXL i omogućava veoma povoljne međunarodne razgovore. Više o ovoj usluzi pogledajte ovde.

Saobraćaj koji ostvarujete nakon potrošenog saobraćaja u okviru naknade tarifira se po jedinstvenom cenovniku. Cene su prikazane u tabeli ispod:

Minut ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju Minut ka integrisanim fiksnim linijama SMS poruka u domaćem saobraćaju Uspostava veze
6,00 2,28 3,90 4,20

Obračunski interval za razgovore je 60s.

Sve cene su izražene u dinarima, sa PDV-om.

 

Uz Profil I i Profil II definišite dodatna prava ili ograničenja za BizMix linije prema Vašim potrebama.

BizMix XL i XXL tarife Profil I Profil II
Odlazni pozivi    
  • svi odlazni pozivi (pozivi u okviru grupe, pozivi ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju, kao i međunarodni pozivi)
da  
  • odlazni pozivi (pozivi u okviru grupe i pozivi ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju)
  da
Svi dolazni pozivi da da
Pozivi ka IN servisima da da
Roming da  
SMS poruke da da
VAS servisi, nagradne igre, m-parking da da
Prenos podataka - Internet preko mts mreže da da
Platinum tarifa

Koristite Platinum tarifu i sve prednosti moderne mobilne komunikacije koje Vam ona pruža uz značajnu uštedu i potpunu kontrolu troškova.

Platinum tarifa
Mesečna naknada 7.200,00
Saobraćaj uključen u mesečnu naknadu
Minuti u okviru Vaše Biznet grupe neograničeni
Minuti za razgovore u mts mreži, izvan Vaše Biznet grupe neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju 2.000
SMS u domaćem saobraćaju 2.000
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju (sa brzinama do 42/5.7 Mb/s) 50 GB
Cene nakon potrošenog saobraćaja uključenog u naknadu
Minut  u domaćem saobraćaju 5,76
SMS u domaćem saobraćaju 2,04
Cena za prenos podataka u domaćem saobraćaju  za 100 kB 4,80

Obračunski interval za pozive je 60s+1s.
Obračunska jedinica za prenos podataka - Internet je 1 kB.
Međunarodni saobraćaj ka fiksnim i mobilnim mrežama tarifira se u skladu sa cenama za uslugu Biz InoCall.
Cena MMS poruke u domaćem saobraćaju iznosi 12,00 dinara, sa PDV-om.
Uspostava veze za pozive uključene u mesečnu naknadu se ne naplaćuje.
Uspostava veze za pozive nakon potrošenog saobraćaja uključenog u mesečnu naknadu iznosi 3,48 dinara.
Mesečna naknada se naplaćuje po korisničkoj liniji na kojoj je tarifa aktivirana.
Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Executive tarifa

U okviru Executive tarife na raspolaganju Vam je:

  • Neograničen broj minuta u okviru Biznet grupe
  • Neograničen broj minuta u okviru mts mreže
  • 1000 minuta za razgovore u domaćem saobraćaju
  • 500 SMS poruka u domaćem saobraćaju
  • 100 MMS poruka u domaćem saobraćaju
  • 100 GB za prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju.

Pored toga, ono što ovu tarifu izdvaja je i mogućnost korišćenja BlackBerry usluge (BlackBerry Internet Bundle ili BlackBerry Enterprise Server) bez naknade.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.