Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

slika

Stare tarife

Na ovoj stranici prikazane su tarife koje više nisu u ponudi. Svi postojeći korisnici i dalje mogu da ih koriste. Preporučujemo Vam da se opredelite za neku od naših novih tarifa

Biznet 5 i Biznet 10 tarifni profili
usluga Biznet 5 Biznet 10
Mesečna naknada 120,00 108,00
Aktiviranje Biznet korisničke linije 72,00 48,00
Proširenje grupe sa novom linijom 72,00 48,00
Smanjenje grupe (do minimalnog broja definisanog za grupu) - cena po svakoj deaktiviranoj liniji visina mesečne naknade (sa svim porezima) pomnožena brojem preostalih meseci do isteka perioda definisanog ugovorom
Promena profila linije u okviru grupe - za svaku liniju prilikom svake promene 60,00 60,00
Integracija postojeće postpaid linije 72,00 48,00
Zamena SIM kartice (oštećene, izgubljene ili na zahtev korisnika) 200,00 200,00
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET 3,00 2,40
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET prema integrisanim BizFon linijama 2,28 2,28
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mts mreže 4,80 4,20
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 9,60 9,60
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04 2,04
SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju, cena za 100 kB 4,80 4,80
Obračunska jedinica za internet saobraćaj 1 kB 1 kB
Uspostava veze u ON NET saobraćaju ne naplaćuje se
Uspostava veze u OFF NET saobraćaju 1,80 1,80
Međunarodni pozivi - pogledajte OVDE

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Obračunski interval za pozive je 60s + 1s.

BiznetMix tarifni profili
Tarifni profil Biznet Mix
350
Biznet Mix
600
Biznet Mix
1100
Biznet Mix
2100
Biznet Mix
3100
Mesečna naknada 420,00 720,00 1.320,00 2.520,00 3.720,00
Razgovori u Biznet grupi uključeni u mesečnu naknadu neograničeni neograničeni neograničeni neograničeni neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju uključeni u mesečnu naknadu 60 minuta 200 minuta 550 minuta 1200 minuta 2000 minuta
Minuti u mts mreži, nakon potrošenih minuta u domaćem saobraćaju / / / / 500 minuta
SMS poruke u domaćem saobraćaju uključene u mesečnu naknadu 60 poruka 200 poruka 550 poruka 1200 poruka 2000 poruka
Količina MB u domaćem saobraćaju uključena u mesečnu naknadu 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB
Cena poziva ka svim mrežama u domaćem saobraćaju po minutu 7,02 6,61 5,76 5,76 5,76
Cena SMS poruka u domaćem saobraćaju 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
Cena SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Cena MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju, za 100 kB 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Uspostava veze se ne naplaćuje za minute uključene u mesečnu naknadu i za pozive u okviru Biznet grupe uključujući i pozive ka integrisanim fiksnim linijama.

Nakon što potrošite minute za razgovor uračunate u mesečnu naknadu, uspostava veze se naplaćuje 5,90 dinara za sve pozive osim gore navedenih.

Obračunski interval za razgovore je 60s.

Cena poziva ka integrisanim fiksnim linijama u okviru Biznet grupe iznosi 2,28 din/min.

Sve ostale usluge se tarifiraju po standardnom cenovniku za tarifni profil Biznet 300

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BiznetMix Net tarifni profili
Opis tarife Biznet Mix Net XL Biznet Mix Net XXL
Mesečna naknada 4.800,00 6.000,00
Saobraćaj uključen u mesečnu naknadu Minuti u okviru Vaše Biznet grupe  neograničeni neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju 2.000 2.000
Minuti za razgovore u mts mreži (nakon potrošenih 2.000 minuta u domaćem  saobraćaju) 500 500
SMS u domaćem saobraćaju 2.000 2.000
Količina GB u domaćem saobraćaju (sa brzinama do 42/5.7 Mb/s)  3 GB 15 GB
Cene nakon potrošenog saobraćaja uključenog u naknadu Minut u domaćem saobraćaju 5,76 5,76
SMS poruka u domaćem saobraćaju 3,90 3,90
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju za 1 MB  3,56 2,46

Uspostava veze za pozive uključene u mesečnu naknadu se ne naplaćuje.

Uspostava veze za pozive nakon potrošenog saobraćaja uključenog u mesečnu naknadu iznosi 5,90 dinara.

Obračunski interval za pozive je 60s+60s.

Obračunska jedinica za internet saobraćaj je 100 kB.

Mesečna naknada se naplaćuje po korisničkoj liniji na kojoj je tarifa aktivirana.

Sve ostale usluge se tarifiraju po standardnom cenovniku za tarifni profil Biznet 300 .

Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BizMix XL i BizMix XXL tarife
BizMix tarife Mesečna naknada Razgovori u grupi između mobilnih linija Broj minuta ka svim mobilnim i fiksnim mrežama Broj SMS poruka Broj minuta nakon potrošenih minuta ka mts mreži Broj minuta nakon potrošenih minuta ka fiksnim mrežama
BizMix XL* 2.638,80 neograničeni 1.200 1.200 1.000 200
BizMix XXL* 3.838,80 neograničeni 2.000 2.000 1.000 400

* Biz InoCall usluga je uključena u mesečnu naknadu za tarife BizMix XL i BizMix XXL i omogućava veoma povoljne međunarodne razgovore. Više o ovoj usluzi pogledajte ovde.

Saobraćaj koji ostvarujete nakon potrošenog saobraćaja u okviru naknade tarifira se po jedinstvenom cenovniku. Cene su prikazane u tabeli ispod:

Minut ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju Minut ka integrisanim fiksnim linijama SMS poruka u domaćem saobraćaju Uspostava veze
6,00 2,28 3,90 4,20

Obračunski interval za razgovore je 60s.

Sve cene su izražene u dinarima, sa PDV-om.

 

Uz Profil I i Profil II definišite dodatna prava ili ograničenja za BizMix linije prema Vašim potrebama.

BizMix XL i XXL tarife Profil I Profil II
Odlazni pozivi    
 • svi odlazni pozivi (pozivi u okviru grupe, pozivi ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju, kao i međunarodni pozivi)
da  
 • odlazni pozivi (pozivi u okviru grupe i pozivi ka ostalim mobilnim i fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju)
  da
Svi dolazni pozivi da da
Pozivi ka IN servisima da da
Roming da  
SMS poruke da da
VAS servisi, nagradne igre, m-parking da da
Prenos podataka - Internet preko mts mreže da da
Platinum tarifa

Koristite Platinum tarifu i sve prednosti moderne mobilne komunikacije koje Vam ona pruža uz značajnu uštedu i potpunu kontrolu troškova.

Platinum tarifa
Mesečna naknada 7.200,00
Saobraćaj uključen u mesečnu naknadu
Minuti u okviru Vaše Biznet grupe neograničeni
Minuti za razgovore u mts mreži, izvan Vaše Biznet grupe neograničeni
Minuti u domaćem saobraćaju 2.000
SMS u domaćem saobraćaju 2.000
Prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju (sa brzinama do 42/5.7 Mb/s) 50 GB
Cene nakon potrošenog saobraćaja uključenog u naknadu
Minut  u domaćem saobraćaju 5,76
SMS u domaćem saobraćaju 2,04
Cena za prenos podataka u domaćem saobraćaju  za 100 kB 4,80

Obračunski interval za pozive je 60s+1s.
Obračunska jedinica za prenos podataka - Internet je 1 kB.
Međunarodni saobraćaj ka fiksnim i mobilnim mrežama tarifira se u skladu sa cenama za uslugu Biz InoCall.
Cena MMS poruke u domaćem saobraćaju iznosi 12,00 dinara, sa PDV-om.
Uspostava veze za pozive uključene u mesečnu naknadu se ne naplaćuje.
Uspostava veze za pozive nakon potrošenog saobraćaja uključenog u mesečnu naknadu iznosi 3,48 dinara.
Mesečna naknada se naplaćuje po korisničkoj liniji na kojoj je tarifa aktivirana.
Cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Executive tarifa

U okviru Executive tarife na raspolaganju Vam je:

 • Neograničen broj minuta u okviru Biznet grupe
 • Neograničen broj minuta u okviru mts mreže
 • 1000 minuta za razgovore u domaćem saobraćaju
 • 500 SMS poruka u domaćem saobraćaju
 • 100 MMS poruka u domaćem saobraćaju
 • 100 GB za prenos podataka - Internet u domaćem saobraćaju.

Pored toga, ono što ovu tarifu izdvaja je i mogućnost korišćenja BlackBerry usluge (BlackBerry Internet Bundle ili BlackBerry Enterprise Server) bez naknade.

Bizmix tarifa
 

Minuti ka svim mrežama

Minuti ka svim mrežama podrazumevaju minute ostvarene u domaćem saobraćaju ka svim fiksnim i mobilnim linijama/brojevima, izuzev poziva ka negeografskim kodovima.

 

Dodatni minuti

Dodatne minute uključene u mesečnu naknadu možete koristiti nakon potrošenih minuta ka svim mrežama.

Korisnici BizMix S tarifa dobijaju 30 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži, korisnici BizMix M tarifa dobijaju 1000 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži, a korisnici BizMix L tarifa dobijaju 5000 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži (neograničeno). Korisnici BizMix tarifnih profila mogu preneti u naredni mesec sav neutrošeni saobraćaj uračunat u mesečnu naknadu, s tim da zbir prenetog saobraćaja i saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu ne može preći dvostruku količinu saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu.  

GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BizMix S

60 minuta ka svim mrežama u Srbiji

+ 30 dodatnih minuta - fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS
60 u nacionalnom saobraćaju

Mesečna naknada

430,80 din.

naruči
BizMix M

200 minuta ka svim mrežama u Srbiji

+ 1000 dodatnih minuta - mts i fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS
200 u nacionalnom saobraćaju

Mesečna naknada

730,80 din.

naruči
BizMix L

600 minuta ka svim mrežama

+ 5000 dodatnih minuta - mts i fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS
600 u nacionalnom saobraćaju

Mesečna naknada

1.438,80 din.

naruči
BizMixNet tarifa
BizMixNet S

100 minuta ka svim mrežama u Srbiji

+ 50 dodatnih minuta fiksna/mts

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

100

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen

500 MB po

maximalnoj brzini

Mesečna naknada

682,80 din.

naruči
BizMixNet M

300 minuta ka svim mrežama u Srbiji

+ 5000 dodatnih minuta mts/fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

300

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen

1 GB po

maximalnoj brzini

Mesečna naknada

1.198,80 din.

naruči
BizMixNet L

700 minuta ka svim mrežama u Srbiji, m:tel mrežama i još 25 zemalja

+ 5000 dodatnih minuta mts/fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

700

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen

2 GB po

maximalnoj brzini

Mesečna naknada

2.278,80 din.

naruči
BizMixNet XL

1300 minuta ka svim mrežama u Srbiji, m:tel mrežama i još 25 zemalja

+ 5000 dodatnih minuta mts/fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

1300

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen

3 GB po

maximalnoj brzini

Mesečna naknada

3.598,80 din.

naruči
BizMixNet XXL

2100 minuta ka svim mrežama u Srbiji, m:tel mrežama i još 25 zemalja

+ 5000 dodatnih minuta mts/fiksna

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

2100

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen

5 GB po

maximalnoj brzini

Mesečna naknada

4.798,80 din.

naruči

Dodatne informacije

Minuti ka svim mrežama

Minuti ka svim mrežama podrazumevaju minute ostvarene u domaćem saobraćaju ka svim fiksnim i mobilnim linijama/brojevima, izuzev poziva ka negeografskim kodovima.

 

Međunarodni pozivi

Minuti ka svim mrežama u okviru mesečne naknade za BizMixNet L/XL/XXL tarife podrazumevaju i međunarodne pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u sledećim zemljama: m:tel Crna Gora i m:tel RS, Austrija (m:tel Austrija), Belgija, Danska, Finska, Francuska, Holandija, Hong Kong, Indija, Irska, Italija, Izrael, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kipar, Mađarska, Malta, Meksiko, Novi Zeland, Poljska, Rumunija, SAD, Španija, Švedska, Velika Britanija.

Biz InoCall usluga uključena je u mesečnu naknadu u okviru BizMixNet L/ XL/XXL tarifa, i omogućava veoma povoljne međunarodne razgovore.

 

Dodatni minuti

Uz BizMixNet M/L/XL/XXL tarife, nakon potrošenih minuta ka svim mrežama, dobijate 5000 minuta za razgovore u mts mreži i ka fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju koje ne možete preneti u naredni mesec. Dodatne minute uključene u mesečnu naknadu možete koristiti nakon potrošenih minuta ka svim mrežama. Uz BizMixNet S tarifu omogućen je prenos dodatnih minuta ka mts i fiksnim mrežama u naredni mesec, a maksimalna količina saobraćaja u narednom mesecu može biti duplirana količina saobraćaja koju imate u okviru mesečne naknade za odabranu tarifu.

 

Neograničen Internet

U okviru BizMixNet tarifa nakon potrošenog saobraćaja iz naknade (BizMixNet S - 500 MB, za BizMixNet M - 1 GB, za BizMixNet L - 2 GB, za BizMixNet XL - 3 GB, za BizMixNet XXL - 5 GB) možete do kraja meseca koristiti Internet neograničeno i besplatno, ali sa smanjenom brzinom protoka (do 64 kb/s). Ukoliko želite da do kraja meseca koristite Internet po maksimalnoj brzini protoka na raspolaganju su Vam Internet Plus tarifni dodaci.

   

GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara.

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

BizMax tarife
BizMax

2500 minuta ka svim mrežama u Srbiji, m:tel mrežama i još 25 zemalja

+ 5000 dodatnih minuta fiksna/mts

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

2500

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen*

15 GB po

maximalnoj brzini

Roming

25 minuta

+10 SMS

Mesečna naknada

5.998,80 din.

naruči
BizMax Plus

5000 minuta ka svim mrežama u Srbiji, m:tel mrežama i još 25 zemalja

+ 5000 dodatnih minuta fiksna/mts

+ Neograničeno minuti u grupi

SMS

5000

u nacionalnom

saobraćaju

Internet

Neograničen*

40 GB po

maximalnoj brzini

Roming

40 minuta

+ 25 SMS

Mesečna naknada

7.999,20 din.

naruči
 

Minuti ka svim mrežama

Minuti ka svim mrežama podrazumevaju minute ostvarene u domaćem saobraćaju ka svim fiksnim i mobilnim linijama/brojevima, izuzev poziva ka negeografskim kodovima. U okviru BizMax tarife neiskorišćeni minuti i SMS poruke ka svim mrežama uračunati u mesečnu naknadu mogu se preneti u naredni mesec, s tim da zbir prenetog saobraćaja i saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu za taj naredni mesec ne može preći dvostruku količinu saobraćaja uračunatog u mesečnu naknadu.

 

Međunarodni pozivi

Minuti ka svim mrežama u okviru mesečne naknade za BizMax i BizMax Plus tarife podrazumevaju i međunarodne pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u sledećim zemljama: m:tel Crna Gora i m:tel RS, Austrija (m:tel Austrija), Belgija, Danska, Finska, Francuska, Holandija, Hong Kong, Indija, Irska, Italija, Izrael, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kipar, Mađarska, Malta, Meksiko, Novi Zeland, Poljska, Rumunija, SAD, Španija, Švedska, Velika Britanija.

Biz InoCall usluga uključena je u mesečnu naknadu u okviru BizMax i BizMax Plus tarifa , i omogućava veoma povoljne međunarodne razgovore.

 

Roming saobraćaj

Minuti za odlazni i dolazni saobraćaj u romingu i SMS poruke u romingu u okviru mesečne naknade: BizMax (25 minuta i 10 SMS) i BizMax Plus (40 minuta i 25 SMS), mogu se koristiti u sledećim zemljama: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Crna Gora, Danska, Estonija, Farska ostrva, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, m:tel Crna Gora i m:tel RS, Nemačka, Norveška, Ostrvo Gurnsey (Velika Britanija), Isle of Man (Velika Britanija), Poljska, Portugalija, Republika Srpska, Rumunija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Velika Britanija.

 

Dodatni minuti

Uz BizMax i BizMax Plus tarife, nakon potrošenih minuta ka svim mrežama, dobijate 5000 minuta za razgovore u mts mreži i ka fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju.

 

Neograničen Internet

U okviru BizMax i BizMaxPlus tarifa nakon potrošenog saobraćaja iz naknade (BizMax15 GB, BizMaxPlus40 GB) možete do kraja meseca koristiti Internet neograničeno i besplatno, sa smanjenom brzinom protoka (do 64 kb/s) u nacionalnom saobraćaju. Ukoliko želite da do kraja meseca koristite Internet po maksimalnoj brzini protoka na raspolaganju su Vam Internet Plus tarifni dodaci.

 

Neograničeno *

Količina saobraćaja iznosi 5000 minuta/5000 SMS poruka. Neograničeni minuti i SMS poruke se ne prenose u naredni mesec, već se svakog meseca dodeljuje nova količina od 5000 minuta i 5000 SMS poruka.

 

GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija

Pozivi i SMS ka 076 GO4YU Calling brojevima

 • minut razgovora - 1,20 dinara,
 • SMS poruka - 1,20 dinara,
 • uspostava veze - 7,20 dinara

Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.