Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Standardne usluge

Postanite mts korisnik i istovremeno zadržite broj mobilnog telefona na koji ste navikli i koji znaju svi vaši prijatelji i poslovni partneri.

Standardne usluge

Identifikacija poziva – omogućava Vam da na ekranu mobilnog telefona vidite broj sa kojeg je poziv upućen. Ukoliko je korisnik koji vas poziva isključio svoju identifikaciju ili ako je poziv upućen sa analogne centrale, broj dolaznog poziva neće biti prikazan.

Poziv na čekanju – korisna usluga koja Vam omogućava da tokom telefonskog razgovora, u vidu zvučnog signala, dobijete obaveštenje da Vam je upućen novi poziv. Možete da odgovorite na novi poziv uz zadržavanje trenutnog poziva ili da prekinete započeti poziv i odgovorite na novi poziv.

Preusmeravanje poziva – kada ste sprečeni da odgovorite na poziv, preusmerite ga na drugi broj iz fiksne ili mobilne mreže koji ste unapred odredili, ili na Vašu na govornu poštu. Svaki preusmereni poziv na koji je odgovoreno naplaćuje se po istoj ceni kao kada taj broj pozivate sa mobilnog telefona, dok je poziv preusmeren na Vašu govornu poštu besplatan.

Zabrana prikaza broja – ovu opciju koristite kada ne želite da se Vaš broj telefona prikaže na ekranu korisnika koga pozivate.

Zabrana poziva – aktivirajte ovu uslugu kada ne želite da se sa Vašeg mobilnog broja obavljaju međunarodni pozivi, dolazni i/ili odlazni pozivi u domaćem saobraćaju i u romingu.

Konferencijska veza – ova usluga Vam pruža mogućnost da u telefonski razgovor uključite do 5 osoba istovremeno. Ukoliko Vi pokrećete konferencijsku vezu istovremenim pridruživanjem odvojenih poziva, Vi tu vezu i kontrolišete. Možete da uključite nove dolazne ili odlazne pozive postavljanjem konferencijske veze na čekanje i priključivanjem na isti način ili možete da prekinete konferencijsku vezu. Isto tako, privremeno možete da "napustite" konferencijsku vezu kako biste ostvarili privatni razgovor sa jednim od učesnika dok se konferencijska veza održava među ostalim učesnicima razgovora.

Poziv na čekanju - aktivacija

Ovu uslugu možete da aktivirate u meniju Vašeg mobilnog telefona ili putem kodova:

Aktivacija: *43#OK
Deaktivacija #43#OK
Provera statusa *#43#OK.

Preusmeravanje poziva - aktivacija

Preusmeravanje poziva možete da aktivirate u meniju Vašeg mobilnog telefona ili unošenjem odgovarajućih kodova.

Preusmeravanje dolaznih poziva na drugi broj

 • Preusmeravanje svih dolaznih poziva bezuslovno

  Aktivacija: **21*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Deaktivacija: ##21#OK

  Provera statusa: *#21#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ne želite ili ne možete da odgovorite na poziv

  Aktivacija: **61*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Napomena: Aktivira se ukoliko se u roku od 15 sekundi ne odgovori na poziv.

  Aktiviranje možete da podesite na željeni broj sekundi u datim vremenskim intervalima (5, 10, 15, 20, 25, 30) i to na sledeći način:
  **61*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem**broj sekundi#OK, YES ili

  Deaktivacija: ##61#OK
  Provera statusa: *#61#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ste nedostupni

  Aktivacija:**62*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem#OK, YES ili
  Deaktivacija: ##62#OK
  Provera statusa: *#62#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada Vam je linija zauzeta

  Aktivacija: **67*broj na koji se preusmerava poziv sa pozivnim brojem# OK, YES ili
  Deaktivacija: ##67#OK
  Provera statusa: *#67#OK

Preusmeravanje dolaznih poziva na govornu poštu

 • Preusmeravanje svih dolaznih poziva bezuslovno

  Aktivacija: **21*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##21#OK
  Provera statusa: *#21#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ne želite ili ne možete da odgovorite na poziv

  Aktivacija: **61*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Napomena: Aktivira se ukoliko se u roku od 15 sekundi ne odgovori na poziv.

  Aktiviranje možete da podesite na željeni broj sekundi u datim vremenskim intervalima (5, 10, 15, 20, 25, 30) i to na sledeći način:
  **61*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x **broj sekundi#OK, YES ili

  Deaktivacija: ##61#OK
  Provera statusa: *#61#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada ste nedostupni

  Aktivacija: **62*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##62#OK
  Provera statusa: *#62#OK

 • Preusmeravanje dolaznih poziva kada Vam je linija zauzeta

  Aktivacija: **67*+38164710 i Vaš broj telefona bez 06x #OK, YES ili
  Deaktivacija: ##67#OK

  Provera statusa: *#67#OK

Zabrana prikaza broja - aktivacija

Aktivaciju za svaki pojedinačni poziv možete izvršiti na sledeći način:

#31#broj telefona koji zovete sa pozivnim brojem i OK ili YES

Ukoliko vaš mobilni telefon ima takvu mogućnost, ovu opciju možete da aktivirate u meniju svog telefona.

Zabrana poziva - aktivacija

Ovu uslugu možete da aktivirate korišćenjem opcija u meniju vašeg mobilnog telefona ili unošenjem posebnih kodova:

 • Zabrana svih odlaznih poziva i SMS

  Aktivacija zabrane: *33* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #33* lozinka # OK

  Provera statusa: *#33#OK

 • Zabrana samo odlaznog SMS (ne funkcioniše kod svih aparata)

  Aktivacija zabrane: *33* lozinka * 16 # OK
  Deaktivacija zabrane: # 33* lozinka * 16 # OK

 • Zabrana svih dolaznih poziva

  Aktivacija zabrane: *35* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #35* lozinka # OK

  Provera statusa: *#35# OK

 • Zabrana samo dolaznih SMS (ne funkcioniše kod svih aparata)

  Aktivacija zabrane: *35* lozinka * 16 # OK
  Deaktivacija zabrane: #35* lozinka * 16 # OK

 • Zabrana svih odlaznih poziva u inostranstvo iz matične mreže

  Aktivacija zabrane: *331* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #331* lozinka # OK

  Provera statusa: *#331# OK

 • Zabrana svih odlaznih poziva van naše zemlje iz rominga

  Aktivacija zabrane: *332* lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #332* lozinka # OK

  Provera statusa: *#332# OK

 • Zabrana svih dolaznih poziva kada ste u romingu

  Aktivacija zabrane: *35 * lozinka # OK
  Deaktivacija zabrane: #351* lozinka # OK

  Provera statusa: *#351# OK

Lozinka za zabranu poziva

Lozinka za zabranu poziva je četvorocifrena šifra koja osigurava kontrolu nad uslugom zabrane poziva.

Prilikom zasnivanja korisničkog odnosa dobili ste lozinku koja je na početku uvek 0000. Savetujemo vam da ovu lozinku promenite, a to možete učiniti na sledeći način:

**03*330*stara lozinka*nova lozinka*nova lozinka#OK

Lozinka mora da sadrži četiri broja i potrebno je da se, zbog potvrde, unese dva puta.

Napomena:
Ukoliko ste aktivirali uslugu Preusmeravanje poziva, nije moguće istovremeno aktivirati uslugu Zabrana poziva i obrnuto.

SMS, kratke tekstualne poruke, mogu da sadrže maksimalno 160 karaktera, ukoliko koristite znakove engleskog alfabeta. Ukoliko koristite ćirilična slova naše azbuke ili latinična slova naše abecede, broj raspoloživih karaktera biće manji, do 70.

 

SMS to mail

Sa Vašeg mobilnog telefona tekstualnu poruku možete poslati i na e-mail. Dovoljno je samo da na broj 767 (bez 064) pošaljete SMS poruku u formatu:
<e-mail adresa na koju šaljete poruku><subject><razmak><tekst poruke>

Ukoliko ne želite da stavite naslov poruke (subject), dovoljno je da tekst poruke razmakom odvojite od e-mail adrese. U slučaju da istu poruku želite da pošaljete na više adresa, unesite ih jednu za drugom tako što ćete ih odvojiti zarezima (bez razmaka). Cena poslatog mejla ne zavisi od broja adresa na koje se šalje.

S obzirom na to da se poruka šalje kao SMS, možete poslati tekst od maksimalno 160 karaktera ukoliko koristite engleski alfabet.

SMS poruke poslate na e-mail naplaćuju se po ceni obične SMS poruke.

Fotografije, animacije, melodije, glasovne poruke i tekst, i to sve zajedno možete da šaljete Vašim poslovnim partnerima i prijateljima sa Vašeg mobilnog telefona, ukoliko imate mobilni uređaj koji podržava MMS uslugu.

Ukoliko Vaš mobilni uređaj ne podržava MMS uslugu, dobićete SMS poruku sa obaveštenjem da Vam je poslata MMS poruka i web adresu sa šifrom uz koju možete da vidite primljenu MMS poruku.

Cena jedne MMS poruke zavisi od tarifnog profila koji koristite, bez obzira na veličinu i tip MMS poruke.

Podešavanja mobilnih uređaja za MMS

Ukoliko želite da koristite uslugu prenosa podataka preko Vašeg mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre.

Ukoliko ne dobijete podešavanja automatski ili želite da ih ponovite, pozovite Korisnički servis na 0800 010 010 i biće Vam poslate konfiguracione SMS poruke, pomoću kojih ćete moći da podesite svoj mobilni uređaj i koristite usluge: MMS, e-mail i prenos podataka.

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za uslugu prenosa podataka, kao i za MMS, dobićete automatski, nakon prvog ubacivanja SIM kartice i uključenja mobilnog uređaja. Ovo važi za većinu mobilnih uređaja na tržištu Republike Srbije.

 

Putem mts vodiča

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz mts vodiča.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mts vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mts vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

 

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge: 3G, MMS i prenos podataka, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

 

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje.
Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje.

Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

 

Manuelno podešavanje telefona

APN = gprswap
Username = mts
Password = 064
IP address: 172.017.088.198
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja)
Homepage: m.mondo.rs

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts wap
 • u polje APN treba ukucati gprswap
 • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 • u polje PORT treba ukucati 8080
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts internet
 • u polje APN treba ukucati gprsinternet
 • polja PROXY, PORT ostavite prazna
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts
 • u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064
 • u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198
 • u polje PROXY PORT upišite 8080
 • u okviru polja NETWORK TYPE ostaviti navedene parametre IPv4
 • u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 5,6 i 6+ mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G i iPhone 4 mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

U zavisnosti od tehnologije koju podržava Vaš mobilni uređaj i dostupnosti odgovarajućeg mts signala, uslugu prenosa podataka moguće je koristiti uz različite brzine.

 • LTE (4G) do 300 Mb/s
 • HSPA+ sa brzinom do 42 Mb/s
 • HSDPA sa brzinom do 7,2 Mb/s
 • UMTS sa brzinom do 384 Kb/s
 • EDGE sa brzinom do 236,8 Kb/s
 • GPRS sa brzinom do 53,6 Kb/s

3G usluga

Da biste uživali u prednostima 3G usluge, potrebno je da imate 3G mobilni uređaj.

Mesečna naknada za korišćenje 3G usluge iznosi 118,80 dinara sa PDV-om.

Visina mesečne naknade u prvom mesecu korišćenja obračunava se proporcionalno broju dana korišćenja u mesecu, pri čemu se aktivacija 3G servisa dodatno ne naplaćuje.

Tarifiranje

- Usluga prenosa podataka tarifira se prema količini prenetih podataka, a ne prema vremenu provedenom za pregled WAP i web sadržaja. Tarifira se ukupno preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen WAP ili web ili kombinacija ova dva.

Podešavanja mobilnih telefona

Ukoliko želite da koristite uslugu prenosa podataka preko Vašeg mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre.

Ukoliko ne dobijete podešavanja automatski ili želite da ih ponovite, pozovite Korisnički servis na 0800 100 100 i biće Vam poslate konfiguracione SMS poruke, pomoću kojih ćete moći da podesite Vaš mobilni uređaj i koristite usluge: MMS, e-mail i prenos podataka.

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za uslugu prenosa podataka, kao i za MMS, dobićete automatski, nakon prvog ubacivanja SIM kartice i uključenja mobilnog uređaja. Ovo važi za većinu mobilnih uređaja na tržištu Republike Srbije.

 

Putem mts vodiča

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz mts vodiča.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mts vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mts vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

 

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge: 3G, MMS i prenos podataka, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

 

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje.
Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje.

Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

 

Manuelno podešavanje telefona

APN = gprswap
Username = mts
Password = 064
IP address: 172.017.088.198
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja)
Homepage: m.mondo.rs

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts wap
 • u polje APN treba ukucati gprswap
 • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 • u polje PORT treba ukucati 8080
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts internet
 • u polje APN treba ukucati gprsinternet
 • polja PROXY, PORT ostavite prazna
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts
 • u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064
 • u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198
 • u polje PROXY PORT upišite 8080
 • u okviru polja NETWORK TYPE ostaviti navedene parametre IPv4
 • u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 5,6 i 6+ mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G i iPhone 4 mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064