Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefonska linija slika desno
Telefonska linija Dodatne usluge ISDN priključak
Novi telefonski priključak, uz ugovornu obavezu na 24  meseca 1,00
Novi telefonski priključak, bez ugovorne obaveze 6.000
Dogradnja voda do 250 metara 1,00
Seoba telefonskog priključka besplatno
Mesečna naknada direktna linija  659,00
Mesečna naknada dvojnik 329,50
Promena broja telefonskog priključka 117,00
Premeštaj telefonskog priključka po fakturi
Demontiranje na zahtev korisnika besplatno
Promena u nazivu korisnika besplatno
Promena namene korišćenja telefonskog priključka besplatno
Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje) besplatno
Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika) 234,00
Promene u telefonskom imeniku besplatno
  Aktivacija Mesečna naknada
Omnifon besplatno 142,80
Poziv na čekanju besplatno 44,86
Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva besplatno 44,86
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik je zauzet besplatno 44,86
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik se ne javlja besplatno 44,86
Konferencijska veza tri učesnika u vezi besplatno 44,86
Identifikacija pozivajućeg pretplatnika 60,22 89,71
Servis za naručivanje buđenja 19811 30,00 po pozivu -
Zabrana dolaznih poziva - pristup i mesečna naknada 60,22 89,71
Zabrana dolaznih poziva - svako aktiviranje usluge 1,82 -
Ne smetaj 60,22 89,71
+ svako aktiviranje usluge 1,82 -
Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing) plaćaju se troškovi štampe i dostave 37,20
Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing) plaćaju se troškovi štampe i dostave 24,00
Poziv bez biranja - bezuslovno 60,22 89,71
Poziv bez biranja sa vremenskom kontrolom 60,22 44,86
+ svaka izmena broja bez biranja 1,82 -
Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) direktna linija i ISDN besplatno 659,00
Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) dvojnik besplatno 329,50
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - pristup i mesečna pretplata besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika- svako aktiviranje besplatno -
Mesečna naknada 659,00
Seoba ISDN priključak besplatno
Promena broja baznog ISDN priključka 23,04
Promena u nazivu korisnika ISDN priključka besplatno
Promena namene korišćenja ISDN priključka besplatno

ISDN bazni priključak podrazumeva dve nezavisne digitalne telefonske linije koje možete istovremeno da koristite. Mesečna naknada obuhvata i upotrebu dodatnih usluga: identifikacija dolaznih poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju, tri učesnika u vezi i konferencijska veza. Primenjuje se cena minuta razgovora važeća za fiksnu telefonsku liniju.

ISDN bazni priključak nije u ponudi za nove korisnike

Navedene cene su prikazane u dinarima, sa porezom.