Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Odlazni pozivi

Neka vaši pozivi budu po vašoj meri! Odaberite mogućnost skraćenog biranja, pozovite i bez biranja, ili, ukoliko je to potrebno, onemogućite određenu vrstu odlaznih poziva.

slika

Ograničavanje odlaznih poziva

Ukoliko ne želite da se sa vašeg fiksnog broja obavljaju pozivi ka npr. međunarodnim brojevima, mobinim brojevima ili servisima sa dodatom vrednošću (kao što su nagradne igre, glasanja i sl.), na raspolaganju vam je usluga Ograničavanje odlaznih poziva.

Postoje dve varijante ove usluge: Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika i Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatora.

Zahtev za korišćenje ove usluge možete podneti u nekoj od mts poslovnica.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom korisnika - uputstvo

Većina digitalnih telefonskih centrala nudi mogućnost ograničavanja odlaznih poziva, pod uslovom da je vaš telefonski aparat sa tonfrekventnim (tonskim) biranjem.

Ukoliko želite da koristite ovu uslugu, potrebno je da podnesete zahtev u nekoj od naših poslovnica.

Prilikom podnošenja zahteva dobićete potvrdu da li je za vašu telefonsku liniju moguća aktivacija ove usluge. Nakon potvrde, potrebno je da se opredelite kakvu vrstu ograničenja odlaznih poziva želite.

  Klasa Kombinacija Opis
  1 a+l SAMO INOSTRANSTVO + GSERV
  2 a+l+c+d+e+i+j+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+ MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  3 a+l+c+d+g INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS
  4 a+l+c+d+e+j+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ SVI MOBILNI+INTERNET+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  5 a+l+c+d+g+j INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ MTS + INTERNET
  6 c+d SAMO PROVAJDERI
  7 c+d+l PROVAJDERI + GSERV
  8 k=a+l+c+d+f+g+h+i+j+n SVI ODLAZNI POZIVI
  9 a+l+c+d+e+i+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI + MEĐUMESNI FIKSNI SAOBRAĆAJ+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  10 a+l+c+d INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI
  11 c+d+e+n PROVAJDERI + SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  12 a+l+c+d+e+n INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+SVI MOBILNI+NOMADSKI PRIKLJUČCI
  13 a+l+c+d+f INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE
  14 a+l+c+d+f+j INOSTRANSTVO + GSERV + PROVAJDERI+ DRUGI OPERATERI MOBILNE TELEFONIJE + INTERNET

  U svakom od ponuđenih tipova ograničenja poziva, omogućeni su pozivi ka specijalnim službama-policiji, hitnoj pomoći, vatrogascima i sl.

   

  Uputstvo za korišćenje usluge Ograničenje odlaznih poziva

  Pre aktiviranja usluge, potrebno je da definišete šifru za njeno korišćenje:

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
   (4 cifre po želji - ABCD)
  • (Za korisnike telefonskih priključaka sa centrala EWSD, lozinku definiše korisnik prilikom podnošenja zahteva za uslugu, a zatim je operater unosi u sistem.)

  • Pritisnite taster *
  • Ponovo ukucajte šifru za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
   (iste 4 cifre - ABCD)
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Aktiviranje usluge

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekejte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Nakon toga uspostavljanje odlaznih poziva je ograničeno, prema unapred definisanom zahtevu.

  Deaktiviranje usluge

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte šifru ABCD za funkciju ograničavanja odlaznih poziva
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Promena šifre

  • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
  • Pritisnite taster *
  • Pritisnite taster #
  • Ukucajte kod 33
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte staru šifru ABCD
  • Pritisnite taster *
  • Ukucajte novu šifru EFGH
  • Pritisnite taster #
  • Sačekajte kontinualni ton potvrde centrale
  • Spustite telefonsku slušalicu

  Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

  Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 0800 100 100 ili pošaljite mejl na info@telekom.rs da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.

Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera - uputstvo

Ova usluga nudi mogućnost zabrane određenih tipova odlaznih poziva (npr. međunarodnih poziva, pozivi ka mobilnim mrežama, pozivi ka IN servisima itd.) ali bez mogućnosti aktiviranja, promene i deaktiviranja usluge sa telefonskog aparata. Možete da izaberete jednu od unapred definisanih vrsta ograničenja, pri čemu postoji i mogućnost kompletne zabrane svih odlaznih poziva. Pri tome su omogućeni pozivi ka specijalnim službama - policija, hitna pomoć, vatrogasci i sl.

Aktiviranje, sve promene i deaktiviranje vršimo mi, na vaš zahtev. U toj situaciji, izmena parametara usluge sa vašeg telefonskog aparta nije moguća.

Ukoliko koristite uslugu Preusmeravanje poziva (na bilo koji od tri postojeća načina), preusmeravanje poziva na broj koji podleže ograničenju odlaznih poziva nije moguće.

Napomena: Primer uputstva je naveden za korisnike koji se nalaze na Alcatel 1000 E 10 centralama. Proverite na kom tipu centrale se nalazi vaš telefonski priključak i ukoliko to nije Alcatel 1000 E 10 pozovite Kontakt centar 0800 100 100 ili pošaljite mejl na info@telekom.rs da biste proverili da li možete da koristite ovu uslugu.

Poziv bez biranja

Poziv bez biranja je usluga posebno korisna za porodice koje imaju starije članove domaćinstva ili decu jer omogućava automatsko uspostavljanje poziva ka unapred određenom telefonskom broju već samim podizanjem slušalice (ukoliko se u roku od 5 sekundi ne započne biranje nekog broja).

Zahtev za korišćenje ove usluge možete podneti u nekoj od naših poslovnica.

Poziv bez biranja (bezuslovno) - uputstvo

Ova usluga nudi mogućnost da podizanjem slušalice, bez biranja, automatski ostvarite vezu sa željenim, unapred definisanim brojem, ukoliko u roku od 5 sekundi na započnete biranje nekog drugog broja. Prilikom podnošenja zahteva za ovu uslugu određujete telefonski broj prema kojem želite da uspostavljate pozive bez biranja. Ova usluga je pre svega namenjena porodicama koje kod kuće ostavljaju decu, za starije osobe, osobe koje otežano koriste telefonski aparat.

Aktiviranje usluge (memorisanje broja):

 • Podignite telefonsku slušalicu i sačekajte prijem tona biranja
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite broj telefona sa kojim želite automatsko uspostavljanje veze
 • Pritisnite taster #

Izmena memorisanog broja:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #
 • Unesite novi broj telefona sa kojim se zamenjuje postojeći broj za poziv bez biranja
 • Pritisnite taster #

Provera da li je usluga aktivirana:

 • Pritisnite taster #
 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko je usluga aktivna, posle unošenja ovog koda ćete čuti ton potvrde - kontinualni ton, a ukoliko usluga nije aktivna dobija se ton zauzeća.

Deaktiviranje usluge:

 • Pritisnite taster #
 • Ukucajte kod 53
 • Pritisnite taster #

Ukoliko istovremeno imate dodeljenu i aktiviranu uslugu Ograničenje odlaznih poziva, nećete moći da aktivirate uslugu poziva bez biranja na brojeve koji podležu dodeljenom tipu zabrane. Na primer, ako imate dodeljenu i aktiviranu zabranu biranja brojeva koji počinju sa "0" i "99", nećete moći da aktivirate uslugu za brojeve koji počinju sa "0" i "99". Ako se zabrana deaktivira, moguće je aktiviranje usluge za sve telefonske brojeve.