Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Opšti uslovi

 • Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija (PDF 825 KB)
 • Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija (PDF 511 KB)
 • Opšti uslovi kupovine preko Internet portala Telekoma Srbija (PDF 335 KB)
 • Opšti uslovi za kreiranje i korišćenje naloga u okviru mts portala  (PDF 243 KB)
slika

Izveštaji o parametrima kvaliteta

 • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA) (PDF 456 KB)
 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (PDF 603 KB)
 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja (PDF 699 KB)
 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa (PDF 725 KB)

Izmene i dopune

 • Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene od 26.08.2018. godine (PDF 293 KB)
 • Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija sa datumom primene 13.04.2018. godine (PDF 361 KB)
 • Izmena Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbije sa datumom primene od 01.07.2018. godine (PDF 293 KB)