Opšti uslovi

  • Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Telekoma Srbija (PDF 825 KB)
  • Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija (PDF 134 KB)
  • Izmena opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija (PDF 52 KB)
  • Opšti uslovi kupovine preko Internet portala Telekoma Srbija (PDF 155 KB)
  • Opšti uslovi za kreiranje i korišćenje naloga u okviru mts portala (PDF 243 KB)
slika

Izveštaji o parametrima kvaliteta

  • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA) (PDF 420KB)
  • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (PDF 497KB)
  • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja (PDF 432 KB)
  • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa (PDF 669)