Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Internet

Koji su preduslovi za korišćenje Internet usluge?

Da biste koristili našu internet uslugu u svom domu, potreban je fiksni telefonski priključak i da postoje tehničke mogućnosti za realizaciju Interneta.
Od nas ćete dobiti WiFi modem koji vam omogućava da imate svoju kućnu internet mrežu, odnosno da više računara istovremeno povežete na Internet.
Za sve dodatne informacije u vezi sa za povezivanjem opreme ili korišćenjem usluge, na raspolaganju vam je 24 časa dnevno naša tehnička podrška na broju 0800 100 100 .
Ukoliko ne posedujete telefonsku liniju možete da iskoristite specijalan popust i da uvedite novu fiksnu liniju po ceni od samo 1 dinar.

Želim da promenim internet provajdera i pređem na jedan od mts Net paketa, šta mi je potrebno?

Ukoliko već koristite internet uslugu, a želite da promenite internet provajdera i podnesete zahtev za korišćenje nekog od naših mts Net paketa, to možete učiniti jednostavno, u nekoj od naših poslovnica. Potreban vam je samo Migracioni kod (MIK), uz koji će realizacija vašeg zahteva biti brža i efikasnija. Internet provajder koji vam već pruža internet uslugu u obavezi je da vam, na vaš zahtev, izda MIK.

Ko može da potpiše Ugovor i da preuzme opremu, nakon rešenog zahteva za korišćenje internet usluge?

Nakon što podnesete zahtev za korišćenje internet usluge, Ugovor možete da potpišete vi ili osoba koju ste vi ovlastili kod nadležnog organa.

Koje su adrese mts DNS servera?

  • Primarni DNS server : 212.200.190.166
  • Sekundarni DNS server : 212.200.191.166

Koji je moj server za slanje pošte (smtp server)?

Server za slanje pošte - Outgoing server (SMTP): mail.mts.rs

Koji je naziv mog POP servera?

Incoming server (POP3, IMAP): mail.mts.rs

Ovaj server je dostupan na portu 110.

Koju vrstu modema dobijam na korišćenje?

Prilikom potpisivanja Ugovora o korišćenju naše internet usluge dobijate WiFi modem i spliter. Svaki modem je testiran i daje se sa punom garancijom. Predviđeno je da WiFi modem pokriva stambenu jedinicu, s tim što domet zavisi od strukture stambene površine.
Oprema (modem) je u vlasništvu kompanije Telekom Srbija. Po okončanju Ugovora, korisnik je dužan da opremu vrati u poslovnicu u ispravnom stanju i to najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka Ugovora. Ukoliko korisnik ne vrati opremu, ili opremu vrati u neispravnom stanju, na prvom narednom računu, na ime naknade štete, naplatiće se puna cena opreme.

Na koji način mogu da dobijem informacije o iznosu računa za korišćenje Internet usluge?

Preporučujemo vam da posetite  Moj mts jer ćete tako najlakše moći da proverite vaš račun za internet uslugu, kao i račune za ostale telekmunikacione usluge koje koristite.
Elektronski račun se nalazi u delu Moji servisi/ Moj račun, listing i plaćanja. Ukoliko vam je potrebna štampana verzija računa, izaberite ikonicu Pregled, a zatim kliknite na dugme PDF za račun koji želite da preuzmete i odštampate.
Pored toga, ukoliko posedujete kartice za plaćanje preko Interneta (VISA, MasterCard ili Maestro), putem portala Moj mts možete i da platite račune za telekomunikacione usluge koje koristite, i to bez provizije. Telekom Srbija umesto vas plaća proviziju bankama.
Informacije o iznosu računa možete dobiti i slanjem mejla na info@telekom.rs, pozivom na broj 0800 100 100 ili u našim poslovnicama.

Šta je to IP adresa? Zašto bi mi bila potrebna statička IP adresa?

Svaki računar ili grupa računara povezana na Internet ima svoju IP (Internet Protocol) adresu koja je jedinstvena i koja se koristi za lociranje i identifikaciju pojedinačnih kompjutera. Postoje dva tipa IP adresa - dinamička i statička.
Dinamička IP adresa se "slučajno" dodeljuje iz skupa IP adresa predviđenih za tu svrhu, svakom računaru koji se priključuje (loguje). Ovo znači da svaki put kada se spojite na Internet vaša IP adresa će biti drugačija, što čini da je teže ostvarivati sigurne veze sa drugim računarima i serverima.
Kao što samo ime kaže, statička IP adresa se ne menja. Ukoliko želite statičku IP adresu, potrebno je da se prijavite za korišćenje usluge u mts poslovnici. U tom slučaju,  IP adresa se neće menjati i prilikom svakog povezivanja na računar ili server, garantovana vam je autentifikacija.
Skrećemo pažnju da se VPN (Virtual Private Network) mreže i sigurnosni "tuneli" (Secure Tunnels) kroz Internet mnogo lakše i sigurnije prave sa statičkom IP adresom.

Šta je upload, a šta download?

Download je razmena podataka koje vaš računar prima sa Interneta ili sa informacionog servera - dolazni saobraćaj.

Upload je razmena podataka koji se sa vašeg računara šalju ka Internetu ili informacionom serveru - odlazni saobraćaj.

Zašto dobijam grešku HTTP Error 404?

Kada vam se prilikom pristupa nekoj određenoj Web adresi pojavi upozorenje sa greškom ili HTTP Error 404, to znači da navedena stranica, ili adresa ne postoji i nemoguće joj je pristupiti.

Da li mogu da prekinem korišćenje internet usluge pre nego što mi istekne ugovorna obaveza?

Ukoliko ste Ugovor o korišćenju internet usluge potpisali u sklopu neke promotivne kampanje u kojoj je preciziran broj meseci trajanja ugovorne obaveze, a želite da pre isteka ugovorenog perioda prestanete sa korišćenjem internet usluge, to možete učiniti podnošenjem zahteva za raskid Ugovora, s tim što će vam biti naplaćen ukupan pun iznos svih mesečnih naknada koje su preostale do kraja ugovornog perioda.
Ukoliko ste Ugovor o korišćenju internet usluge potpisali na neodređeno vreme, ili vam je istekla ugovorna obaveza, uslugu možete da koristite dokle god to vama odgovara, a možete i da se uključite u neku od aktuelnih promocija.

Da li svoj Internet priključak mogu da preselim na drugu adresu?

Ukoliko želite da svoj internet priključak preselite na drugu adresu, potrebno je da u nekoj od naših poslovnica podnesete zahtev za seobu. Prilikom evidentiranja zahteva za seobu internet priključka, evidentira se i zahtev za ispitivanje tehničkih mogućnosti za realizaciju internet usluge na novoj adresi. Istovremeno, internet priključak na prvoj adresi biće demontiran, pa mesečnu naknadu nećete plaćati sve dok se Internet usluga ne realizuje na novoj adresi.

Da li lokalnu računarsku mrežu mogu da spojim na Internet liniju/modem?

Naša ponuda internet paketa uključuje i modem sa ruterom koji ima potrebne portove. Ukoliko imate više računara nego što modem ima portova, potrebno je da kupite dodatnu opremu kako bi povezali ostale računare u mrežu sa Internet konekcijom. U principu, dovoljno je da u jedan običan switch uključite mrežni kabl internet rutera i mrežne kablove svih dodatnih računara.

Da li mogu dobiti Internet ako sam podstanar?

Da, našu internet uslugu možete da koristite iako ste podstanar, odnosno zahtev za jedan od naših Net paketa možete podneti na svoje ime u nekoj od mts poslovnica ili pozivom na broj 0800 100 100.

Da li mogu da koristim sopstveni modem ili ruter?

Preporučujemo vam da koristite modem koji obezbeđuje Telekom Srbija, ali, ukoliko to želite, možete da koristite i svoju opremu. U slučaju da za povezivanje na Internet koristite vaš modem, skrećemo vam pažnju da je potrebno da imate mrežni priključak ili instaliranu mrežnu karticu 10/100 Mb. Takođe, preporučujemo vam da konstantno osvežavate sve antivirusne programe koje imate.

Potrebni su vam podaci za PPPoE konekciju. Podaci za PPPoE konekciju izdaju se isključivo korisnicima koji imaju statičku IP adresu. Osnovni parametar koji još treba da znate da biste uspešno prošli autorizaciju je: VPI/VCI = 8/35.

Napominjemo da Telekom Srbija pruža podršku samo za modeme koje korisnici dobijaju u naše internet ponude.

Da li mogu da koristim internet uslugu ukoliko imam računar sa operativnim sistemom Linux ili OS X?

Da, ukoliko imate računare sa novijim Macintosh operativnim sistemom, internet konekciju možete da ostvarite preko mrežne kartice i modema.

Da li korišćenje Internet usluge utiče na povećanje telefonskog računa?

Ne, korišćenje internet usluge ne utiče na visinu računa za fiksni telefonski priključak.

Da li je brzina zagarantovana?

Na pristup Internetu mogu da utiču vrsta kabla, razdaljina, kao i vremenske prilike. Još jedna promenljiva je i sam Internet. Naime, Telekom Srbija može da garantuje samo za svoju mrežu (da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja), ali ne može da garantuje za celokupan Internet. Tako se može desiti da vaš internet modem i konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje želite da dobijete u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, pa server ili računar na kome se te informacije nalaze nije u stanju da u isto vreme pruži informacije tolikom broju korisnika što rezultira smanjenjem brzine protoka.