Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Na koji način mogu da rešim problem uznemiravanja?

U slučaju da želite da prijavite da vas neko uznemirava pozivom ili SMS porukom, to možete uraditi u nekoj od naših poslovnica.

Šta omogućava usluga Prenos podataka?

Usluga prenosa podataka dostupna je svim korisnicima mts mreže koji poseduju telefon koji podržava ovu uslugu. Ova usluga omogućava pristup Web i WAP sadržajima preko mobilnog telefona, kao i pristup Internetu povezivanjem računara i mobilnog telefona.

Kako se tarifira usluga Prenos podataka?

Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, na šta ne utiče koliko ste vremena proveli u pregledanju određenog Wap ili Web sadržaja. Tarifira se ukupna preneta količina podataka, bez obzira na to da li ste pristupali WAP ili Web sadržajima.

Kako da podesim telefon za prenos podataka?

Ukoliko želite da koristite uslugu prenosa podataka preko svog mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre.

Ukoliko ne dobijete podešavanja automatski ili želite da ih ponovite pozovite Korisnički servis na 0800 100 100 i biće vam poslate konfiguracione SMS poruke, pomoću kojih ćete moći da podesite svoj mobilni uređaj i koristite usluge: MMS, e-mail i prenos podataka.

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za uslugu prenosa podataka, kao i za MMS, dobićete automatski, nakon prvog ubacivanja SIM kartice i uključenja mobilnog uređaja. Ovo važi za većinu mobilnih uređaja na tržištu Republike Srbije.

 

Putem mts vodiča

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz mts vodiča.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mts vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mts vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

 

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za usluge: 3G, MMS i prenos podataka, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

 

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje.
Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje.

Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

 

Manuelno podešavanje telefona

APN = gprswap
Username = mts
Password = 064
IP address: 172.017.088.198
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja)
Homepage: m.mondo.rs

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts wap
 • u polje APN treba ukucati gprswap
 • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 • u polje PORT treba ukucati 8080
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts internet
 • u polje APN treba ukucati gprsinternet
 • polja PROXY, PORT ostavite prazna
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts
 • u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064
 • u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198
 • u polje PROXY PORT upišite 8080
 • u okviru polja NETWORK TYPE ostaviti navedene parametre IPv4
 • u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 5,6 i 6+ mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G i iPhone 4 mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 • u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 • zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 • u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • u polje APN upišite gprswap
 • u polje USERNAME upišite mts
 • u polje PASSWORD upišite 064

Kako da podesim telefon za prijem MMS poruka?

 

Automatsko podešavanje

Podešavanje za MMS ćete dobiti automatski, nakon uključenja uređaja prilikom prvog ubacivanja SIM kartice. Tom prilikom će Vam stići SMS poruka sledeće sadržine:

„Poštovani, uskoro ćete dobiti podešavanja za korišćenje MONDO wap portala i slanje multimedijalnih MMS poruka. Sačuvajte ih u svom mobilnom telefonu. Vaša mts"

Nakon ove poruke, stići će Vam podešavanja koja treba da sačuvate. Neophodno je da tada mobilni uređaj isključite. Kada ga ponovo uključite, biće Vam omogućeno slanje MMS poruka.

 

Putem mts vodiča

Podešavanja za svoj mobilni uređaj možete da dobijete i slanjem zahteva iz mts vodiča.

Ukuliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mts vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukuliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mts vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

 

Slanjem SMS poruke

Ukuliko ova podešavanja ne dobijete automatski, parametre za korišćenje MMS usluge možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom MMS na broj 4777. Po dobijanju konfiguracione poruke, neophodno je da snimite podešavanja i da isključite i ponovo uključite Vaš mobilni uređaj.
Ukuliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za 3G, GPRS, MMS, pošaljite poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

 

Manuelno podešavanje telefona

Postoji mogućnost i da manuelno podesite određene parametre u Vašem mobilnom telefonu:

MMS parametri

Profile name: MTS MMS APN = mms
Username = mts
Password = 064

Preporučujemo da po izvršenom podešavanju telefona pošaljete MMS poruku kako biste proverili da li ste uneli ispravne parametre.

WAP parametri

IP address: 172.017.085.131
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog telefona)
Homepage: http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc

 

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: mms

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKS i potom MOBILE NETWORKS
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts mms
 • u polje APN treba ukucati mms
 • u polja PROXY i PORT ne treba ukucati ništa
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER ne treba ukucati ništa
 • u polje MMSC treba ukucati http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • u polje MMS PROXY treba ukucati 172.017.085.131
 • u polje MMS PORT treba ukucati 8080
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE treba ostaviti nepopunjeno,
 • u zavisnosti od uređaja u polju APN TYPE izabrati ili upisati mms

 

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 • U polje MMS ACCESS POINT NAME upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje Proxy Adress upišite 172.017.085.131
 • U polje Proxy Port upišite 8080
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U okviru polja network type ostaviti navedene parametre ipv4
 • U okviru polja authentification type ostaviti none

 

Manuelno podešavanje iPhone 5 mobilnih uređaja (iOS7, iOS8)

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 • U okviru opcije APN upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje MMS Max Message Size upišite 307200
 • polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

 

Manuelno podešavanje iPhone 4 mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 • U okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 • U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • U polje APN upišite mms
 • U polje username upišite mts
 • U polje password upišite 064
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje MMS Max Message Size upišite307200
 • polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

 

Manuelno podešavanje iPhone 3G mobilnih uređaja

 • U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 • U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 • U polje APN upišite mms
 • U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 • U polje Proxy upišite 172.017.085.131
 • U polje Port upišite 8080

Koliko MMS poruka mogu da memorišem u telefonu?

Kapacitet memorije za smeštaj ovog tipa podataka zavisi od modela telefona koji koristite. Preporučujemo da ove informacije pogledate u uputstvu koje ste dobili uz telefon ili na zvaničnim prezentacijama proizvođača Vašeg telefona.

Šta se dešava kada dobijem MMS poruku, a ne posedujem MMS telefon?

Iako nemate telefon koji podržava MMS, možete da pogledate poruku koju ste dobili. mts će vam poslati SMS poruku sa linkom i šifrom za pristup. U polje USER ili MSISDN upisujete Vaš broj u formatu +38164/65/66*******, dok u polje PASSWORD upisujete šifru koju ste dobili u SMS poruci.

Koji je broj servisnog centra za kratke poruke (SMS)?

Broj servisnog centra za SMS poruke je +381650000900.

Koliko se naplaćuje slanje SMS poruke?

Bez obzira na to da li ste pripejd ili postpejd korisnik,cena SMS poruke (do 160 karaktera) zavisi od tarifnog profila koji koristite.

Ukradena ili izgubljena SIM kartica

U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja SIM kartice, Vašu SIM karticu možete besplatno da zamenite za novu karticu, uz zadržavanje istog broja. U našim poslovnicama ćete dobiti novu SIM karticu. Ukoliko ste naš pripejd korisnik dobićete karticu sa inicijalnim kreditom od 25,00 dinara i iznosom koji vam je preostao na staroj kartici.
Da biste zaštitili vaš postpejd račun, odnosno pripejd kredit preporučujemo vam da krađu ili gubitak SIM kartice prijavite našem Kontakt centru na broj 064 789 ili 0800 100 100, odnosno dolaskom u poslovnicu.
Zamena SIM kartice na Vaš zahtev, uz zadržavanje istog broja, takođe je besplatna.

Šta je Multi SIM?

Multi SIM kartica sadrži standardnu, mikro i nano SIM karticu u jednom pakovanju. Kartica se može koristiti u svakom mobilnom uređaju jednostavnim izborom formata, pri čemu se samo telo kartice koristi kao adapter. Namenjena je korisnicima koji koriste jedan broj u više aparata sa različitim slotovima za SIM karticu. 
Multi SIM kartica ima memorijski prostor od 64 KB za čuvanje maksimalno 250 brojeva i 30 SMS poruka.

Kako da aktiviram SIM karticu?

Postpejd kartica će vam biti automatski aktivirana, dok pripejd karticu aktivirate prvim pozivom.

Šta su PIN/PUK kodovi?

Uz SIM karticu ćete dobiti PIN kod - jedinstveni lični identifikacioni broj i PUK kod - lični broj za deblokiranje. Savetujemo vam da ove brojeve čuvate na sigurnom mestu.
PIN je vaš lični tajni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja vaše SIM kartice. To je samo vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite i definišete šifru koju ćete lako zapamtiti. Ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, Vaš mobilni telefon će pri svakom uključivanju zahtevati da unesete PIN kod. Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati uz pomoć PUK kod.
PUK je osmocifrena šifra koja je fabrički ugrađena u vašu SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u nekoj od naših poslovnica.
Ukoliko zaboravite Vaše PIN i PUK kodove, pozovite Kontakt centar 064/789 ili 0800100100 ili dođite u mts poslovnicu.