Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Račun

Pogledajte detaljan pregled stavki Vašeg računa za mts TV.

Za sva dodatna pitanja pozovite 0800 100 100 ili otvorite „Pitajte nas“, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti.

pitajte nas
slika
Račun mts-TV-prednja

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 • 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 • 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 • 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada - mesečna naknada za uslugu mts TV; Ostale usluge i naknade - ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga* 
  Zatezna kamata - ukoliko je na računu prikazana ova stavka, ona se odnosi na obračun kamate u ovom obračunskom periodu, a za kašnjenje u plaćanju prethodnih računa
 • 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja.
 • 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period. Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu.
 • 6. Nalog za plaćanje - predstavlja instrukciju za plaćanje fakturisanog iznosa za navedeni obračunski period.
 • * Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: zasnivanje korisničkog odnosa za uslugu mts TV, takse za montažu i instalaciju opreme, naknade za dodatne mts TV pakete, naknade za uslugu snimanje sadržaja i druge dodatne mts TV usluge, taksa za seobu usluge, naknade za dodatni STB uređaj, naknada za korisničku opremu i sl.

Poleđina

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 • 1. Stavka se odnosi na osnovnu mesečnu naknadu za mts TV uslugu 
 • 2. Stavka sadrži specifikaciju potrošnje za dodatne mts TV pakete i usluge
 • 3. Prostor predviđen za dodatne informacije o mts uslugama i novim promocijama i kampanjama. 

Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa