Tarifni dodaci

Aktivirajte tarifne dodatke, dopisujte se prijateljima i koristite internet po veoma povoljnim cenama.

slika
Poruke 240 poruka za slanje u domaćem saobraćaju Trajanje: 7 dana Cena: 100 dinara
Internet 100 MB za Internet u domaćem saobraćaju Trajanje: 7 dana Cena: 80 dinara

Izabranu Kontrola troškova tarifu možete dodatno prilagoditi svojim potrebama i navikama aktiviranjem povoljnih tarifnih dodataka: Poruke i/ili Internet.

Kupovinu ovih dodataka možete obaviti u okviru mts vodiča (*100#) ili slanjem SMS poruke  sa odgovarajućim tekstom na  broj 687. Poruke ili MB u okviru izabranog tarifnog dodatka možete da iskoristite u periodu od sedam dana od dana aktivacije dodatka.

Aktivacija

Tarifne dodatke možete da aktivirate putem mts vodiča. Dovoljno je da pozovete *100# i ponuda ovih dodatka biće prikazana već glavnom meniju vodiča.

Tarifne dodatke možete da aktivirate i slanjem SMS poruke na broj 687 sa tekstom:

  • SMS za aktivaciju dodatka Poruke
  • NET za aktivaciju dodatka Internet

Poruke ili MB u okviru izabranog dodatka možete da iskoristite u periodu od sedam dana od dana aktivacije.

U pogledu aktivacije nema ograničenja, pa možete da aktivirate sve tarifne dodatke istovremeno, a možete i da, ukoliko to želite, aktivirate dodatak istog tipa dok je prethodni dodatak aktivan.

Proveru stanja u svakom trenutku možete izvršiti na jednostavan način, putem odgovarajućeg koda:

  • *103# za dodatak Poruke
  • *105# za dodatak Internet

Navedene cene su prikazane u dinarima, sa porezom.