Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Postanite mts korisnik i zadržite svoj broj

Postanite mts korisnik, izaberite jedan od naših tarifnih profila i istovremeno zadržite broj mobilnog telefona na koji ste navikli i koji znaju svi vaši prijatelji i poslovni partneri. 

s

Usluga prenosa broja u mts mrežu se ne naplaćuje. Na raspolaganju vam je bogata ponuda mts postpejd i pripejd tarifa, usluga i mobilnih uređaja. Zahtev za prenos broja u mts mrežu možete da podnesete putem interneta (klikom na dugme KUPI na ovoj stranici) ili u najbližoj poslovnici. 

Pripejd tarife Postpejd tarife Postpejd mobilni net Kontrola troškova tarife
MOJ PRIPEJD

Inicijalni kredit

25 din.

Cena SIM kartice

1,00 din.

Kupi
Morava 1

Minuti ka svima

100 minuta

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

100

Internet

256 MB

Mesečna naknada

699 din.

Kupi
Morava 2

Minuti ka svima

200 minuta

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

200

Internet

512 MB

Mesečna naknada

1049 din.

Kupi
Morava 3

Minuti ka svima

300 minuta

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

300

Internet

1 GB

Mesečna naknada

1499 din.

Kupi
Omorika 1

Minuti ka svima

neograničeno

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

neograničeno

Internet

3 GB + 1 GB uz online kupovinu

Mesečna naknada

1999 din.

Kupi
Omorika 2

Minuti ka svima

neograničeno

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

neograničeno

Internet

6 GB + 1 GB uz online kupovinu

Mesečna naknada

2999 din.

Kupi
Omorika 3

Minuti ka svima

neograničeno

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

neograničeno

Internet

12 GB + 1 GB uz online kupovinu

Mesečna naknada

4999 din.

Kupi
Soko

Minuti ka svima

neograničeno

Minuti u mts mreži

neograničeno

SMS poruke

neograničeno

Internet

neograničeno***

Mesečna naknada

7999 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 500

Kredit

500 din.

Internet

150 MB

Bonus kredit

1000 din.

Mesečna naknada

500 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 1000

Kredit

1000 din.

Internet

300 MB

Bonus kredit

2.000 din.

Mesečna naknada

1000 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 2000

Kredit

2000 din.

Internet

500 MB

Bonus kredit

4.000 din.

Mesečna naknada

2000 din.

Kupi
Postupak prelaska u mts mrežu

Nakon podnošenja on line zahteva za prenos broja u mts mrežu, dostavićemo Vam na kućnu adresu zahtev za prenos broja u mts mrežu, ugovor o usluzi i mts SIM karticu. Proces prenosa broja u mts mrežu započinje nakon prispeća potpisanog zahteva za prenos broja u mts mrežu i potpisanog primerka ugovora.

Zahtev za prenos broja u mts mrežu možete podneti i u bilo kojoj mts poslovnici

Ukoliko zahtev podnesete radnim danom do 14.00 časova smatraće se da je zahtev podnet tog dana, dok će zahtev podnet nakon 14.00 časova biti evidentiran kao zahtev podnet narednog dana.

Ukoliko ste registrovani pripejd korisnik, potrebno je da date na uvid važeći lični dokument. Ukoliko niste registrovani pripejd korisnik, potrebno je da kod sebe imate važeći lični dokument, PUK kod i ICCID Vaše SIM kartice.

U slučaju da vaš zahtev za prelazak u mts mrežu bude odobren, u roku od dva dana od podnošenja zahteva dobićete SMS obaveštenje o odobrenom prenosu broja i datumu prenosa. Do tada možete da koristite svoju staru karticu na uobičajeni način. Aktivacijom nove mts kartice možete da nastavite da koristite broj na koji ste navikli, sada u novoj mreži.

Da biste prešli u mts mrežu iz mobilne mreže drugog operatora, potrebno je da ispunjavate nekoliko osnovnih uslova:

  • da ste korisnik mreže drugog operatora najmanje 3 (tri) meseca,
  • ukoliko ste postpejd korisnik morate izmiriti sva dugovanja prema prethodnom operatoru, uključujući i obaveze iz ugovora,
  • za maloletna lica zahtev podnosi roditelj ili staratelj.

Vaš zahtev za prenos broja može biti odbijen iz sledećih razloga:

  • zahtev je podnelo neovlašćeno lice,
  • zahtev sadrži netačne podatke ili je nepotpun,
  • korisnik nije izmirio sva dugovanja prema prethodnom operatoru i obaveze iz pretplatničkog ugovora, uključujući i one nastale usled prevremenog raskida ugovora,
  • broj je već u postupku prenosa ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od 3 (tri) meseca,
  • broj je nepostojeći ili je privremeno, odnosno trajno isključen,
  • broj koji korisnik želi da prenese pripada vezanoj seriji brojeva ili korisničkoj grupi brojeva drugog operatora,

U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, dobićete SMS obaveštenje sa obrazloženjem.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja pozovite 0800 100 100

Napomena: Sav saobraćaj koji je obavljen sa stare kartice, do trenutka aktivacije nove mts kartice, plaća se prethodnom operatoru. Korisnik je dužan da izmiri sve obaveze plaćanja usluga koje je koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. Ukoliko se utvrdi da korisnik nije izmirio svoje obaveze prema prethodnom operatoru, Telekom Srbija je dužan da pokrene postupak suspenzije broja na 30 dana, a ukoliko i nakon ovog perioda obaveze ne budu izmirene, i da trajno isključi broj.