Postanite mts korisnik i zadržite svoj broj

Postanite mts korisnik, izaberite jedan od naših tarifnih profila i istovremeno zadržite broj mobilnog telefona na koji ste navikli i koji znaju svi vaši prijatelji i poslovni partneri. 

s

Usluga prenosa broja u mts mrežu se ne naplaćuje. Na vama je da se opredelite za neku tarifa iz naše bogate ponude. Ukoliko se odlučite za postpejd, možete izabrati i neki od mobilnih uređaja naše ponude nakon prelaska u našu mrežu.

Pripejd tarife Postpejd tarife Postpejd mobilni net Kontrola troškova tarife
MOJ PRIPEJD

Inicijalni kredit

25 din.

Cena SIM kartice

1,00 din.

Kupi
Priča

Minuti ka svima

100 minuta

Minuti u mts mreži

1000 minuta

SMS poruke

100

Internet

/

Mesečna naknada

599 din.

Kupi
Priča Plus

Minuti ka svima

250 minuta

Minuti u mts mreži

2500 minuta

SMS poruke

250

Internet

25 MB

Mesečna naknada

1049 din.

Kupi
Miks M

Minuti ka svima

300 minuta

Minuti u mts mreži

3000 minuta

SMS poruke

400

Internet

1000 MB

Mesečna naknada

1399 din.

Kupi
Miks L

Minuti ka svima

400 minuta

Minuti u mts mreži

4000 minuta

SMS poruke

500

Internet

1200 MB

Mesečna naknada

1699 din.

Kupi
Miks XL

Minuti ka svima

600 minuta

Minuti u mts mreži

6000 minuta

SMS poruke

1000

Internet

2000 MB

Mesečna naknada

1999 din.

Kupi
Miks XL Plus

Minuti ka svima

750 min.

Minuti u mts mreži

7500 min.

SMS poruke

1500

Internet

3000 MB

Mesečna naknada

2699 din.

Kupi
Miks XXL

Minuti ka svima

1000 minuta

Minuti u mts mreži

10000 minuta

SMS poruke

2000

Internet

4000 MB

Mesečna naknada

3599 din.

Kupi
Super

Minuti ka svima

2500 min.

Minuti u mts mreži

25000 min.

SMS poruke

3000

Internet

6000 MB

Mesečna naknada

5599 din.

Kupi
Super Plus

Minuti ka svima

4000 min.

Minuti u mts mreži

40000 min.

SMS poruke

40000

Internet

80000MB

Mesečna naknada

6999 din.

Kupi
Mobilni Net S

Internet

5 GB

Mesečna naknada

699 din.

Kupi
Mobilni Net M

Internet

10 GB

Mesečna naknada

1199 din.

Kupi
Mobilni Net L

Internet

20 GB

Mesečna naknada

1499 din.

Kupi
Mobilni Net XL

Internet

50 GB

Mesečna naknada

2199 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 500

Kredit

500 din.

Internet

150 MB

Bonus kredit

1000,00 din.

Mesečna naknada

500 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 1000

Kredit

1000 din.

Internet

300 MB

Bonus kredit

2.000,00 din.

Mesečna naknada

1000 din.

Kupi
KONTROLA TROŠKOVA 2000

Kredit

2000 din.

Internet

500 MB

Bonus kredit

4.000,00 din.

Mesečna naknada

2000 din.

Kupi
Postupak prelaska u mts mrežu

Zahtev za prenos broja u mts mrežu možete podneti u nekoj od naših poslovnica ili, ukoliko vam je to lakše, možete podneti on line zahtev.

Ukoliko zahtev podnesete radnim danom do 14h smatraće se da je zahtev podnet tog dana, dok će zahtev podnet nakon 14h biti evidentiran kao zahtev podnet narednog dana.

Ukoliko vaš zahtev za prelazak u mts mrežu bude odobren, u roku od 2 (dva) dana od podnošenja zahteva dobićete SMS obaveštenje o odobrenom prenosu broja i datumu prenosa. Do tada možete da koristite svoju staru karticu na uobičajeni način. Aktivacijom nove mts kartice možete da nastavite korišćenje svog broja, sada u novoj mreži.

Da biste prešli u mts mrežu iz mobilne mreže drugog operatora, potrebno je da ispunjavate nekoliko osnovnih uslova:

 • Da ste korisnik mreže drugog operatora najmanje 3 (tri) meseca
 • Ukoliko ste postpejd korisnik morate izmiriti sva dugovanja prema prethodnom operatoru, uključujući i obaveze iz ugovora,
 • Ukoliko ste pripejd korisnik potrebno je da budete registrovani kod matičnog operatora. Da biste prešli u mts mrežu dovoljno je da dođete u neku od naših poslovnica i donesete na uvid važeći lični dokument, SIM karticu i PUK 1 broj,
 • Za maloletna lica zahtev podnosi roditelj ili staratelj.

Vaš zahtev za prenos broja može biti odbijen iz sledećih razloga:

 • Zahtev je podnelo neovlašćeno lice
 • Zahtev sadrži netačne podatke ili je nepotpun
 • Zahtev je podneo pripejd korisnik koji nije registrovan
 • Korisnik nije izmirio sva dugovanja prema prethodnom operatoru i obaveze iz pretplatničkog ugovora, uključujući i one nastale usled prevremenog raskida ugovora.
 • Broj je već u postupku prenosa ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od 3 (tri) meseca
 • Broj je ukraden, nepostojeći ili je privremeno, odnosno trajno isključen
 • Broj koji korisnik želi da prenese pripada vezanoj seriji brojeva ili korisničkoj grupi brojeva drugog operatora

U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, obaveštenje sa obrazloženjem dobićete u pisanoj formi.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja pozovite 0800 100 100

Napomena: Sav saobraćaj koji je obavljen sa stare kartice, do trenutka aktivacije nove mts kartice, plaća se prethodnom operatoru. Korisnik je dužan da izmiri sve obaveze plaćanja usluga, koje je koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. Ukoliko se utvrdi da korisnik nije izmirio svoje obaveze prema prethodnom operatoru, Telekom Srbija je dužan da pokrene postupak suspenzije broja na 30 dana, a ukoliko i nakon ovog perioda obaveze ne budu izmirene, i da trajno isključi broj.