Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Special tourist offer while in Serbia
Posebna ponuda za turiste u Srbiji

Super Tourist SIM

With Super Tourist SIM prepaid you will feel like home, because it gives you 10GB of the fastest Internet, 30 minutes for international calls and 120 minutes of mts mobile network calls. Package price: 1,800.00 RSD.

Uz Super Tourist SIM pripejd ćete se osećati kao kod kuće, jer dobijate 10GB najbržeg Interneta, 30 minuta za razgovore ka inostranstvu i 120 minuta u okviru mts mobilne mreže. Cena paketa: 1.800,00 dinara.

Super tourist SIM
Extra options and promotions / Pripejd dodaci i promocije Price / Cena Expires in / Trajanje
Super package / Super paket* 1800 RSD / din 30 days / dana
4G Internet 3GB 600 RSD / din 7 days / dana
4G Internet 5GB 900 RSD / din 7 days / dana
Unlimited calls in mts mobile network / Neograničeni razgovori u mts mobilnoj mreži 499 RSD / din 7 days / dana
Unlimited national SMS / Neograničeni nacionalni SMS 399 RSD / din 7 days / dana

* Super package includes 10 GB of the fastest Internet, 30 minutes for international calls and 120 minutes of mts mobile network calls

* Super paket sadrži 10 GB najbržeg Interneta, 30 minuta za razgovore ka inostranstvu i 120 minuta u okviru mts mobilne mreže

Traffic price after extra options and promotions expire / Cena saobraćaja po isteku pripejd dodataka i promocija
 • Calls (national) / Pozivi (nacionalni) - 19,90 RSD/min
 • SMS (national) - 9,90 RSD
 • SMS (international) - 9,90 RSD
 • MMS (national) - 12 RSD
 • Data (national) - 60 RSD / MB
 • Call connection fee / uspostava veze - 19,90 RSD
slika

Tourist SIM

For those who come to Serbia for a short visit or just passing through, Tourist SIM card gives 3x24h of 4G mobile internet. Package price: 600.00 RSD.

Za vas koji ste u kratkoj poseti ili samo prolazite kroz Srbiju, Tourist SIM omogućava 3x24h 4G Interneta. Cena paketa: 600,00 dinara.

Extra options and promotions / Pripejd dodaci i promocije Price / Cena Expires in / Trajanje
4G Internet 250 RSD / din 24 hours / sata
Unlimited calls in mts mobile network / Neograničeni razgovori u mts mobilnoj mreži 499 RSD / din 7 days / dana
Unlimited national SMS / Neograničeni nacionalni SMS 399 RSD / din 7 days / dana
Traffic price after extra options and promotions expire/ Cena saobraćaja po isteku pripejd dodataka i promocija
 • Calls (national) / Pozivi (nacionalni) - 11.90 RSD/min
 • SMS (national) - 5.90 RSD
 • SMS (international) - 12 RSD
 • MMS (national) - 12 RSD
 • Data (national) - 60 RSD / MB
 • Call connection fee / uspostava veze - 11.90 RSD
Validity period/Rok važenja

Super Tourist SIM

Inicijalni saobraćaj -10 GB, 30 minuta za međunarodni saobraćaj i 120 minuta ka mts mobilnoj mreži vam je na raspolaganju u periodu od 30 dana od dana aktivacije kartice. Ova kartica sadrži i inicijalni kredit u iznosu od 25,00 dinara. Ukoliko potrošite inicijalne GB i minute, uvek možete da dopunite kredit u najbližoj trafici ili u mts poslovnici.

Za povoljnije surfovanje, razgovore i SMS dopisivanje izaberite specijalne promotivne dodatke. Dodatke možete da aktivirate u mts vodiču - pozivom *100# (za meni na srpskom jeziku) ili *300# (za meni na engleskom jeziku).

Initial traffic - 10GB, 30 minutes for international calls and 120 minutes of mts mobile network calls are at your disposal during the period of 30 days as of the Super Tourist SIM activation date. This SIM card also contains 25 RSD initial credit. In case you run out of the initial GB and minutes, you can top-up your credit at the nearist Kiosk or mts shops.

For more favourable internet, calls and SMS, you may activate one of the extra options and promotions by calling mts USSD code (*300#  for the menu in English or *100# for the menu in Serbian). 

 

Tourist SIM

Tri dnevna internet paketa možete da iskoristite u roku od 30 dana od aktivacije kartice. Kada aktivirate karticu nije potrebno da aktivirate prvi dnevni Internet paket, jer je dovoljno da započnete internet sesiju i paket će vam biti automatski aktiviran. Svaki naredni internet paket, u ovom slučaju, drugi ili treći, se automatski aktivira nakon isteka prethodnog, započinjanjem internet sesije. Aktivirani Internet paket vam je na raspolaganju 24 sata od momenta aktivacije.

Three daily internet packages (3x24h of 4G mobile internet) will be valid for 30 days as of the Super Tourist SIM activation date. After the card activation, you do not have to activate the first daily interent package, it is enough to start the internet session and the package will be activated automatically. Each subsequent internet package, i.e. the second or the third one, will be, when you start the internet session, automaticaly activated upon the expiration of the previous one.

 

Rok važenja Super Tourist SIM/ Tourist SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja pripejd SIM kartice.

Pripejd dopuna - Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 200,00 dinara. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 200,00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

 

Validity period - Super Tourist SIM/ Tourist SIM kartice will be valid for 12 months from the card activation date or the last top-up. Upon the expiration of 12-month period period, your card will not be active. Express credit top-up and Friendly credit top-up do not prolong the validity period of prepaid SIM card.

Prepaid credit validity – Prepaid credit stays valid for 90 days from the card activation or the last top-up. If you do not top-up your prepaid credit within these 90 days, the remaining credit amount and all the bonus awards will be deleted from you prepaid account and will not be at you disposal anymore.

Each time when you top-up your prepaid credit with the minimum amount od 200 RSD or more, the new amount will be added to the existing one and the validity period of prepaid credit will be extended for another 90 days.

Super Tourist and Tourist SIM can be purchased in mts shops, Handy, Štampa sistem, Centorinergija (Moj kiosk) and City pass (Turistička organizacija Beograd) retail stores. Telekom Srbija reserves the right to change the prices and the conditions of this offer.

Super Tourist i Tourist SIM kartice mogu se kupiti u mts poslovnicama, na prodajnim mestima Handy, Štampa sistem, Centorinergija (Moj kiosk), City pass (Turistička organizacija Beograd). Telekom Srbija zadržava pravo izmene cena i uslova ove ponude.