Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Sjajni bonusi za nove mts pripejd korisnike!

Postanite korisnik mts pripejd mreže i iskoristite dobrodošlicu koju smo pripremili za vas –besplatnih 10.000 minuta u mts mreži + 10.000 SMS + 4 GB u domaćem saobraćaju.  

slika

Kada aktivirate vašu mts pripejd karticu, pozovite *100# , aktivirajte bonus dobrodošlice i narednih 7 dana uživajte u besplatnim minutima, porukama i gigabajtima.

Osim bonusa dobrodošlice, imamo za vas i dodatne povoljnosti:

  • Besplatno - dodatnih 4 GB u domaćem saobraćaju za svaku dopunu u iznosu od 400,00 dinara i više;
  • Besplatno – dodatnih  1 GB u domaćem saobraćaju  zasvaku dopunu u iznosu manjem od 400,00 dinara;
  • Besplatan pristup društvenim mrežama:Facebook, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, FB messenger, Snapchat i Pinterest za svaku dopunu.

Navedene povoljnosti se odnose na sve dopune izvršene u periodu od 90 dana od aktivacije bonusa dobrodošlice. Bonusi su vam na raspolaganju u periodu od 7 dana od dana dodele. Minimalan iznos kojim možete da dopunite vaš pripejd kredit je 200,00 dinara.

Dodatni bonus do 4GB i besplatan pristup društvenim mrežama važe 7 dana od dana dodele bonusa/besplatnog pristupa. Svaki novi bonus od 4GB/1GB se sabira sa količinom GB/MB koja je preostala od  prethodno dobijenog bonusa, a period važenja se produžava za narednih 7 dana od dana dodele poslednjeg bonusa.

Besplatan pristup društvenim mrežama po osnovu dopune možete da aktivirate i kada imate aktiviran neki od Internet dodataka ili Dodataka za društvene mreže i aplikacije. Preostali saobraćaj u okviru ovih dodataka će vam opet biti na raspolaganju nakon 7 dana od aktivacije besplatnog pristupa društvenim mrežama.

Navedeni bonusi važe za sve pripejd kartice koje su aktivirane od 4. decembra 2017. godine.

Besplatni GB/pristup društvenim mrežama - Aktivacija

  • Nakon izvršene dopune pripejd kredita dobićete SMS obaveštenje da ste ostvarili pravo na besplatan pristup društvenim mrežama i, u zavisnosti od iznosa dopune, besplatnih 4 GB ili 1 GB interneta u domaćem saobraćaju;
  • Potrebno je da prema instrukcijama koje ćete dobiti u SMS poruci izvršite aktivaciju tokom naredna 24 časa;
  • Nakon što ste aktivirali bonus/besplatan pristup društvenim mrežama, dobićete SMS obaveštenje o uspešnosti aktivacije.

Bitno je da dodatni bonus od 4 GB/1 GB i besplatan pristup društvenim mrežama, koje dobijete po osnovu izvršene dopune, aktivirate u navedenom periodu od 24 časa, jer vam, nakon isteka ovog perioda, ove povoljnosti više neće biti na raspolaganju.

Uplatom Friendly i/ili Express dopune ne ostvarujete pravo na besplatne GB/besplatan pristup društvenim mrežama po osnovu dopune pripejd kredita u navedenom periodu.

Stanje bonusa možete da proverite na *105# (za internet), *137# (za minute), *138# (za SMS).

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate u periodu od 60 dana od dana aktivacije pripejd kartice. Bonus možete da aktivirate i putem aplikacije mts centar, opcija Ponuda za tebe/Bonus dobrodošlice.

Rok važenja pripejd kredita i bonusa - Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 200,00 dinara. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusi se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 200, 00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Telekom Srbija zadržava pravo izmene navedenih uslova.