PREPORUČUJEMO

Nova cena mesečne naknade za Osnovni paket od 1. oktobra 2015. je 1.135,00 dinara.