Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Alcatel Kids Watch - Pametni sat - zabava za vašu decu i sigurnost za vas

Alcatel Move Time je smartwatch uređaj sa GPS i GSM funkcionalnostima, koji je namenjen roditeljima sa svrhom komunikacije sa decom, kao i praćenja njihove lokacije. Pomoću MoveTime aplikacije, koja se može download-ovati sa sa Google Play store, je moguća administracija uređaja, definisanje telefonskih brojeva čije je pozivanje dozvoljeno sa sata, kao i brojeva kojima je dozvoljeno da pozivaju sat, safe zona, praćenje kretanja sata … Aplikaciju je moguće instalirati na više uređaja, ali se u jednom trenutku može biti ulogovan samo na jednom uređaju.  Kada se uloguje u aplikaciju na jednom telefonu, automatski se izloguje sa prethodnog.

Kroz aplikaciju je moguće pratiti više uređaja.

kupi
slika

Funkcionalnosti:

  • Address book: moguće je definsati max 10 telefonskih brojeva plus 1 emergency broj koji dete može pozivati sa sata. Takođe, samo brojevi definisani kroz imenik mogu da pozivaju sat. Administracija se radi kroz Move time aplikaciju.
  • Safe zone: predstavlja geografsku zonu koju kada dete napusti ili uđe u nju, roditelj dobija obaveštenje kroz aplikaciju. Moguće je definisati max 5 zona. Radijus safe zone je u opsegu 200-1000m.
  • SOS poziv: Pritiskom na SOS taster na satu pozivaju se redom brojevi definisani kroz telefonski imenik. Ako se nijedan broj iz imenika ne javi,  na kraju se poziva emergency broj. Kod SOS poziva se dobija i poruka od sata kroz aplikaciju, i SMS sa url-om sa tačnom lokacijom sata. SMS dobija broj definisan kao emergency broj, bez obzira da li se neko od pozvanih javio ili ne.
  • Voice message: moguće je poslati govornu poruku iz aplikacije na sat, i obrnuto. Max trajanje govorne poruke 15 sec.
  • Flight režim: moguće je sat postaviti u flight režim, tada nije moguće primati pozive niti ih praviti, a roditelj kroz aplikaciju dobija obaveštenje da je sat ili u offline režimu ili isključen.
  • Location history: Moguće je pratiti putanju kretanja sata prikazom na mapi, sa koracima od po 3, 5, 15 ili 30 minuta (u zavisnosti od podešavanja). Moguć je istorijski pregled kretanja po datumima, mesec dana unazad.
  • Mute time: mogućnost da se definiše vremenski okviru u kom će sat biti na mute, odn. neće dobijati zvučne notifikacije o pozivima. Postoji dodatna mogućnost da tokom ovog perioda sat radi na vibraciji.