Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika portala Preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. (u daljem tekstu Preduzeće) sastavljeni su u cilju zaštite korisnika WEB servisa i ostalih korisnika Interneta od uznemiravajućih i nezakonitih aktivnosti.

Na sve međusobne odnose između Preduzeća i korisnika primenjivaće se Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje telekomunikacijskih usluga, Zakon o telekomunikacijama kao i svi odgovarajući zakoni i propisi.

Dozvoljeno je pregledanje, kopiranje ili štampanje stranica sa portala Preduzeća isključivo za lične, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo kojih informacija sa ove prezentacije ne može se vršiti bez eksplicitne dozvole nadležnih službi Preduzeća.

“Telekom Srbija” a.d. može u bilo kom trenutku, bez obaveštenja, izvršiti izmene na svojoj prezentaciji, svojim servisima ili proizvodima koji su opisani na ovoj prezentaciji.

Ograničenja odgovornosti

Preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. neće biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje eventualno mogu nastati korišenjem materijala, informacija ili podataka sa ove, ili drugih prezentacija čiji se linkovi nalaze na portalu. Telekom Srbija zadržava pravo izmene uslova promocija i sadržaja.

Garancije

Internet je međunarodna računarska mreža koju “Telekom Srbija” koristi ali ne može garantovati dostupnost servisa koje direktno ne kontroliše.